Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Válogatás a közösségfejlesztéssel kapcsolatos irodalomból
Szerző:
Ország:
Magyarország
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
Kiadó:
Terjedelem:
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
közösségfejlesztés
Állomány:
Legalább ennyit a közösségfejlesztésről
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E


Válogatás a közösségfejlesztéssel kapcsolatos hazai irodalomból

Ajánlások a községi és kisvárosi településfejlesztési koncepciók készítéséhez. Szerk. Beke Pál és dr. Kováts Flórián. BM Kiadó, 1995. Bp. In: Településfejlesztési füzetek 14. 59 p.

Alapvetés. Szöveggyűjtemény a "nyitott" művelődési otthoni tevékenységhez. Vál. és szerk. Vercseg Ilona. Népművelési Intézet Művelődési Otthon és Klub Osztálya, Bp. 1983. 223 p.

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek Közérdekű Közösségi Kalendári-uma. 1984. Szerkesztő-közösségfejlesztő: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona. Bp. Bakonyszentkirály Községi Közös Tanács - Népművelési Intézet, 1984. 132 p.

Balipap Ferenc: A hetvenes évek változásai és a művelődési otthonok innovációs törekvései Magyarországon. 1984. Bp. Múzsák Kiadó, 1988. 157 p.

Balipap Ferenc: A settlement, mint népművelési és szociális intézmény története. Esély, 1989. 2. sz. 1990. 1. és 2. sz.

Beke Pál: Javaslat a városi közművelődés átalakítására. Kultúra és Közös-ség, 1989. 5. sz. 68-73 p.

Beke Pál: Kincs, ami nincs. Alföld, 1989. 9. sz. 89-95 p.

Beke Pál: Művelődési otthonok Budapesten ma és holnap. Kultúra és Közösség, 1975. 4. sz.

Beke Pál: Művelődési otthonon innen és túl. Bp. Művelődéskutató Intézet, 1987. 168. p.

Beke Pál: Önkormányzó társadalom. Bp. 1991. Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola Füzetek

Beke Pál: Az önszerveződés feltételei és lehetőségei. A Falu, 1988. 1. 18-22.p.

Beke Pál: Remény, szélárnyékban. TIT Műhely füzetek, 1986. 1. sz. 97-123.p.

Beke Pál: Stagnálva és funkciótlanul. 360 fok. 1989. 1. sz. 13-34 p.

Beke Pál: Szabad művelődést! Magyar Közigazgatás, 1990. 6. sz.

Beke Pál: Szabad művelődést! Első kézből, 1990. Febr. 24. Mell. 2-3 p.

Beke Pál: Szükség szerint (a megyei művelődési központokról). 360 fok, 1990. 2. sz. 43-57. p.

Beke Pál összefoglalója: Új Szabadművelődési Konferencia, Révfülöp, 1990. február 23-25. Kultúra és Közösség, 1990. 3. sz. 104-107. p.

Beke Pál (válogatta és szerkesztette): Válogatás az Alföld közösségi művelő-dési vitájából. Bp. Múzsák Kiadó, é.n.

Beke Pál-Koncz Gábor-Andrássy Mária: Művelôdési otthonok tegnaptól holnapig. Múzsák, 1987

Beke Pál-Bonfig Ágnes-Péterfi Ferenc-Say István-Varga A. Tamás-Vercseg Ilona: A megyei művelődési központok átalakulása. Kézirat, 13 p. OKK Közösségszolgálat, 1988.

W.W. Biddle-L.J. Biddle: A közösségfejlesztési folyamat. Szerk. Varga A. Tamás, ford. Rakovszky Zsuzsa, Szentpéteri Gabriella. OKK Közösségszolgálat, 1988. 269 p.

Jordan, Bill: Jótékony tanácsok. Fejezet a szerző Invitation to Social Work c. könyvéből, Robertson, Oxford, 1984. In: Esély 1993/3. sz. 120-129 p. Ford. Kozma Judit.

McConnell, Charlie: A közösségfejlesztés támogatása Európában. Parola füzetek, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1992. Budapest, 47. p.

Egyesületi művelődési otthonok Franciaországban. Szerk. és ford. Solymosi Judit. Közösségfejlesztők Egyesülete, Bp. 1993. Parola füzetek. 35. p.

Egyház és közösségfejlesztés. A Közösségfejlesztők Egyesülete 1990-es szakmai konferenciájáról. Bárány Anzelm, Mocsáry Csaba és Szabó József plébánosokkal az interjút Vercseg Ilona készítette. Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek 1991

Ernst Gabriella: Az önszerveződés, az "NGO"-k szerepe az életminőség alakításában, az érdekérvényesítésben. Bp, 1994. július - kézirat

Francz Vilmos - Keresztesné Várhelyi Ilona: Tanulókör-változatok a Hajdúságban c. kiadványát!. Népművelési Intézet Művelődési és Klub Osztálya - Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Felnőttnevelési Stúdiója, Budapest, 1981. 121 p.

Gergely Attila: Intézmények építése a helyi közösségekben
Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, PAROLA-füzetek, 1991. 68 p.

Gergely Attila: Korszakváltás, kulturális fejlesztés, művelődéspolitika I-II. Népművelési Intézet, Bp. 1980. 40 és 45 p.

Gergely Attila: A települési közösség vizsgálatának elméleti keretei az amerikai szociológiában
Kézirat, év nélkül, 33 p.

G. Fekete Éva-Bodolai Éva: Együtt! - De hogyan? Kistérségi szerveződések megjelenése a településfejlesztésben. MTA Regionális Kutatások Központja, Miskolc, 1995. 227 p.

Henderson, Paul: Társadalomhoz tartozás és állampolgáriság Európában Mit tehet mindezért a közösségfejlesztés? Kiadja a Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek. Szerk. Vercseg Ilona, ford. Varga Tamás. Bp. 1997. 92 p.

"Hol van már a paraszt?" Nagy Bálint élete. Szerk. Vercseg Ilona. Országos Közművelôdési Központ Módszertani Intézete, Bp. 1990. 188 p.

Identitás-filozófia-stratégia. EL-TALLER szeminárium Budapesten, 1993-ben. Kiadja a Közösségfejlesztők Egyesülete 1994-ben, Parola füzetek.

Informatika és közhasznúság. Szöveggyűjtemény. Szerk. Varga A. Tamás. OKK MI Bp. 1989. 108 p.

Jochum, M.: animáció - új tevékenységi terület? In: Három cikk a művelődési otthoni alaptevékenységet megújító kísérletező intézmények népművelői számára. Népművelési Intézet Művelődési Otthon és Klub Osztálya, Bp. 1982. 48 p.

Jobbágy Mária-Péterfi Ferenc: Információs-tájékoztató tevékenység a művelődési otthonokban. Népművelési Intézet Művelődési Otthon és Klub Osztálya, Bp. 1982. 55 p.

Kecskédi Tükör. A közösségi felmérés összegzése és javaslatok cselekvésre, 1994-1995. Szerk. dr. Vercseg Ilona és Mészáros Zsuzsa. Megjelent a Hír-Szolgálat Egyesület, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Közösségszolgálat Alapítvány és a Magyar Művelődési Intézet közös kiadásában, 1995-ben, Kecskéden. 50 p.

Közelítések. 11 beszélgetés népművelőkkel a művelődési otthoni tevékenység fejlesztésről. Alföldi Albert, Balipap Ferenc, Győri Jánosné, Hallgató Éva, Hazag Mihály, dr. Kecskeméthyné Sedivi Lilla, Markolt Endre, Péterfi Ferenc, Takács Péter, Tóth János, Vattay Dénes interjúi. Szerk. Varga A. Tamás. Az interjúkat készítette Vercseg Ilona. Bp. Múzsák Kiadó, 1983. 123 p.

Közösségfejlesztés és munkahelyteremtés. Szerk. Vercseg Ilona. Kiadta a Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek, Bp. 1997. 108 p.

Közösségi felmérés, Cserkút, 1995. Szerk. dr. Vercseg Ilona. Kiadta a Cserkúti Önkormányzat 1995-ben, 28 p.

Közösségi felmérés Kőbányán (Javaslatok további cselekvésre). Szerkesztő-közösségfejlesztők: Gosztonyi Géza, Makk Katalin, Péterfi Ferenc, Vercseg Ilona.
Kiadja a Budapesti Szociális Forrásközpont és a Közösségfejlesztők Egyesülete, 1997-ben,
Budapesten. 40 p.

A közösségi munka. Elmélet és gyakorlat külföldön. Vál. Varga A. Tamás, szerk. B. Vörös Gizella, Közösségfejlesztők Egyesülete, Bp. 1993. 188 p.

A közösségi művelődés terei - alapkérdések. Szerk. Barna Gábor, Varga A. Tamás. Bp. Népművelési Intézet, 1976.

A közösségi rádiózásról. Szerk. Péterfi Ferenc, Közösségfejlesztők Egyesülete, Bp. 1992. 82 p. Parola füzetek

Kultúra és Közösség. Közösségfejlesztési tematikus száma, 1991/4. szám.

Limbos, E.: Kulturális és szabadidős csoportok animálása. Szerk. Varga A. Tamás. Bp. Népművelési Intézet, 1985. 192. p.

G. Molnár Erzsébet: Gondolatok a térségfejlesztésről (ZalA-Kar) Parola, 1994. II. sz.

PAROLA. A Közösségfejlesztők Egyesülete évente négyszer megjelenő lapja. Településeknek, közösségeknek, segítő szakembereknek. I. évfolyam: 1990. Felelős szerkesztő: Péterfi Ferenc.

PAROLA a közösségi felmérésről, 1995.

PAROLA a "Település, közösség, fejlesztés" c. budapesti konferenciáról, 1995

Pálinkás Sándorné: Önmagától meginduló cselekvés? Közösségfejlesztés nógrádi településeken. Vercseg Ilona interjúja. Kultúra és Közösség 1990. 3. sz. 123-138. p.

Párbeszéd Kör Kézikönyv - Útmutató a párbeszéd körök vezetői, szervezői és résztvevői számára 1-2. Kiadja a "Találjuk ki Magyarországot" Klub Párbeszéd Kör Programja é.n. 32 és 40 p. Szerk. Borbélyné Nagy Éva, ford. Kandó Mihály és Stefány Judit

Perlman, R. - Gurin, A.: Közösségszervezés és társadalmi tervezés. Vál. Varga A. Tamás. Közösségfejlesztők Egyesülete, Bp. 1993. 138 p.

Péterfi Ferenc: Helyben, nyilvánosan. Gondolatok a helyi társadalom-helyi tájékoztatás- és nyilvánosság kapcsolatáról. Bp. OKK Lemezújság, 1989. 14. szám.

Péterfi Ferenc: A fejlesztőmunka esélyei és irányai városokban. Kultúra és Közösség, 1991/4. 99 p.
Schwarz, Peter: Menedzsment a nonprofit szervezetekben. Parola Füzetek, Közösségfejlesztők Egyesülete, Bp. 1993.

Péterfi Ferenc: Nyilvánosság, öntevékenység, animáció. OKK, Bp. 1987. 57 p.

Ronnby, Alf: A helyi közösségek mozgósítása - részlet. In: Parola 1996/II.

Szomszédság. Szerk., a bevezető tanulmányt írta és fordította Vercseg Ilona. dr. Tony Gibson tanulmányával. Közösségfejlesztôk Egyesülete, Bp. 1993. 65 p.

Tanulóköri Kalauz. Összeállította Otso Appelqvist. Szerk. Keresztesné dr. Várhelyi Ilona. Bp. Népművelési Intézet, 1981. 103 p.

Tanulmányok a városi alapellátás problémájáról I-II. Szerk. Szentpéteri Zoltán. (Beke Pál, Varga A. Tamás, Makovecz Imre, Péterfi Ferenc, Bodnár Mihály, Losonczi Tamás, Sass István, Ballai József stb. írásai.) Bp. Népműve-lési Intézet Művelődési Otthon és Klub Osztály, 1981. 128 és 119 p.

Teendők a siófoki November 7 Tsz gazdálkodási körzetéhez tartozó közsé-gek fejlesztéséért. (Első megközelítés.) A feltárásban részt vevő munkacsoport tagjai: Balipap Ferenc, Beke Pál, Fényi Tibor, Kerényi Gábor, Köles Sándor, Makovecz Imre, Péterfi Ferenc, Say István, Szentpéteri Zoltán, Varga A. Tamás, Vattay Dénes. Bp. Népművelési Intézet, 1983. 36 p.

Települési gyermek és ifjúsági önkormányzatok tábora. Összefoglaló. Balatongyörök, 1996. augusztus 17-22. Szerk. Boldoczki Éva, Farkas Éva. Kiadja a Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete 1996-ban, Budapesten. 46 p.

Történelmi, társadalmi, gazdasági és kulturális sajátosságok, adottságok, adatok Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községekről. Népművelési Intézet Művelődési Otthon és Klub Osztálya, Bp. 1983. 39 p.

Az UNESCO által 1987-ben Magyarországon rendezett közösségfejlesztési konferencia anyagai: M. Bassand (Svájc) előadása Lemezújság 3. sz. 1988. febr.; J. Damrosz (Lengyelország) előadása) Lemezújság 5. sz. 1988 május; Kárász, János előadása (osztrák) Lemezújság 4. sz. 1988. ápr.; magyar helyzetkép (összeállította Benkő Éva) Bp. OKK Lemezújság 1. sz. 1987. okt.; a konferencia zárótanulmánya: Lemezújság 2. sz. 1987. dec.

Tamás A. Varga and Ilona Vercseg: An Experiment in Community Development in the Bakony, Hungary. In: Community Development Journal, Oxford University Press 1992. Volume 27, Number 1. January 1992. p. 50-60.

Varga A. Tamás: Francia példa a kistérségi összefogásra - Archamps. Parola, 1993. VI. sz.

Varga A. Tamás: Lépésjavaslatok a helyi közösségfejlesztés kialakításához. Kultúra és Közösség, 1988. 3. sz. 104-109 p.

Varga A. Tamás: A művelődési otthon funkcionális rendszere. Kultúra és Közösség, 1975. 4. sz.

Varga A. Tamás-Vercseg Ilona: A helyi orgánum mint a helyi fejlesztés eszköze. Kultúra és Közösség, 1988. 6. sz. 94-105. p. Varga A. Tamás-Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés a Bakonyban. Kultúra és Közösség 1988. 3. sz. 95-104. p.

Varga A. Tamás-Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés a Bakonyban. Kultúra és Közösség 1988. 3. sz. 95-104. p.

Varga A. Tamás-Vercseg Ilona: A közösségfejlesztés hazai sajátosságai. Kultúra és Közösség 1990. 1. sz. 32-41. p.

Varga A. Tamás-Vercseg Ilona: Közösségfejlesztési törekvések néhány magyarországi településen. Folklór-Társadalom-Művészet 1983. 3. sz. 5-19 p.

Varga A. Tamás-Vercseg Ilona: "Nyitott ház-nyitott tevékenység" képzés. Bp. Múzsák Kiadó, 1985. 132 p.

Varga A. Tamás-Vercseg Ilona: Település, közösség, fejlesztés. Tapasztalataink a helyi társadalmi-kulturális fejlesztésről. Bp, OKK 1991. 194 p.

Vercseg Ilona: Az epöli közösségfejlesztés kezdete. Fejlesztési javaslat. Szerk. Vercseg Ilona. In: Lemezújság 14. sz. OKK közösségszolgálat

Vercseg Ilona: Javaslat a kecskédi önkormányzatnak a helyi civil szerveződésekről, 1994.

Vercseg Ilona: A közművelődés fejlődésének tendenciái a '80-as évek Ma-gyarországán. (Innováció a közművelődésben.) Bp. Művelődéskutató Intézet, 1989. 28 p.

Vercseg Ilona: Közösség. Eszme és valóság. Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993. Bp. 39. p.

Vercseg Ilona: A közösségfejlesztés további magyar sajátosságai. Kultúra és Közösség, 1990. 3. sz. 113-122. p.

Vercseg Ilona: Önkéntesek a világban és nálunk. Kultúra és Közösség, 1991/4. sz.

Vercseg Ilona: Összehangolt együttműködés - Szada. (Tanulmány a helyi fejlesztés lehetőségeiről.) Könyvtár és társadalmi környezete III. Bp. Múzsák Kiadó, 1987. 77-100. p.

Vercseg Ilona: Szocializáció, szerep, érték a népművelői pályán. Bp. Múzsák Kiadó, 1988. 222 p.


HELYI ORGÁNUMOK
(kalendáriumok, mindenesek, címjegyzékek stb. - néhány az elsők közül):

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek Közérdekű Közösségi Kalendári-uma. 1984. Szerkesztő-közösségfejlesztő: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona. Bp. Bakonyszentkirály Községi Közös Tanács - Népművelési Intézet, 1984. 132 p.
Kalendárium 1985-86. Szerkesztette a Kalendáriumi Baráti Kör és Varga A. Tamás, Vercseg Ilona. Bakonyszentkirály, 1985. 207 p.
Kalendárium 1987-88. Készítette a Kalendáriumi Baráti Kör. 350 p.

Bogyiszlói Téka 1986. Készült a Babits Mihály Megyei Művelődési Központ és a Népművelési Intézet gondozásában. A szerkesztőbizottság tagjai: Benkő Éva, Bonfig Ágnes, Bucz Hunor, Hosszú Klára, Papp Győző, 1986. 162 p.

Csengeri Kalendárium 1989. (Csenger, Szamostatárfalva, Szamosangyalos, Csengersima, Csengerújfalu, Szamosbecs, Komlódtótfalu.) Szerk. Bartha Gyula, Déginé Bulyáki Edit, Fábián Béla, Fábián László, Osváth Ferencné, Pál-Ka-tona Lászlóné. Kiadja a Csengeri Nagyközségi Közös Tanács 1989-ben. 220 p.

Csurgó és környéke Kalendáriuma 1986-87 (Berzence, Iharosberény, Zákány) Szerk. Bihariné Asbóth Emőke, Pallag Katalin, Széll Károly. Csurgó, 1985. 235 p.
1988-89. Szerk. Bihariné Asbóth Emőke. 310 p.

Dombóvári Kalendárium 1984-85. Készült a dombóvári Városi Művelődési Központ és Könyvtár gondozásában. Szerk. L. Szilvási Sarolta és Balipap Ferenc. 132 p.
Kalendárium 1985-86. Szerk. Balipap Ferenc. 352 p.
Kalendárium 1987. Szerk. Balipap Ferenc. 375 p.

(Első) Kaposfői Kalendárium 1989. Szerk. Beke Pál. Kaposfő, Községi Közös Tanács, 1988. 204 p.

Fehérvár Kalauz 1987. Közhasznú ismeretek tára. Szerk. Magyarits András. Székesfehérvár, ALBATOURS, 1987. 204 p.

Históriás Kalendárium, 1989. Bakonybánk, Bakonyszombathely, Réde. Szerk. Tóth Jenő. Kiadta a Községi Közös Tanács, Bakonyszombathely, 1989. 208 p.

Ivói Kalendárium, 1997. A kalendárium anyagát gyűjtötte: Lukács Anna és Lukács Dénes. Összeállította Romhányi András. Szerk. Feketéné Merky Zsuzsa. Magyar Kollégium, 1996. 132 p.

Kecskeméti Kalendárium 1988. Szerk. Ballai József. A Kecskeméti Város-szé-pítő Egyesület kiadványa. Kecskemét, 1987. 128 p.

KIF? Közérdekű információs füzetek, Mohács. Szerk. Váradi Judit. Kiadta a Bartók B. MK, Mohács, 1986.

Lakótelepi Kalauz - Újpalota. Szerk. Péterfi Ferenc. Kiadja az Újpalotai Szabadidő Központ.

Nagyrábéi Falukönyv. Készítette a Falukönyv Baráti Köre és Groskáné Piránszki Irén. Kiadja a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület, és a Nagyrábéi Önkormányzat 1992-ben, 86 számozott oldal
.
Nagy Bálint: Bakony, te szép hazám! Válogatott versek. Szerk. Vercseg Ilona. 58 p. A 2. Kalendárium irodalmi melléklete, Bp. Népművelési Intézet, 1985.

Pápai Lajos: Évszázadokban gondolkozzatok! Verseskötet. Szerk. Köles Sándor. Bp. OKK, 1987. 84 p.

(Pécsi) Kalendárium az 1987. évre. Szerk. Pálinkás György. Megjelent a Baranya Megyei Műv. Központ kiadásában. 1987. 248 p.

Sej, Szada falu. Néprajzi olvasókönyv. Gyűjtötte és szerkesztette Cziberéné Szitó Mária. Kiadja Szada Községi Tanácsa és a szadai Székely Bertalan ÁMK 1987-ben. 292 p.

(Szegedi) Címgyűjtemény. Szerk. Pintér Tibor. Kiadta a Bartók B. MK, Szeged 1983-ban. 69 p.

Tabi Kilátó - Közérdekű Kalendárium 1986-87. Szerk. Kálmán Mária, Városi Jogú Nk. Közös Tanács, Tab, 1986. 184 p. 1988-89. Szerk. Bertalan Béla és Bolevácz József. 208 p.

Tokaj-hegyaljai Kalendárium 1991. Szerk.: Szabolcs András. Kiadja a B.-A.-Z. Megyei Közművelődési Módszertani Kp, Miskolc, 1990. 276 p.

VIDEOFILMEK

Közösségfejlesztés a Bakonyban. Szerkesztették a közösségfejlesztők: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona. OKK Látószög Stúdió, 1989. november. Bp. 59 perc. Angol, francia, német nyelven is.

A bakonyi fejlesztés során l985-87 között készült filmek:
- Az 1985-ös választások (Varga A. Tamás)
- Bemutatkozik Földi Endre (Szerk. Vercseg Ilona)
- Molnár Elek portréja (Szerk. Varga A. Tamás)
- Nagy Bálint portréja (Szerk. Szentpéteri Zoltán és Varga A. Tamás)

- Az epöli fejlesztési folyamat dokumentálása (szerkesztetlen), közösségfejlesztő Keresztesi József

- A nagyrábéi fejlesztési folyamat dokumentálása (szerkesztetlen), közösségfejlesztő Groskáné Piránszki Irén

- Közösségi felmérés Földeákon, 1995, közösségfejlesztő Magyar Istvánné

- Közösségi felmérés Kecskéden, 1994, közösségfejlesztők: Keresztesi József, Mészáros Zsuzsa, Vercseg Ilona

TV-FILMEK
- Dolgozom, jól vagyok, Lenin. Dokumentumfilm. (Bakony) Riporter: Baló György. Adásba került 1985. április 22-én

- Bakonyi Kalendárium. 1988. Évgyűrűk, szerkesztő-riporter Feledy Péter. 30 perc. Adásba került 1988. március 4.-én

- A közösségfejlesztésről. Szerkesztő-riporter: Wiegmann Alfréd. 20 perc. Adásba került 1990. O6. 22-én a TV2 műsorán.

- Korkép, Magyarország. Kapcsoljuk önmagunkat. Kecskéd. Szerkesztő-riporter Wiegmann Alfréd. Adásba került 1994. február 13-án 17,30-kor a TV2 műsorán

- Gyökfalva - a települési gyermekönkormányzatokról. MTV Objektív, 1995. febr. 13.

- Civil Kollégium Alapítvány - Kunbábonyi Közösségi Ház. MTV Civil percek, 1997.

- Mélyvíz a közösségfejlesztésről. 1997. szeptember 3. MTV1

Dokumentumok