Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Kik azok a hajléktalanok - jogi megközelítés
Szerző:
Gyuris Tamás, Oross Jolán
Ország:
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1999
Kiadó:
Terjedelem:
Nyelv:
Tárgyszavak:
hajléktalanság, szociális törvény
Állomány:
Legalább ennyit a hajléktalanságról
Forditas:
Megjegyzés:
A teljes dokumentum: Gyuris Tamás – Oross Jolán: Tények és hátterük. Rövid áttekintés a magyarországi hajléktalanellátásról. A Homelessness in Europe International Conference balatonföldvári konferenciának kézirata, 1999
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E


Kik azok a hajléktalanok ?

Jogi meghatározás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján.

"Az 1993. évi III. törvény a hajléktalan emberek esetében kétféle meghatározást ad.
Az első - igazgatási típusú - definíció értelmében "...hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás." (Szt.4.(2))
E definícióból adódóan "a hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte". (Szt.6.) A hajléktalan emberek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások esetében e szerint a definíció szerint kell eljárnia önkormányzatoknak.

A szociális törvény második - ellátási típusú - definíciója értelmében: "hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti". (Szt.4.(3))
Az a definíció a szociális ellátás szempontjait követi. Ebből a meghatározásból adódóan "a települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti". (Szt 7.(1)).
Ehhez a definícióhoz köti a szociális törvény a hajléktalan emberek részére fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. Vagyis ezt a meghatározást köteles alkalmazni az önkormányzat akkor, ha nappali melegedő, éjjeli menhely vagy átmeneti szállás formában nyújt személyes gondoskodást. (Szt. 78, 84, 89 §.) Ez azt is jelenti, hogy ezen ellátások igénybevételekor feltételként nem köthető ki lakcím vagy utolsó lakcím szerinti területi illetékesség."

Forrás: Gyuris Tamás - Orros Jolán: Tények és hátterük.
Rövid áttekintés a magyarországi hajléktalan ellátásról, 1999. Kézirat


Dokumentumok