Dokumentumok
Cím:
Közösségfejlesztők Egyesülete - Jelentés az 1997-ben végzett legfontosabb munkákról
Ország:
Magyarország
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1998
Kiadó:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Terjedelem:
4
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
Közösségfejlesztők Egyesülete, éves tevékenység
Állomány:
Éves jelentések, Közösségfejlesztők Egyesülete alapdokumentumok
Megjegyzés:
Raktári jelzet:
D 274, E

Az immár 9 éve működő egyesületünk sikeres évet tudhat magáénak, még akkor is, ha munkánk nagy részét a forrásteremtés teszi ki. Az 1997-es évet gazdag szakmafejlesztői munka, nagyhatású találkozók rendezése és hatékony nemzetközi munka jellemezte. Ám mindezek előtt az év eseménye kétségkívül a Civil Kollégium, a közösségfejlesztés képzési szervezetének útrabocsájtása volt.

Az 1997. decemberében kibocsájtott új non-profit törvény és a felkészülés az Európai Únióhoz való csatlakozásra reményeink szerint tovább fogja erősíteni egyesületünk szakmai helyzetét és társadalmi szerepét.

Gyakorlati, új módszereket kifejlesztő munkáink

Szemináriumok, konzultációk, konferenciák: Laikus vagy civil képzés

Új és nagy jövő előtt álló területe a hazai közösségfejlesztésnek a helyi közösségek, civil szervezetek önkénteseinek képzése. Ez a munka az egyesület által kezdeményezett és létrehozott Civil Kollégium keretei között folyik.

Közösségi Adattár

A Közösségi Adattár 1992-ben kezdte meg működését.

Gyűjteni és rendszerezni kezdtük a közösségi munka dokumentumait, valamint az ahhoz kapcsolódó információkat, és megteremtettük az adatokhoz való hozzáférés számítógépes lehetőségeit is.

Az adattár célja hozzájárulni az információhoz jutás esélyegyenlőségének megteremtéséhez, segíteni a szervezetek mindennapi munkájához szükséges tudás elérését.

Az elmúlt év munkái:

A helyi nyilvánosság erősítésében A "Parola", az Egyesület folyóiratának megjelentetése:

Ebben az évben is rendszeresen megjelentettük a "Parola" című folyóiratunkat, amely komoly anyagi gondokkal küzd. Mégis, ez a lap ennek a mozgalomnak az egyetlen nyomtatott orgánuma, életben maradása ezért különösen fontos.

Terepmunkákat, módszertani tanulmányokat, hazai és nemzetközi tapasztalatokat mutatunk be a lapban.

Nemzetközi kapcsolatok

A korábbi intenzitással folytatódott a munkakapcsolat:

Az 1998. évre tervezett munkák

Munkánk fő hangsúlyai 1998-ban sem változnak. A közösségfejlesztés mozgalommá szervezése, az érdeklődés felkeltése és fenntartása, új szakmai eljárások kikísérletezése, a képzés és a kiadványozás azok a tevékenységi területeink, amelyeket a legfontosabbnak tartunk, s mindezt jól szolgálják az egyesület nagy, önálló szervezetekké vált projektjei, amelyekben a közösségfejlesztési szakmaiság intézményesül: Civil Kollégium, Közösségszolgálatok, Közösségi Adattár, Civil Rádió

Terepmunkák

Közreműködünk kistérségi projektek továbbmunkálásában és kifejlesztésében.

Szemináriumok, találkozók, konferenciák:

Képzés - Civil Kollégium

A Civil Kollégium képzési intézményének megszilárdítására törekszünk a sikeres kezdés után: állandó támogatók, szerződéses munkák keresése. Célunk, hogy olyan helyi közösségek képzését is lehetővé tegyük, amelyek nem képesek megfizetni képzésük költségeit.

Szakképzés

Az 1998-as évben Egyesületünk megkezdi a közösségfejlesztői munka felvételét az Országos Képzési Jegyzékbe és a szaktevékenység akkreditációját, valamint - reményeink szerint - beindítja az első középfokú szakképzést.

Folytatjuk a Civil Kollégium tanárainak kiképzését a "képzők képzője" program keretében.

Helyi közösségek, önkéntesek képzése

Közösségi Adattár

Szeretnénk a hazai és külföldi közösségfejlesztési dokumentumokat az Internet-re fölvinni és közzétenni.

Az így létrejövő adatállomány olyan szervező erővé válhatna az Interneten, amely műhelyeket, intézeteket, felsőfokú képzési helyeket, intézményeket, település- és közösségfejlesztésben érdekelt egyesületeket, szövetségeket, társaságokat, fórumokat, alapítványokat, öntevékeny szervezeteket, ifjúsági és szociális szolgáltatókat, s nem utolsó sorban az önkormányzatokat képes egymással, egymás tapasztalatait hasznosító innovációs láncban összekapcsolni.

A helyi nyilvánosság erősítésében

A "Parola", az Egyesület folyóiratának megjelentetése:

A Parola az a folyóirat, amely jelenleg kapocs tud lenni az önkormányzatok, a közösségi munkások, a civil szervezetek és a kezdeményező álampolgárok között.

El kellene érni, hogy minden olyan emberhez vagy területre ingyenesen elküldhessük, ahol tudjuk, hogy felhasználják az információit. Ezzel is segíthetnénk a prevenció-jellegű munkákat.

Továbbra is rendszeresen hírt adunk értékes hazai és külföldi szakmai gyakorlati munkákról, különféle kiadványokról, konferenciákról, szemináriumokról; részletesen bemutatunk, elemzünk terepmunkákat, foglalkozunk módszertani anyagok közlésével, közreadunk képzési tapasztalatokat.

Ennek a szakterületnek ez a legteljesebb hazai szakmai kiadványa. Ebben az évben is rendszeresen meg kívánjuk jelentetni Parola című folyóiratunkat.

Nemzetközi kapcsolatok

A legfontosabb partnereinkkel tovább szoros munkakapcsolatban leszünk, de az nem zárja ki, hogy alkalmi kapcsolatokat építsünk ki más szervezetekkel is. Rendszeres kapcsolataink:

Dokumentumok