Dokumentumok
Cím:
Közösségfejlesztés Hírlevél - 2011.02
Szerző:
Kovács Edit szerk.
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2011
Kiadó:
Közösségfejlesztők Egyeülete
Tárgyszavak:
közösségfejlesztés, hírlevél
Állomány:
Közösségfejlesztési Hírlevél
Forditas:
Megjegyzés:
Raktári jelzet:
E

K ö z ö s s é g f e j l e s z t é s h í r l e v é l
3. évfolyam. 12. szám. 2011. február 14.

A Közösségfejlesztés Hírlevél az aktív állampolgáriság, a civil/közösségi részvétel témáival kapcsolatos eseményekről, jó példákról számol be. Célja, hogy a közösségi munkával foglalkozó szakemberek mellett a szakterületen kívüli érdeklődők számára is információt nyújtson a közösségfejlesztés területén zajló munkákról, aktuális eseményekről, ihletet adjon a saját környezetben való cselekvéshez.

Általános ajánlók:

a hírlevél tartalmából: Aktualitások
Az elmúlt év őszén 6. alkalommal végeztek hazai közösségfejlesztő szervezetek országos felmérést az Állampolgári Részvétel Hetén. A 3000-nél több válaszadó véleményéből összeállított KÖZBIZALOM 2010 gyorsjelentés ennek a feltárásnak az eredményeit foglalja össze. A teljes anyag letölthető:
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/DOKUMENT.Nsf/538d96804d640588852566f2006f1ed7/5bb93129057ff2eec125782a004e1f45?OpenDocument
Az felmérés megerősíti és aláhúzza, hogy sokkal szélesebb körű és intenzívebb társadalmi befektetésre van szükség ahhoz, hogy intézményeink a közösség bizalmát élvezzék, hogy a közjót szolgálják, s hogy a demokratikus berendezkedésnek legyenek a keretfeltételei. Ugyancsak a jelentősebb társadalmi befektetés a feltétele a részvétel erősödésének is.
Kapcsolat: Péterfi Ferenc - 1011 Budapest Corvin tér 8. T: 225-6011; +3630 924 5535
peterfi@kkapcsolat.hu; www.kozossegfejlesztes.hu; www.arh.kozossegfejlesztes.hu;
(Részletek Szakács Péter beszámolójából, Magház, Komárom)

Térségi Ifjúsági Közösségi Feltárás - Nagyigmánd
„Két évvel ezelőtt fogalmazódott meg pont ezen a településen, hogy ki kellene próbálnunk a közösségfejlesztés e módszertani alkalmazását a településen, de most kifejezetten és célzottan egy korosztályra, az ifjúságra fókuszálva. Most érkezett el az idő, amikor NCA támogatás birtokában tudjuk a kezdeményezésben dolgozó szakembereket, önkénteseket, illetve magát a folyamatot finanszírozni. (…)
Mit is csináltunk eddig? Október 13-14-15-én egy kicsit megszálltuk a települést. Fiatalokat, fiatalokkal foglalkozó segítőket kerestünk fel otthonaikban, a játszótereken, a szabadidős foglalkozásaikon. Arról érdeklődtünk, milyennek értékelik a településüket, milyen Nagyigmándon fiatalnak lenni. Milyen elképzeléseik vannak, megfogalmazódott-e bennük a változtatás gondolata, min változtatnának? A cselekvésre, a bekapcsolódásra is rákérdeztünk. Miben vállalna szerepet, aktív tevékenységet a 12-29 év közötti korosztály? (…)
A személyes interjúkból pénteken este közösségi beszélgetés során tártuk a fiatalok elé mindazt, amit megtudtunk. Négy nagyobb problémakört fogalmaztak meg az ifjak, amelyek mentén a következő hónapokban elkezdjük a helyi cselekvési program indulását, segítését. (1) A helyi általános iskola és a település, valamint a hozzá kapcsolódó szabadidős tevékenységek, (2) közösségi szintér létrehozása, (3) különböző programok életre hívása, melyek felölelik a művelődés és a sport színterét, (4) saját korosztályuk bevonását, elköteleződését, társadalmi szerepvállalásuk erősítését. (…)” További részletek a fiatalok közösségfejlesztő munkájáról és az egyesületről: http://www.eletteregyesulet.hu/index2.php?id=hu/maghaz

konferencia ajánló
„Az önkéntességnek köszönhetem, hogy színes, kockás kabát vagyok, és kezemben van a sorsom. Az önkéntesség segít abban, hogy tudjak és merjek változtatni, és talán ez a legfontosabb.” (Megyesi Judit)

A 2011. április 16-án esedékes KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja rendezvénysorozathoz keresnek olyan szervezeteket, akik szívesen csatlakoznának kezdeményezésükhöz, és egymás munkáját valamilyen formában támogatni tudnák. Az együttműködés formája lehet: a program és az ügy népszerűsítése, vagy résztvevők toborzása a programra.

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány honlapja (www.i-dia.org)
Várom a reakciót! Köszönettel: Juszt Anita, KöZöD! Önkéntes Fiatalok Napja program-koordinátor
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA)
Tel.: 36 (30) 718-8624; E-mail:
juszt.anita@i-dia.org; www.i-dia.org
Megújulási esélyek a közösségi intézmények szervezésében

Hogyan lehetne meglévő közintézményeinket és a magunk által kiépített új, közösségi intézményeket a társadalmi szocializáció, a befogadás és a valódi együttműködések támaszának tekinteni, ily módon alakítani működésüket?
Ajánljuk, jelölje be naptárában a július 27-30. közötti hetet, s tartson velünk a közösségi munka – közösségfejlesztés szélesedő táborát érintő Nyári Egyetemünkön, amelyet szokásos módon: családias körülmények között rendezünk meg ebben az évben is.
További információk – rövidesen – a www.kozossegfejlesztes.hu honlapon
Időpont: 2011. július 27-30. A helyszín változatlan: Civil Kollégium – Kunbábony
Kedvcsináló az előző évekből:
www.kka.hu; http://www.adattar.net/nyariegyetem

Olvasni és néznivalók
Vercseg Ilona: KÖZÖSSÉG ÉS RÉSZVÉTEL
A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete c. új könyve
A SZOCIÁLIS SZAKKÉPZÉS KÖNYVTÁRA, A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület és az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék könyvsorozata, Budapest, 2011.
Megvásárolható személyesen az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék titkárságán (Budapest, 1117 Pázmány Péter sétány 1/a, II. tel: 06 1 372 2994, Dukay Mariann, Ára:1680 Ft).
Postázásra a tanszéknek nincs kapacitása!

Aktuális Képzési Ajánlatok
Az ötlet megfogalmazásától a pályázati űrlapok kitöltéséig az Ön aktuális (pályázati vagy projekt-) ötletére alkalmazva lépésről lépésre haladunk végig együtt a pályázat kidolgozásának folyamatán!
Ajánlott haladási ütem:
- 9 héten át heti egy foglalkozás szerda esténként, amelyek felvételét a tanfolyam befejeződése után további 9 hétig megtekintheti;
- a foglalkozások között a beiratkozási kategóriától függő elektronikus kapcsolattartással.
A tanfolyam során folyamatos tanácsadást biztosítunk.
A képzés tanárai, akik segítik Önt:
Gerő Péter, „az élethelyzethez igazított tanulás” felnőttképzési módszertan kifejlesztője,
Halpern Péter, a Budapesti Gazdasági Főiskola projektvezetés-tanára,
Huszerl József, a Pályázatfigyelő (Pafi) főszerkesztője
Tudnivalók: http://tanfolyam.pafi.hu
Jelentkezés: 2011. február 21-ig. Kezdés: 2011. február 24-én, zárás: március 3-án.
Szeretettel és információkkal vár mindenkit a Pályázatfigyelő szerkesztősége Várjuk a közösségfejlesztői munka híreit és ajánlásait a következő lapszámhoz is.
A munkacsoport nevében kérdéseiket, észrevételeiket várja:
Kovács Edit: kedit@kka.hu;kozossegfejlesztesihirlevel@gmail.com


TÁJÉKOZTATÓ

A KATT – Kompetencia Alapú Továbbképzési programok kidolgozása Tananyagfejlesztéssel (TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0010) című pályázati program keretében az alábbi, ismeretbővítő teszt-képzésre várjuk a szakemberek jelentkezőket:

- Közösségi animátor teszt-képzés

Közösségi animátor ismeretbővítő teszt-képzés
5. A képzés célja:
A közösségi animátor az a települése jövőjéért, az ott élő emberek segítéséért elkötelezett ember, aki a település életében felmerülő problémákra közösségi megoldásokat keres, settlement típusú intézményben komplex megközelítésű, közösségi alapú szolgáltatásokat szervez és működtet. Közreműködik abban, hogy a település és annak szűkebb közösségei felismerjék saját erőforrásaikat s szükség esetén kiegészítsék azokat más külső forrásokkal. Ennek érdekében kezdeményez és részt vesz a lokális folyamatokban, információt keres és nyújt, kapcsolatokat szervez, bátorít, hazai és külföldi példákat mutat be, aktivizálja a település lakosságát, közösségeit. Segíti a közösség önszervező helyi (szomszédsági, települési, kistérségi, regionális) cselekvés kialakulását, a demokratikus részvétel fontosságának és lehetőségeinek felismerését a helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében. Keresi az együttműködés lehetőségeit a lakosság, az intézmények, a civil szervezetek között. Hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált alacsony érdekérvényesítő társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák és konfrontálják az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi intézményekkel, csoportokkal. Elősegíti a felsőoktatási intézmények oktatóinak és hallgatóinak bekapcsolódását a settlement típusú intézmények munkájába. A közösségi megoldásokra felkészíti a helyi szereplőket, vagy közösségi képzéseket szervez számukra. Elősegíti a problémák és azok megoldásának nyilvánosságát a településen, illetve az érintettség tágabb körében, kistérségben, régióban.

6. Elsajátítandó kompetenciák
A közösségi animátor legyen képes
- a település, térség életében felmerülő problémákra közösségi megoldások keresésére,
- munkát végezni settlement típusú intézményben
- szolgáltatásszervezés szemléletének és módszereinek alkalmazására
- képessé válik annak segítésére, hogy a település és annak szűkebb közösségei felismerjék saját erőforrásaikat, és szükség esetén kiegészítsék ezeket külső forrásokkal
- aktivizálni a település lakosságát, közösségeit
- együttműködést szervezni a település lakói, intézményei és civil szervezetei között
- segíteni a közösségi gazdaságfejlesztés, közösségi vállalkozás és szociális gazdaság helyi szerveződését
- elősegíteni a közösségi, települési helyi nyilvánosság szerveződését.

7. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
A közösségi animátor ismerje
- A közösségek életét meghatározó makro, mezo és miko szintű társadalmi és gazdasági folyamatokat, legyen képes mindezeket összefüggésbe hozni a közösségek helyzetével.
- A settlement munka történetét, értékeit, a munkához kapcsolódó fogalmakat, ezek értelmezési kereteit.
- A segítő munka végzésének gyakorlati módszereit a settlementben
- Legyen képes felismerni és értelmezni közösség működésének jellemzőit, a helyi közösség dinamikáját.
- Ismerje a helyi szükségletek és erőforrások felmérésének közösségi módszereit, a közösségi részvételen alapuló szolgáltatásszervezési módszereket.
- A közösségi munka akciótechnikáit, a szervezés módszereit
- A közösség bevonását, aktivizálását segítő módszereket
- A helyi nyilvánosság segítését szolgáló technikákat
- A csoportokkal történő munkavégzés, csoportanimálás technikáit
- Az önkéntes szervezés, önkéntesekkel való munka módszereit
- A közösség gazdasági teljesítőképességét, a közösségi gazdálkodást segítő módszereket. A szociális szövetkezetek szervezésének, közösségi szintű kialakításának módszereit.
- A segítő munka hátrányos helyzetű térségekben alkalmazható módszereit.

8. A továbbképzésen szerzett tudás alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A szerzett ismereteket, tudást a végzett hallgatók mindazon területeken eredményesen használhatják, ahol a helyi közösség gazdasági, jóléti, szabadidős, kulturális funkciójának erősítéséhez a helyi közösség erőforrásainak bevonása is szükséges, illetve elengedhetetlen. A settlement szemléletű közösségi munka eredményeként ezek a területek a közösségi házak, közművelődési intézmények, szociális szolgáltatások, kistérségi szolgáltatások, oktatási intézmények, civil szerveződések, egyházi szervezetek és azok szolgáltatásai, közösségi központok. A szakképzettséget megszerzett szakember egyaránt eredményesen tudja a tudását alkalmazni a városok lakókörzeteiben, lakótelepein, vagy marginalizált szegények lakta részein, mint a kistelepüléseken, ahol a jóléti szolgáltatások hozzáférhetősége korlátozott.

Jelentkezési határidő: 2011. február 18.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

- Kitöltött Jelentkezési lap (letölthető a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar honlapjáról, www.de-efk.hu)
- Felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolat (főiskolai oklevél, egyetemi diploma).
Jelentkezni lehet: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. sz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a teszt-képzésre a hallgatók korlátozott számban nyernek felvételt, túljelentkezés esetén motivációs beszélgetésre kerül sor, melynek helyéről és időpontjáról a jelentkezőket írásban értesítjük.

AZ ISMERETBŐVÍTŐ TESZT-KÉPZÉS INGYENES!Dokumentumok