Dokumentumok
Cím:
Hajléktalan ellátások a szociális törvény alapján
Szerző:
Cser Annamária
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2000
Kiadó:
Közösségi Kapcsolat Alapítvány
Tárgyszavak:
hajléktalanság, jogszabályok
Állomány:
Legalább ennyit a hajléktalanságról
Megjegyzés:
Raktári jelzet:
E


Hajléktalan ellátások a szociális törvény alapján

A szociális törvény a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül az időskorúak járadéka (32D.§), a munkanélküliek jövedelempótló támogatása (37.§.), valamint a rendszeres szociális segély (37/F.§.) esetében a hajléktalan emberekre vonatkozóan speciális szabályozást is tartalmaz. A pénzbeli ellátások megállapítása ugyan a települési önkormányzatok feladata, de azoknak folyósítása már nem őket terheli, hanem az a fővárosi főjegyző feladata. A főjegyző által ily módon juttatott járandóságokat a Fővárosi Önkormányzatnak a központi költségvetés megtéríti.
A fővárosban - ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg - a hajléktalan emberek átmeneti segélyezése (45.§) és a számukra nyújtott időskorúak járadékának megállapítása (32/E.§) a fővárosi önkormányzat feladata.
A szociális törvény a szakosított személyes gondoskodást nyújtó intézmények körén belül hajléktalan ellátási formaként az ápolást gondozást nyújtó intézmények között a hajléktalanok otthonát, (71/B.§) a rehabilitációs intézmények között a hajléktalanok rehabilitációs intézményét (74/A.§), a nappali ellátás intézményeinél a nappali melegedőt (78.§), az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények között az éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállást (80. És 84.§) nevezi meg. Az éjjeli menedékhely és a nappali melegedő ingyenes ellátást nyújt, az átmeneti szálláshelyet és a tartós bentlakásos intézményeket igénybevevőktől térítési díj kérhető.
A szociális törvény 1999.évi módosítása értelmében a nappali melegedő alapfeladatain túli kötelező feladata “- az utcai szociális munka keretén belül - az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának kezdeményezése, illetve a szükséges intézkedés megtétele helyzete javítása érdekében” (Szt. 78.par.)


A személyes gondoskodást nyújtó hajléktalan ellátások megszervezésének kötelezettségéről és finanszírozásáról

A szociális törvény a települési, illetve a fővárosi és a megyei önkormányzatokat kötelezi a különféle személyes gondoskodások megszervezésére (Szt. 86-88.§).
Az a települési önkormányzat, amelynek területén húszezernél több állandó lakos él köteles hajléktalan emberek részére is nappali ellátást nyújtó intézményi szolgáltatást (nappali melegedőt ) biztosítani. Az a települési önkormányzat, amelynek területén harmincezernél több állandó lakos él a nappali ellátáson túl köteles hajléktalan átmeneti elhelyezési formákat is létrehozni.
A fővárosban - ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként állapodik meg - a fővárosi önkormányzat gondoskodik a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának megszervezéséről és fenntartásáról.A létrehozandó férőhelyek számáról, illetve az ellátás mértékéről a jogszabály nem rendelkezik.
A szociális törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a helyi önkormányzatok nem állami szervezetekkel kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatják (Szt. 120.§).
A települési önkormányzatok által megállapított és folyósított pénzbeli és természetben nyújtott ellátások kiadásaihoz, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátások működési költségeihez az állam az állandó lakosok után járó, szociális célú normatív állami támogatással (szociális normatíva) valamint kötött felhasználású támogatásokkal járul hozzá az állam. (Szt.125.§).Dokumentumok