Dokumentumok
Cím:
CAL Helyi Cselekvés Támogatási Központ - Jelentés
Ország:
Lengyelország
A kiadás helye:
Varsó
A kiadás éve:
2003
Kiadó:
CAL
Nyelv:
magyar, angol
Tárgyszavak:
helyi cselekvés, közösségfejlesztési partnerségépítés
Állomány:
Közösségfejlesztési partnerségépítés Közép-Kelet Európában
Forditas:
Megjegyzés:
Raktári jelzet:
E

H
CAL

HELYI CSELEKVÉS TÁMOGATÁSI KÖZPONT

JELENTÉS

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PARTNERSÉGÉPÍTÉS KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN

VARSÓ, 2003 FEBRUÁR

A CAL EGYESÜLET TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI
 • A CAL program (Local Activity Centres Programme – Helyi Cselekvés Központok Program) négy képviselőjének részvétele a regionális képzésen, Magyarországon
 • A CAL-hálózat kialakítása Lengyelország-szerte. Mintegy 100 szervezet és intézmény vesz részt a programban, vagy működik együtt azzal.
 • A CAL módszer animációs modelljének bemutatása az egyetemi és posztgraduális oktatás részeként.
 • A képzőkből, konzulensekből és a Helyi Cselekvési Központ működtetésének más résztvevőiből álló team fejlesztése, kibővítése.
 • A lengyelországi Szociális Animátor Iskola programjának elkészítése.
 • Helyi közösségfejlesztő esettanulmányok megjelentetése.
 • Szakmai referencia-könyvtár létrehozása a közösségi munka területén.
  AZ ELÉRT CÉLOK. AZ EMLÍTETT TERÜLETEKEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK.
 • A CAL-hálózat négy képviselője részt vett a Magyarországon rendezett regionális közösségfejlesztő „képzők képzőjén”. A képzés 15 napig tartott: tíz nap 2001 novemberében és öt nap 2002 márciusában.
 • A Helyi Cselekvési Központ Program célja az olyan helyi intézmények megváltoztatása a CAL módszerének és példájának bemutatása által, mint az iskolák, kultúrházak és szociális intézmények. Az egyesület speciális képzést biztosít az intézmények képviselőinek, valamint állandó segítség- és információnyújtást is. Bizonyos esetekben az egyesület olyan jogi problémákkal is tud segíteni, mint a státusz megváltozása, az újjászervezés, az új megoldások kivitelezése az intézményvezetésben. Tavaly 7 új képzési csoport jött létre Lengyelország különböző területein. Ha e csoportok tagjainak számát összeadjuk az előző évek CAL képviselőinek számával, több mint 100 CAL intézményt és szervezetet kapunk Lengyelország minden részéről.

  Azért, hogy mindezek a szervezetek és intézmények továbbra is hálózatként tudjanak működni (ami állandó kapcsolattartást jelent egymással és a CAL Egyesület központjával), létrehozták a Zeszyt Scalony projektet.

  A Zeszyt Scalony egyfajta elektromos jegyzettömb (e-notebook). Az e-notebook a szakmai fejlesztés eszköze, amely a CAL hálózat Lengyelország-szerte elhelyezkedő pontjai közti információcsere fórumaként is szolgál. A cél elérése érdekében a hálózat hírújságának elektronikus és hagyományos verzióit is elkészítették.

  Általános jellemzők:

 • Cím – “Zeszyt Scalony
 • A jegyzettömb elektronikus verziójának stílusa saját nevéből adódik. Kinézetre olyan, mint egy jegyzettömb, annak minden jellemzőjével.
 • A “Zeszyt Scalony” hagyományos (papír) verziója teljesen olyan, mint egy elektromos jegyzettömb (e-notebook), amelyet a CAL-hálózat minden tagjának elküldenek különálló papírlapok formájában. A tagok a papírlapokat egy speciális iratrendezőbe fűzhetik. Az iratrendezőket, amelyekben a CD-k és floppy lemezek számára is alakítottak ki helyet, a jegyzettömb első példányának átvételekor kapják meg a CAL-tagok.
 • A hírújság háromhavonta jelenik meg.

  A hírújság által teljesített célkitűzések:

 • A CAL program eredményeinek dokumentációja
 • A CAL program és a CAL szabványok fejlődési irányainak megtárgyalása
 • Oktatási és egyéni tanulási anyagok terjesztése
 • A CAL-hálózat egyéni és intézményi tagjainak bemutatása
 • Tanácsadó munka és konzultáció, amelyek a CAL működése szempontjából fontosak.
 • A program minden egyes tagjának integrálása.
 • A program népszerűsítése.
 • Segítségnyújtás a projektek megvalósításához (a CAL-központok közötti partnerség megállapodás alapján)
 • A hálózat projektjeinek kidolgozása.

  A “Zeszyt Scalony ” e-notebook (elektronikus jegyzettömb) tartalma:
  A hírújság szekciói
  A szekció állandó rovatai
  Na dobry pocz±tek A jó kezdetértVezércikk (Dzieńdoberek) és a tárgyalandó témák (My¶lenie nie boli )
  Miejsca i Ludzie

  Helyek és emberek

  A központok bemutatása a kutatás során elküldött vagy összegyűjtött anyagok alapján. (CALe)

  Az résztvevő emberek bemutatása – a kérdőív alapján bemutatott anyagok. ( CALowicze)

  Információk, leírások más, a CAL szempontjából fontos más emberekről, intézményekről. (Inni)

  Działania

  Gyakorlati alkalmazások

  Még megvalósításra váró ötletek tárháza. Az ötleteket gazdájuk nevével együtt közlik. (Pomysł do wynajęcia)

  A projekttervezetek részletei (Szukam Partenrów, Szukam Pomocy)

  Információk megvalósítás alatt álló projektekről. (Na tapecie)

  A legérdekesebbnek tűnő hálózati projektek. ( Aleja Gwiazd)

  Być i Mieć

  Létezni és birtokolni

  Információk arról, hogy meddig jutottunk javaslatainkkal, és hogy azok hatékonyak voltak-e. (¬ródła)

  A szervezetek bemutatása; különböző módszerek ismertetése pénzek és felszerelések megszerzésére. (Cietrzew na dachu)

  Zaproszenia

  Meghívások

  Információk és meghívások a CAL központokban szervezett rendezvényekre.
  Wolna Pagina

  Szabad oldal

  A hely ahova a tagok saját megjegyzéseiket írhatják, hogy a CAL-hálózat minden tagja olvashassa őket (Piszę)

  Az emberek megjegyzéseinek áttekintése, havonta frissítve. (czytam)

  Luzik

  Szabadidő

  Társasági oldal és viccek.

 • A Dobre Miasto-i and Bisztynek-i kultúrházak évek óta alkalmaznak CAL módszereket. Működésük alapja a következő szabály: „Segítsük az embereket, hogy segíthessenek önmagukon.” A fent említett módszerek egyike a helyi közösség szükségleteinek elemzése. Ennek segítségével tudták meg azt, hogy egyre több embernek van szüksége mások önkéntes segítségére. A segítséget főleg az idősek igénylik (szociális és segítő központokban), de mások is (pl. csonka családok, mozgássérült gyermekek, stb.)

  A szükségletekre adott válaszként iskolás tinédzsereket aktivizáltak a szükségben szenvedők segítésére. A tinédzserek egy teljes iskolaéven át segítettek különböző módokon, ám ezután már úgy tűnt, hogy a szükségletek száma egyre csak nő. Egy példa: ételt kellett gyűjteniük a városok legszegényebb lakói számára; képzési programokat készítettek önkéntesek számára (“ By diabeł nie mówił dobranoc ”), Ruch Czystych Serc, megelőző jellegű vizsgálatok fiatal lányoknak, mammográfia felnőtt asszonyok számára, stb.

  Minden szükségletet és minden segíteni akaró embert dokumentálni kell és meg is kell szervezni őket. A legjobb dolog, amit tehettünk az önkéntes iroda megszervezése volt (Biuro Wolontariatu ), amelynek befogadására a Dobre Miasto-i and Bisztynek-i kultúrházak tűntek legalkalmasabbnak. Ott volt a már kialakított adatbázis, a megszervezett képzések - az emberek nézeteit összegyűjtötték, és munkajavaslatot készítettek az önkéntesek számára.

  A kultúrházakban más ifjúsági és felnőtt egyesületek is helyet kapnak – a legkézenfekvőbb ötlet tehát az volt, hogy itt alakítsunk ki önkéntes irodát.

  Ezek az előfeltételek biztosítják a más kultúrházakban létesítendő önkéntes irodák szervezést célzó projektek folytatását és az „önkéntes-barát” szervezési szabványok kidolgozását. A CAL Egyesület és Önkéntes Központtal közösen a Dobre Miasto-i és Bisztynek-i kultúrházak új képzési modul kidolgozását kezdeményezték a CAL képzések résztvevői számára. 2002-ben két képzési csoportban mutattak be új képzési modult.

 • A CAL módszert és a szociális animáció CAL modellje a Varsói Egyetem Lengyel Kultúra Intézetének tananyagában is bevezetésre kerültek. Az intézet diákjainak lehetősége nyílt a CAL Egyesület képzői és konzulensei által vezetett képzésekben, műhelymunkákban való részvételre.
 • Kialakították a képzők és konzulensek teamjét, amely részt vesz a Helyi Cselekvési Központ program megvalósításában. A team tagjai erősen érdeklődnek az önállóan végzett tanulás és az önfejlesztés iránt, ami segítségükre lehet abban, hogy jobb képzést biztosítsanak mások számára.

  A CAL négy képviselője, aki a “Közösségfejlesztő Partnerségépítés Közép- és Kelet-Európa” (Community Development Partnership Building in Central and Eastern Europe) projektben részt vesz, maga is képzési szakember. Amit a projekten belül véghezvittek, számukra is hasznos volt, hiszen olyan tapasztalatokat szereztek, amelyeket felhasználhatnak előadásaikban.

  Az „Iskola, mint helyi cselekvés központ” elnevezésű képzés résztvevői számára kialakították az „Osszuk meg tapasztalatainkat ” elnevezésű önképző megközelítést, amelyet egy gyakorlati szemináriumsorozat és a képzésben résztvevő iskolákhoz i ntézett tanulmányi látogatások keretében valósítottak meg. A projekt a Podlasie-kerület 8 iskolájában került megvalósításra.

  Ezen a képzésen útmutatót is készítettek a képzéshez, és folytatták az oktatási konzultációs tevékenységet. A CAL egyesületen kívül a vállalkozás másik fő szervezője a a Bialystok-i Helyi Demokráciafejlesztési Alap (Fund of Development of Local Democracy – FRDL) volt, amely Lengyelországnak abban a régiójában működik, ahol a projekt megvalósításra került.

  A project megvalósításának menete. Önképző fórum - Podlasie.
  FebruárCsoportmegbeszélés Gródek-ben (konzultáció)
  Március Tapasztalatcsere I . Két nap Tykocin-ban – 2002. 03. 4-5
  MájusTapasztalatcsere II Három nap Tykocin-ban – 2002. 05. 20-22
  JúniusCsoportmegbeszélés Kruszew-ben. (konzultáció)
  JúliusInterdiszciplináris tapasztalacsere Olecko-ban (iskolák, kultúrházak, szociális központ, nem-kormányzati szervezet)
  OktóberKonzultáció Łapy-ban
  November “Aktív iskola” szeminárium – 2002. 11. 20
  DecemberKonzultáció Ciechanowiec-ben – 2002. 1. 12 Értékelő ülés – 2002. 12. 13-14

  Az iskola szabályzatát a képzés során alakították ki. Az iskola a helyi cselekvés központ szabályai szerint működik. Az elkészített anyag szolgált alapként a projektben résztvevő 8 iskola programjának, oktatási megközelítésének átalakításához.

  Az önképző fórum megvalósításának határait a képzés résztvevői és az oktatási hatóságok (az iskolák tanfelügyelői) egyaránt kellően felmérték.

  A helyi tevékenységek oktatási intézményeiként működő iskolák számára javasolt szabványok:

  A szabványok a Wierzchowo-i gimnázium működését veszik alapul. A képzés részvevőit bátorították arra, hogy hangot adjanak a szabványokkal szembeni kritikáiknak, alternatív megoldási javaslataiknak.
  SZABVÁNYOK
  A SZABVÁNY TELJESÍTÉSÉNEK JELEI
  A SZERZŐK MEGJEGYZÉSEI
  I. Az iskola felismeri a helyi közösség szükségleteit.1. A diákok diag-nosztizálják a helyi szükségleteket 2. „Erőforrás- és szükséglet-térkép” készül. A tanár kiválaszt egy csoport diákot, akik a felmérést végezni fogják. Elsőként azt tudatják velük, hogy mi a diagnózis célja, majd kiképzik őket a kutatómunkára. Azt a feladatot kapják, hogy 10 kérdőívet töltessenek ki családtagjaikkal, szomszédjaikkal, barátaikkal, így gyűjtve össze a szükséges információkat. A tanárokkal való heti megbeszélés során az iskolások is kitöltik a kérdőívet.

  Néhány fős csapat (tanárok, diákok, szülők) összegzi a felmérés eredményeit, így hozva létre „az erőforrások és szükségletek térképét”.

  II. Az iskola tevékenységét a helyi közösség elfogadja.1. A szülők és maga a közösség elfogadják az iskola helyi tevékeny-ségi központként való működését.

  2. Létrejön egy koordinátori gárda.

  Az iskola tevékenységi központként való működését felvázolják a szülőknek. Ha a szülők elfogadják az ötletet, az iskolát felveszik a programba. Ekkor szemináriumot tartanak a szülőknek, tanároknak, tinédzsereknek, cégek képviselőinek, nem-kormányzati szervezeteknek, papoknak és más társadalmi csoportok vezetőinek. A szeminárium során bemutatásra kerül a térkép és az elképzelés. A lényeg az, hogy egyetértést és támogatottságot vívjanak ki.

  Létrejön egy koordinátori gárda az iskola helyi tevékenységi központként való működtetésére. A team az egyes társadalmi csoportok képviselőiből áll majd (egy-egy személy a diákok, a szülők, a tanárok, a helyi közösség, stb. részéről)

  III. Az iskola a közösség problémáinak megoldásáért dolgozik.1. Új projektek jönnek létre a társadalmi problémák megoldására.

  2. A projektek összhangban állnak a gimnázium tananyagával.

  3. Tanárokat, diákokat, szülőket és másokat vonnak be ezekbe a tevékenységekbe.

  Itt az a fontos, hogy az iskola tevékenységei összefüggjenek azzal, ami a közösségben történik. Az adott problémák megoldására szervezett projekteknek összhangban kell állniuk az iskola oktatási rendszerével. A problémákat a tanárok választják, és a diákok oldják meg. A koordinátori team ugyanolyan időtartamra tervezi meg a tevékenységeket, mint az iskolában eltöltött idő (3 év).
  IV. Az iskola kormányzata az iskolában van.

  V. Az iskola népszerűsíti az önkéntesség fogalmát

  1. Az iskolai kormányzat a helyi önkormányzat min-tájára szerveződik.

  2. Az iskolai kormányzat iskolai tevékenységeket szervez a helyi közösség számára.

  1. Önkéntesek vesznek részt az iskolai tevékenységekben (akik nem diákok vagy a tanárok közül kerülnek ki)

  2. A diákok az önkéntesség fogalmáról és az önkéntes munkáról tanulnak.

  3. Az iskolában Önkéntes Klub működik

  A diákok tevékenysége vezet el a felnőttek által végzett tevékenységig. Természetes módon kapcsolódnak be a szülők, testvérek, nagyszülők, tehát egyre nagyobb kör alakul ki az egymást segítő emberekből. Ők mindannyian önkéntesek, akik abban a stádiumban vannak, amikor formális szervezetté kell alakulniuk.
  VI. A jutalmazási rendszer figyelembe veszi a diákoknak a helyi közösségért végzett tevékenységét.1. A helyi közösségért végzett munka a diákok felmérésének egyik fontos részét képezi.

  2. A legjobb, legkiemelkedőbb munkavégzők különleges jutalomban részesülnek.

  A diákok helyi közösségért végett tevékenységét az „Ognik” elnevezésű különleges díjjal jutalmazzák, amelyet a CAL Egyesület hozott létre Wierzchowo-ban, s amelyet az egyesület elnöke ad át. Ezek számára a fiatalok számára a helyi tevékenység az első lépést jelenti a karrier felé; segít nekik érdeklődési köreik behatárolásában. Minthogy a helyi szükségletek sokfélék, és sokféleképpen lehet kielégíteni őket, minden fiatalnak lehetősége nyílik arra, hogy találjon magának valami neki megfelelőt. Az év végén ünnepséget rendeznek, hogy éreztessék a diákokkal saját fontosságukat. Az ünnepség alatt jutalmazzák meg a diákokat, itt ismerik el munkájukat tanáraik, valamint a helyi üzleti élet és a helyi önkormányzat képviselői.

  Mindez jó módszer arra is, hogy megtanítsuk a diákoknak a nagylelkűséget és egymás kölcsönös tiszteletben tartását.

 • A Szociális Animátor Iskola egy, a helyi közösségben működő, tevékenykedő emberek számára szervezett program, amely főként a népjólét, az oktatás és az önkormányzás területeit érinti. Az iskola hosszú távú oktatási ciklusban működik; célja, hogy megtanítsa az adott személyt a szociális animátorként való működésre – ez egy új szakma létrehozását jelenti. A szociális animátor szakember különböző intézményekben dolgozhat, amelyek ennek köszönhetően csatlakoznak a közösségi oktatás rendszeréhez és előmozdítják a közösségfejlesztés ügyét.
 • Új könyv jelent meg, amely a CAL módszerek gyakorlati alkalmazásával foglalkozik (esettanulmányok). A könyv címe: „A CAL, mint a helyi közösség fejlesztésének mód szere” (“CAL as a Method of Development of Local Community”). A könyv a legnaprakészebb és legkomplexebb információkat nyújtja a helyi közösségek aktivizálásról, mobilizálásáról.
 • A CAL Egyesület varsói irodájában közösségi munka szakkönyvtárat alakítottak ki.

  Értékelés:

  A „Közösségfejlesztő partnerség-építés Közép- és Kelet-Európában” (CD Partnership Building in Central and Eastern Europe) projektben négyen vettek részt. Nekik négyüknek sikerült elvégezni az összes tervezett tevékenységet.

  Beata Pawlowicz új képzési szabványokon gondolkodott, majd önképző szemináriumokat szerveztek a Podlaise-kerület különböző CAL központjaiban. Ezek a képzések, szemináriumok igen hatékony eszköznek bizonyultak, különösen azok számára, akik a CAL-képzés második évfolyamában (osztályában) tanultak. A képzés pénzügyi értelemben is hatékony volt, de rendkívül motiváló és elkötelező hatással is bírt a résztvevőkre nézve. Nemcsak aktívabbak lettek, de a CAL-elképzelés a tanárok körében is egyre népszerűbb lett.

  Magda Gutkowska és Elżbieta Bilinska-Wolodzko is új képzést indítottak, ám ők a jövő önkéntesei és azok számára, akik maguk is Önkéntes Iroda beindításán gondolkoznak. Az új csoportokat most szervezik, és nincs szükségük különösebb segítségre irányunkból, hiszen regionális partnereink (állami intézmények) állandó kapcsolatban állnak ezekkel a csoportokkal. Partnereink további képzéseket szerveznek a régióban. Figyelmünket a CAL fejlődésének azon új formáira irányítottuk, amelyek gazdagíthatnák a szociális munkáról alkotott elképzelésünket. Az önkéntes irodaként való működés mára a kultúrházak egyik fő működési formája lett.

  Jacek Gralczyk is sikerrel hajtotta végre saját projektjét. A kezdetektől fogva ő állította össze az elektromos jegyzettömböt. Az e-notebook mára a CAL-hálózat összes tagjához elér, segíti a hálózaton belüli kommunikációt, sőt, nagyon jó módszere a távoktatással segített önképzésnek is. Az elektromos jegyzettömb nagyon fontos információforrás a CAL-képzések végzősei és azok számára, akik már befejezték tanulmányaikat. A “Zeszyt Scalony ”-nak köszönhetően ezek az emberek továbbra is kapcsolatban maradhatnak a képzések résztvevőivel, folytathatják a tanulást, és ez, ahogy azt mindannyian tudjuk, rendkívüli fontossággal bír.


Dokumentumok