Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Cím:
Információk - Tájékoztatók. A Belügyminisztériumban az önkormányzatok ügyeiben információs szervezet
Folyóirat:
PC Lemezújság
Év:
1991
Szám:
25.szám
A cikkben lévő
Intézmények:
Belügyminisztérium
Tárgyszavak:
Belügyminisztérium szervezeti egységei, önkormányzati ügyek
Megjegyzés:
B53_9125.txt
INFORMÁCIÓK - TÁJÉKOZTATÓK
A Belügyminisztériumban az önkormányzatok ügyeiben információt, tájékoztatást, szakmai segítségetnyújtó szervezeti egységek
Az önkormányzati tisztségviselők (polgármesterek, bizottsági elnökök, jegyzők) részéről gyakran érkezik a Belügyminisztérium önkormányzatokkal is foglalkozó főosztályaihoz szakmai vélemény, állásfoglalás, információ adására irányuló kérelem. A kérdéseket a beküldők nem minden esetben a témával foglalkozó szakfőosztályhoz címzik, így a gyors információszolgáltatást hátráltatja a kérelmeknek az illetékes belső szervezeti egységhez történő továbbítás.
Az egyes témák beazonosítása és a helyes cím megválasztása érdekében ismételten közreadjuk az önkormányzati ügyekben illetékes belső szervezeti egységeket.
Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztálya
- önkormányzati jogokkal,
- települési önkormányzat feladat- és hatáskörével,
- testületek működésével,
- tisztségviselők jogállásával, - körjegyzőséggel,
- önkormányzati rendeletalkotással,
- helyi népszavazással, népi kezdeményezéssel,
- területváltoztatással - SZMSZ kialakítással,
kapcsolatos kérdésekben ad segítséget.
Telefon: 1312-183; 1174-670; 1172-619; 1173-470; 1189-010 Telefax: 1173-914
Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főosztálya
- katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi jogszabályokkal,
- polgári védelmi, tűzvédelmi feladatokkal, különös tekintettel a köztársasági megbízottak és a polgármesterek ezzel kapcsolatos hatáskörével,
- polgári védelmi szervezetekkel,
- területi védett vezetési pontokkal,
- önkormányzati tűzoltósággal,
- polgári védelmi, tűzvédelmi, hatósági és szakhatósági eljárás szabályozásával,
- katasztrófaelhárítási együttműködéssel,
- katasztrófaelhárítási informatikai adatszolgáltatással,
- a köztársasági megbízottak és polgármesterek rendkívüli időszakban jelentkező feladataival
kapcsolatos kérdésekben ad segítséget.
Telefon: 1382-916 Telefax: 1183-296
Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya
- tervezési és gazdálkodási,
- önkormányzatok vagyoni helyzet,
- költségvetési, zárszámadási,
- önkormányzatok normatív támogatási,
- cél- és címzett támogatási,
- önkormányzatok és intézmények számviteli rendszerének kidolgozásával,
- ágazati fejlesztési programokkal,
- informatikai, számítástechnikai adatszolgáltatási tevékenységgel
- vállalkozási tevékenységgel
kapcsolatos kérdésekben ad segítséget.
Telefon: 1181-349 Telefax: 1181-349
Belügyminisztérium Településfejlesztési és Kommunális Főosztálya
- várossá nyilvánítási,
- kommunális ellátással (köztisztasági, településtisztasági, temetkezési, kéményseprési és tüzeléstechnikai, parkosítás-zöldterület gondozás)
- költségvetési üzemek és kommunális vállalatok átalakulásával
kapcsolatos kérdésekben ad segítséget.
Telefon: 1313-729; 1126-252 Telefax: 1313-567
Belügyminisztérium választási és Informatikai Főosztály
- helyi önkormányzatok és polgármesterek,
- országgyűlési képviselők választásával,
- országos népszavazással
kapcsolatos kérdésekben ad segítséget.
Telefon: 1179-776 Telefax: 1182-530
Belügyminisztérium Hatósági Főosztálya
- államigazgatási eljárási törvénnyel,
- közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatával
- anyakönyvi, népességnyilvántartási, szabálysértési,
- kisajátítási, bányakártalanítási, bányaszolgalmi, hagyatéki, állami bérlakások bérleti jogviszonyának folytatásához kapcsolódó, tartási szerződési
- lakásügyi igazgatással, helységgazdálkodással, önkormányzati vagyonjoggal
kapcsolatos kérdésekben ad segítséget.
Telefon: 1112-287 Telefax: 1313-567
Belügyminisztérium Menekültügyi Hivatala
- menedéket kérő külföldiek menekültként való elismerésével,
- menekülteket befogadó állomások működésével összefüggő, valamint
- letelepedési alapból támogatás visszaigénylésével
kapcsolatos kérdésekben ad segítséget.
Telefon: 1173-519 Telefax: 1382-643
Belügyminisztérium Közszolgálati és Közigazgatásfejlesztési Főosztály
- személyzeti kérdésekben,
- közszolgálati alkalmazottak jogai és kötelezettségeivel kapcsolatban,
- képesítési előírásokkal, képzési, továbbképzési,
- minősítési,
- előmeneteli,
- illetmény és felelősségi ügyekkel
kapcsolatos kérdésekben ad segítséget.
Telefon: 1312-165 Telefax: 1313-567
Magyar Közigazgatási Intézet
- hatályos jogszabálynyilvántartás,
- államtitkári rendelkezések nyilvántartása,
- szakmai konzultációk szervezése,
- módszertani kiadványok készítése,
- jogi tanácsadással
kapcsolatos kérdésekben ad segítséget.
Telefon: 1869-776Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés