Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Cím:
Hollandia - kapcsolatlehetőségek
Szerző:
Varga A. Tamás
Folyóirat:
PC Lemezújság
Év:
1989
Szám:
14.sz.
A cikkben lévő
Települések:
Hollandia
Tárgyszavak:
cserekapcsolat
Megjegyzés:
kapcs14.pcl
Franciabarát Közösségek Társasága
Az egyesület választmányának négy tagja 1989. novemberében kapcsolatépítő körutazást tett Franciaországban. Egyik célunk az volt, hogy a franciául tanuló diákok számára minél több gyakorló lehetőséget biztosítsunk. Sikerült elérni a francia partnernél, hoy a kéttannyelvű gimnáziumok (francia) tanulóit a tanulmányi időszak alatt fogadják, hogy azok résztvehessenek az iskolai órákon. Természetesen nemcsak a kéttannyelvű gimnáziumok tanulói, hanem minden franciául intenzíven tanuló diák- csoport résztvehet a cserékben. A csoportok 8-10-12 fősek lesznek. A cseréket a következőképpen tervezzük: Kiutazás április vége, május eleje, fogadás a nyári hónapokban.
Az út másik célja volt a települések közötti kapcsolatok, cserék lehetőségeinek a felkutatása. Egyre több területen találtunk nagyobb érdeklődést Magyarország iránt, s egyre több település szívesen alakítana ki testvérkapcsolatot magyar településsel.
Kérem, hogy az érdeklődők a kapcsolatfelvétel szándékán túl ajánlásaikat is tegyék meg, hogy azokat a francia partnerrel személyesen vagy levélben megismertethessük.
Levélcím: Franciabarát Közösségek Társasága Budapest, I. Corvin tér 8. 1011 Varga A. Tamás ügyvezető titkár


HOLLANDIA - KAPCSOLATLEHETŐSÉGEK
Az OKK MI kapcsolat kiépítését kezdte meg egy dél-hollandiai területtel. Az 1990. évi cserék kialakítása érdekében egy 8-10 fős delegációt fogadunk 1990. március utolsó hetében Magyarországon és egy 8-10 fős delegációt küldünk 1990. április utolsó hetében Hollandiába. Kérem, hogy akiket a holland-magyar cserék érdekelnek szándékaikat és lehetőségeiket írják meg a Közösségszolgálat címére. A továbbiakban itt közlöm a holland félnek küldött levelünk javaslati részét:
Javaslat:
1. Művészeti és lakossági szakmai célú cserék
a/ Szakmai cserék kulturális téren: kórusok, tánccsoportok, népzenei együttesek, fúvószenekarok, színjátszó együttesek, bábcsoportok és egyéb amatőr művészek között (fafaragás, festészet, fajátékok készítése játszóterekre stb.), részvétel nyári művészeti táborokban, cserék fesztiválbizottságok, kulturális egyesületek stb. között (...)
b/ Tanulmányutak kulturális intézmények munkatársai részére (szintén csere keretében)
c/ Tanulmányutak kistelepülések közigazgatási vezetői és munkatársai részére (főleg falvakból) politikai és kulturális tapasztalatszerzés céljából (csere- alapon)
d/ Cserék egy vagy több holland és magyar falu vagy kisváros lakói között, a másik ország mindennapos életének megismerése céljából, vagy egyéb céllal ) pl. sport, futballcsapatok cseréje stb.)
e/ Szakmai cserék városok vagy falvak között, ugyanazon foglalkozást űző emberek között pl. a mezőgazdaság valamely meghatárzott területén (pl. bortermelés, állattenyésztés stb.)
f/ Cserék azonos korosztályhoz tartozó csoportok között (ifjúsági csoportok, szünidőre érkező tanulók, nyugdíjasok csoportjai)
A cserék feltételei: utazási költségek a kiutazó csoport terhére, a fogadás költségei a fogadó fél terhére (szerény elszállásolás, étkezés, tolmács, kis zsebpénz).
Varga A. TamásLemezújság archívum
Közösségfejlesztés