Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Nógrádi példa faluszervezők képzésére: A Magyar Faluszövetség és a nógrádi önkormányzat közös pályázata
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1990
Szám:
4
Oldalszám:
8. p.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
faluszervezők képzése, programterv
Megjegyzés:
Annotáció:
Faluszervezőknek, közösségszervezőknek, településfejlesztés iránt érdeklődőknek szervezett képzés programvázlata.

falusz.txt

Tisztelt Polgármester Asszony!/Polgármester Úr!

A Magyar Faluszövetség (melynek Becze Lajos tari polgármester az egyik alelnöke) és intézményünk közös pályázatot nyújtott be a Soros Alapítványhoz "faluszervezők" képzésére. Kezdeményezésünket a kuratórium kedvezően fogadta. A szakértőkkel történt tematikai, módszertani egyeztetések is megtörténtek, így módunk van felajánlani szolgáltatásunkat a Szövetség alapító községeinek, így Önöknek is.

Az újszerű képzési lehetőséggel segítségükre szeretnénk lenni a helyi önkormányzatokra háruló gondok megoldásában. A fejlesztési elképzelések kimunkálásához bizonyára vannak, s lesznek partnerei is, akikre támaszkodni tudnak munkájukban. E kör gyarapítására is gondoltunk képzési programunkkal. Falvanként 2-3 olyan polgárt várunk, akiket tekintély, falujuk iránti áldozatkészség jellemez, akik szervezni tudják környezetüket, s szívesen támogatják az önkormányzati testületet is. Iskolai végzettség, életkor tehát nem kiválasztási szempont.

A program első, tervezhető fázisának vázlatát mellékeljük. A tematikát, mivel azt a helyi viszonyok, a résztvevők kérdései, kérései, az általuk felvetett problémák jelentősen befolyásolják, nem tervezhettük meg előre. Ebben az Ön tanácsait is szívesen fogadjuk, s ha ideje engedi, vendégként örömmel látjuk összejöveteleinken is.

Mivel az Alapítvány finanszírozza a résztvevők útiköltségét, szállás és étkezési díját, a szakértőket, csupán 500 forint hozzájárulást kérünk, melyet a közösségi programokra fogunk fordítani. (Indokolt esetben kérhetik ennek elegendését is.)

Kérjük, szíveskedjen segítségünkre lenni a résztvevők kiválasztásában, felkérésében, ill. tegye lehetővé, hogy munkatársunk, Radácsi László felkereshesse Önt a részletek megbeszélésére.

Tisztelettel:
Dr. Németh János
igazgató


A faluszervezőknek, közösségvezetőknek, településfejlesztés iránt érdeklődőknek szervezendő program vázlata

Cél: Ideális esetben a folyamat végére a résztvevők készek és részben képesek lesznek településeik fejlesztési tervét közösségeikkel együttműködve elkészíteni, menedzselni.

A program funkciói/feltételei
I. Az önkormányzatok (működési) jogi kereteinek, a kialakuló, folyamatosan bővülő jogrend által biztosított lehetőségek ismerete.
Az önkormányzati törvényhez kapcsolódó, parlamenti döntésekre váró törvények sorozata tárja majd fel a települések mozgásterét.
Ezek feldolgozása, elsajátítása már közzétételükkor fontos elemei a helyi fejlesztési elképzeléseknek.

II. A települések erőforrásainak elemzése
A helyi fejlesztési tervek az eddigi metódust tagadva a települések adottságaiból indulnak ki:
- a lakosság demográfiai, iskolázottsági, szakismereti és a
- természeti, vagyoni adottságok, struktúrák feltárása,
- a térségfejlesztés feltételeinek megismerése.

III. A települések "közösségi állapotának" feltárása
- a lakossági integrációk milyensége, mélysége,
- a létező értékek, normák felismerése,
- esélyek csoportok, közösségek szerveződésére, megerősítésére,
- közösségszervezés.

A fejlesztői program pillérei
I. A települések természeti adottságainak, gazdasági erejének, infrastruktúrájának hasznosítási lehetőségei.

II. Milyen külső erők bevonására van szükség és lehetőség (tudás, társulás, tőke...)

III. Közösségek, mint a civil társadalom működésének feltételei (szervezői készségek, fejlesztői képességek, önmenedzselő közösségek kialakulásának segítése).

A fejlesztői program funkciói, belső törvényszerűségei nem teszik lehetővé a zárt tematikájú tanfolyami formát, módszert:
- az önkormányzatok életterét meghatározó törvények még nem születtek meg,
- a program nem csupán ismeretközlésből áll: témák, formák, módszerek ötvözete, a résztvevők személyi adottságai által is befolyásolt kisközösségekben történő folyamat lesz,
- sikere attól függ, hogy a településekről delegáltak ismereteik, készségeik, beállítódásaik változása által mire lesznek képesek saját környezetükben, hogy mobilizálják az "erőforrásokat".
Az ő programjuk lehet a helyi fejlesztési terv kiindulási alapja.

A program első szakasza
Vita és fórum:
- ismerkedés egymással, a problémák felvetése
- a települések életesélyei,
- életesélyek a településen,
- mit tudunk saját környezetünkről,
- a résztvevők szándékai, elképzelései

1. Előadások:
- A civil társadalom történetének tanulságai (Litván György)
- A néprajz tanítása a faluközösségekről (Szabó László)
- Társadalmunk szerkezettörténete 1945-től napjainkig (Bánlaky Pál)
- A faluközösségek állapotrajza ma (Bőhm Antal)
- Néhány példa a polgári demokráciákból

2. Az 1. téma folytatása, illetve a probléma-feldolgozási folyamat első alkalma.

Februártól:
kiscsoportos keretekben a helyi viszonyok, a résztvevők érdekei, a törvényalkotás eredményei által meghatározott program szerint találkoznak a résztvevők.
Parola archívum