Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Helyi Cselekvés Program - Okány
Szerző:
Kovács Edit
Sorozatcím:
Rovat:
Helyi Cselekvés Program
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2001
Szám:
1
Oldalszám:
15 - 16
A cikkben lévő
Nevek:
Kovács Edit, Lingurár Sándor,
Intézmények:
Békés Megyei Cigánylakosok Egyesületének Okányi Csoportja,
Települések:
Okány
Tárgyszavak:
helyi cselekvés program, Okány, cigányság
Megjegyzés:
Annotáció:

Tartalom
OKÁNY

Beadta a Békés Megyei Cigánylakosok Egyesületének Okányi Csoportja, 5534 Okány, Vasút u. 57.

Csoportunk 1999. május 12-én azzal a céllal alakult meg, hogy az Okány községben élő cigány lakosok társadalmi, politikai érdekeit képviselje, emberi és állampolgári jogainak védelmét segítse, a cigány lakosság hagyományait és kultúráját ápolja, közösségi életét fejlessze, társadalmi, gazdasági, kulturális felemelkedését, önszerveződését elősegítse. Elnöknek Lingurár Sándort választottuk meg.

Eddigi sikereink:
– gombatermesztő képzés szervezése; háztáji állattartó képzés szervezése;
– diákok egyéni pályázatainak elősegítése;
– aktuális állásajánlatok, képzések közvetítése;
– három fő benevezése a hátrányos helyzetű, iskolából kimaradottak számára készült programba;
– klubestek rendezése a nem cigány lakosok részvételével;
– Spanyolországban működő cigány szervezettel kapcsolat kiépítése. (Segítségünkre volt a Spanyol Nagykövetség részéről Hosé Maria Valdemoro kulturális tanácsos);
– a Soros Alapítvány támogatásával, a Közösségfejlesztők Egyesületének lebonyolításával részt vettünk a roma közösségi ház vezetők képzésén.

Cselekvési program:
Elhatároztuk, hogy a településünkön élőket bevonjuk a közös gondolkodásba és cselekvésbe, ezért egy kérdőívet készítettünk. Szándékaink szerint nem csupán a véleményeket, hanem a helyi cselekvőket is feltérképezzük, segíteni akarjuk egymás megismerését, illetve a további együttműködést.
A felmérés kiértékelése alapján szükségessé vált egy új közösségi ház alapítása, mely a helyi közösséget kiszolgáló intézmény, az élettér egy része lehetne. A korábban használatunkba adott helyiséget nem tudták számunkra a továbbiakban is biztosítani. Új lehetőségünk: a helyi Kisgazdapárt és az MDF közös székházukat tartós használatunkba adja közösségi ház működtetése céljából, melyre a szerződéskötés folyamatban van.

Közösségi ház tervezett programjai:
– klubok beindítása előzetes felmérés alapján, önkéntesekkel;
– beszélgetések, ahol a helyi nyilvánosságnak teret lehet adni, hogy a közös gondolatokkal tovább lehessen lépni;
– felnőttoktatás, képzések, közhasznú tanfolyamok; felzárkóztató programok bevezetése, önismereti oktatás megszervezése;
– kulturális rendezvények szervezése a nem cigány lakosokkal közösen is;
– információs irodai tevékenység, mely az élet minden területére kiterjed;
– jogvédő iroda, jogsegély szolgálat bevezetése;
– közösségi vállalkozás elősegítése;
– kisipari szolgáltatások bevezetése;
– közhasznú kiadványok szerkesztése, és terjesztése;
– közösségi ház programjainak, szolgáltatásainak kiterjesztése a szomszédos településekre;
– további programok szervezése a közösség igénye alapján.

Időterv:
– közösségi felmérés már megvalósult;
– szerződéskötés (2001. január eleje);
– közös programalkotás (január vége). Itt már megkezdődnek a beszélgetős estek, a helyi nyilvánosság megteremtése;
– klubok munkatervének elkészítése a tagokkal (február eleje);
– programfelelősök kinevezése (február eleje);
– információs irodai tevékenység munkatervének elkészítése a tagokkal (február közepe);
– eszközigények felmérése (folyamatos);
– jogvédő irodai tevékenység munkatervének kidolgozása, szakember biztosítása (február vége);
– közösségi vállalkozás elősegítése (üzleti terv március eleje);
– szolgáltatások bevezetése (március elejétől folyamatos);
– oktatás, képzés szükség szerint;
– kulturális programok (nagyobb ünnepségekhez kapcsolódva);
– cigány történelem oktatása szakember biztosításával (szeptember);
– közhasznú kiadványok szerkesztése, terjesztése (szeptembertől);
– közösségi ház programjainak kiterjesztése (folyamatos);
– eszközbeszerzések (folyamatos);
– forrásteremtés megszervezése (folyamatos);
– közösségi ház rendbetétele (részlegesen folyamatos);
– működtetés biztosítása (folyamatos).

A pályázat indoklása:
Közösségi munkás vagyok. Részt veszek egy országos fejlesztő programban, de a munkát jelentősen nehezíti és hátrányt okoz, hogy nincs se vezetékes, se mobiltelefon, illetve számítógép lehetőség. Jelen pillanatban egy levél géppel történő megírása is gondot okoz, melyet nem a számítógép használati ismeretének hiánya okoz.
Telefonon vagy egyéb információs eszközzel küldött sürgős üzenet nehezen vagy egyáltalán nem jut el hozzám.
A közösségi ház beindításához feltétlenül szükséges néhány használati tárgy és eszköz beszerzése, hogy a működés már az elején zavartalan legyen: használt számítógép; nyomtató; mobiltelefon előfizetés; e-mail előfizetés; magnetofon – zenei lejátszó, székek, asztal, egyéb eszközök (takarítóeszköz).
A pályázatban megfogalmazott reális lehetőségek és célok eléréséhez szükséges a gyakorlati megvalósítás, amelynek jelenleg az anyagi lehetőségek szabnak korlátot. Ahhoz, hogy az itt leírtak megvalósulhassanak, szükséges a kommunikációs költségben megfogalmazott 300 000 Ft, és az önkénteseink munkája.

Lingurár Sándor elnök, közösségi munkás


Részlet az ajánlásból Okány község pályázatához

A program jelentősége: az Okányban élő emberek most tanulják, mit is jelent önállónak lenni? Sokan még nem értik, hogy az ember szabad akaratából is cselekedhet, úgy, hogy erre őt senki nem utasította. Jó és viszonylag biztonságos lehetősége lenne a kiszolgáltatottság mérséklésének ez a lakossági ös szefogás a közösségi hely megmentése érdekében. Az akciónak már most is van látható eredménye, többek között az, hogy az emberek leültek egymással beszélgetni, és a hasonlóan gondolkodók elkezdtek egymásra találni. Alakult egy új civil szervezet a településen, mely önálló települési-társadalmi kérdésekkel, helyi ügyekkel elsőként foglalkozik. A kért támogatás most lendületet adhat a csapatnak a további munkához. Azon felül, hogy a kért eszközökre valóban égetően nagy szükségük lenne a településen élőknek (az önkormányzaton kívül nincs sehol számítógép, a könyvtárban sincs Internet hozzáférés, kevés lakosnak van telefonja, s nyilvános állomás csak a központban van stb.), a civil szervezetek társadalmi preszt
izse is növekedne. Ténnyé válna végre ezen a településen is, hogy nem csak az önkormányzat képes – neki van lehetősége – újat hozni a településre.
Kovács Edit
szakértő
Tartalom
Parola archívum