Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Nonprofit Marketing Klub
Szerző:
Solymosi Judit
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1996
Szám:
3
Oldalszám:
11.
A cikkben lévő
Nevek:
Dr. Mérő Éva, Dr. Harsányi László, Bencsik Gábor
Intézmények:
Nonprofit Marketing Klub, Nonprofit Kutatócsoport, Szonda Ipsos, Magyar Marketing Szövetség, Vásárolj Magyarul Termékminősítő és Marketing Egyesület, Orlovits Oktató és Szolgáltató Bt, Sansz
Települések:
Tárgyszavak:
marketing, Nonprofit Marketing Klub
Megjegyzés:
Annotáció:

Nonprofit Marketing Klub


1996 elején a Marketing Szövetség keretében megalakult a Nonprofit Marketing Klub. Létrehozásának indokairól, körülményeiről, az eddigi tapasztalatokról beszélgettünk a klub elnökével, Dr. Mérő Évával.
– Mint köztudott, napjainkban ugrásszerűen megnőtt és mintegy negyvenezerre tehető a nonprofit szervezetek, alapítványok és egyesületek száma. A mennyiségi növekedés mellett folyamatosan nő ezeknek a szervezeteknek a társadalmi szerepe is. Sajnálatos viszont, hogy gyakran súlyos működési nehézségekkel kell szembenézniük, és ennek oka nem csupán a technikai eszközök vagy az anyagiak hiányában rejlik, hanem abban is, hogy ezek a szervezetek nem rendelkeznek a kellő marketing, public relations és sajtóismeretekkel sem. A Nonprofit Marketing Klub beindításával fórumot kívánunk biztosítani ahhoz, hogy a nonprofit szervezetek értesüljenek a marketing-szakirodalom legújabb fejleményeiről, elsajátítsák az alapvető marketing ismereteket és megvitathassák a működésük során felmerülő problémákat. Olyan tudáshoz szeretnénk tehát hozzásegíteni őket, amely elengedhetetlen a közösségi munkában.
– Milyen módon tud ebben segíteni a Nonprofit Marketing Klub?
– Hídszerepre vállalkozunk ezen a területen az állami, az üzleti és a nonprofit szektor képviselői között. Tagjaink között vannak gyakorlati marketing-szakemberek, tanácsadók, vállalkozók, oktatók, szponzorok, illetve gyakorlati nonprofit szakemberek, egyesületek, szövetségek, alapítványok vezetői és tagjai. A klubban lehetőség nyílik előadások meghallgatására és megtartására, nyílt eszmecserékre, tapasztalatcserére. Tudunk kapcsolatfelvételt biztosítani az országos és helyi szakmai szövetségekkel, érdekképviseletekkel. Igény szerint nonprofit marketing konferenciákat, szakmai látogatásokat is szervezhetünk.
– Miért gondolja, hogy a kezdeményezés az üzleti szférában is érdeklődésre tarthat számot?
– A for-profit cégek sikeres marketingtevékenységének feltétele, hogy figyelemmel kísérjék a nemzetközi tendenciákat. Az utóbbi időben – elsősorban külföldön, de egyre inkább Magyarországon is – azt látjuk, hogy a hangsúlyok áttevődnek a nem hagyományos reklámra. Kizárólag hagyományos reklámmal ugyanis már nem lehet minden terméket vagy szolgáltatást eladni. Az üzleti élet szereplői közül egyre többen értik meg, hogy üzenetük egyszerűbben, hatékonyabban és olcsóbban ér célba, ha igénybe veszik a nonprofit szervezetek együttműködését, a társadalmi kommunikációt. A vállalatok vezetői ma már nem elégedhetnek meg üzleti problémáik megoldásával, foglalkozniuk kell társadalompolitikai kérdésekkel is. A nemzetközi tendenciákból az a kép rajzolódik ki, hogy a jövő vállalatának nemcsak nyereséget kell termelnie és foglalkoztatást biztosítania, hanem a társadalom felé is hasznosnak és érzékenynek kell mutatkoznia. A vállalatokat kulturális, szociális és környezetvédelmi szempontok is kell vezessék. A fentieket továbbgondolva már érthető, hogy a nonprofit szervezetekkel való hatékony együttműködés érdekében a vállalatoknak meg kell ismerniük a nonprofit szervezetek sajátosságait, tevékenységét és célcsoportjait.
– Melyek a Nonprofit Marketing Klub eddigi munkájának a tapasztalatai?
– Néhány konkrétumot említenék. Nem véletlen, hogy januári első klubnapunkon Dr. Harsányi László, a Non-profit Kutatócsoport elnöke, a Szonda Ipsos igazgatója tartott előadást “Szektor születik” címmel. A háttérbeszélgetés a hasonló című könyv tükrében a hazai és nemzetközi nonprofit szektor összehasonlító kutatási tapasztalatairól és a szektor sajátosságairól szólt. Harsányi úr többek között elmondta, hogy Magyarországon a civil szervezetek ma már elismertek, legitimek, a nonprofit menedzserképzés viszont csak nyomokban van jelen hazánkban, pedig ezt a tevékenységet csak profi módon lehet végezni. Ezt követő klubösszejöveteleinken a Vásárolj Magyarul Termékminősítő és Marketing Egyesületről, illetve a társadalmi célú reklámok lakossági fogadtatásáról volt szó. Klubunk egynapos konferenciát szervezett az Orlovits Oktató és Szolgáltató Bt-vel közösen “Alapítványok, társadalmi szervezetek éves mérlegbeszámolója és adózása” témában. Ennek, reméljük, gyakorlati hasznát is vették az érdeklődők. szeptemberben klubunk látta el a házigazda szerepét a Magyar Marketing Szövetség által az idén létrehozott központi klub, a Marketing Meeting Point rendezvényén. Ezen Bencsik Gábor, a MUOSZ főtitkára tartott előadást “A sajtó szerepe a tájékoztatásban és a népszerűsítésben” címmel. Októberben a nonprofit szervezetekben dolgozók szakszerű munkáját elősegítő szakkönyvek bemutatása került reflektorfénybe. A helyszínen engedménnyel lehetett megvásárolni két figyelemre méltó kiadványt, Gondi – Ivánkai: “Marketing kezdőknek, haladóknak és vállalati menedzsereknek” és Pelejtei Tibor: “Public Relations. A kommunikáció szervezésének gyakorlati kézikönyve és kiegészítő szakismeretei” c. műveit. Az előadások mellett a klubrendezvényeken felhívjuk a figyelmet a nonprofit szektor szakmai rendezvényeire is, és a tapasztalatokat megosztjuk a résztvevőkkel. Havonta egy alkalommal tartunk klubösszejövetelt. Rendezvényeinknek megfelelő publicitást biztosítunk, kiemelten a Sansz-ban.
– Végezetül: milyen feltételekkel lehet tag valaki, és kinél jelentkezzen az érdeklődő?
– Tagdíjunk 1996-ban egyéni tagok számára 1200,- Ft/év, nonprofit szervezeteknek 6000,- Ft, for-profit cégeknek pedig 12000,- Ft évente. Az érdeklődőket arra kérem, keressék Kollár Csaba titkárt a 407-3516-os telefonszámon, vagy engem a 181-2081-es telefon és faxszámon. Remélem, sokan hasznosnak találják majd új klubunkat.
S. J.

Parola archívum