Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
A settlementek szerepe a sztereotípiák, az előítéletek és a rasszizmus elleni küzdelemben
Szerző:
Patricia Brenner
Sorozatcím:
Parola
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2015
Szám:
4
Oldalszám:
28
A cikkben lévő
Nevek:
Patricia Brenner, Olivier Noël
Intézmények:
Szociokulturális és Társadalmi Központok Francia Szövetsége (Federation of Socio-cultural and Social Centres of France (FCSF), Családokat Támogató Alap (Fr.o.)
Települések:
Párizs, Franciaország, Nord-Pas-de-Calais régió, Paca, Ile-de-France, Aquitánia, New York
Tárgyszavak:
társadalmi központok – fogalma, értékei, szolgáltatásai. Integrált programok: lehetővé teszik a világ megértését, a kultúrák ismeretét, a sztereotípiák és a rasszizmus elleni küzdelmet, valamint az ezekről való gondolkodást. Tudatosító, tematikus hetek. Regionális találkozók, műhelymunkák, kongresszus. Önkéntesek és szakemberek. Civil kezdemények támogatása. Diszkrimináció elleni küzdelem.
Megjegyzés:
kategória: tájékoztató
Annotáció:

Hogyan oldhatók az ellentétek a settlementek által?

Patricia Brenner
A settlementek szerepe a sztereotípiák, az előítéletek és a rasszizmus elleni küzdelemben

Köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthatom Önökkel e kutatást. A Szociokulturális és Társadalmi Központok Francia Szövetségének (Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France http://www.centres-sociaux.fr/ ) megbízottjaként dolgozom. Ez egy párizsi székhelyű, 1200 központot és 43 „helyi” szövetséget képviselő szervezet, mely több mint 37 000 munkatárssal és 1000 önkéntessel dolgozik.
Franciaországban a társadalmi központok a lakosok szakemberek által támogatott kezdeményezéseinek színtereiként működnek, városi és vidéki környezetben egyaránt. Ezek a Családokat Támogató Alap által is elismert szomszédságok, a családi és generációk közötti együttműködés struktúrái, melyek hozzájárulnak a társadalmi kohézió megteremtéséhez és a térségek fejlődéséhez.
A társadalmi központokban elérhetők a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek számára kialakított különböző szolgáltatások és tevékenységek, mint például a napközi, a szabadidő-központi tevékenységek, az iskolai étkeztetés és a joggyakorlás. A tevékenységek között megtalálható az ifjúsági klub és az idősek klubja, a művészeti műhelyek, az írástudatlanság megszüntetését célzó programok, az esti vitaklubok és más aktivitások.
A társadalmi központok munkájukat egy szövetségi okiratra alapozzák (melyet a közgyűlés 2000-ben fogadott el), mely három alapvető értéket jelöl meg: az emberi méltóság, a szolidaritás és a demokrácia értékeit.
A javasolt éves programok integrálják azon témákat, melyek lehetővé teszik a világ megértését, a kultúrák ismeretét, a sztereotípiák és a rasszizmus elleni küzdelmet, valamint az ezekről való gondolkodást. Mindezt tudatosító, tematikus hetek keretében sajátíthatják el a résztvevők.
Mindemellett a társadalmi, gazdasági és kulturális bizonytalanság, valamint az érintett csoportok különbözőségének eredményeképp a tanulócsoportok olyan rasszista támadások helyzeteit is igyekszenek kezelni, melyekre a sértett felek gyakran nem képesek.
Jelenleg a társadalmi kontextus teljes átalakulásban van, a szekularizáció, a vallások közötti dialógus, valamint az interkulturális dialógus megkérdőjeleződött. A központok szerepe összetettebbé vált annak érdekében, hogy lehetővé tehesse a különböző kultúrák együttélését, valamint az intolerancia, a diszkrimináció és az olyan közösségi reakciók leküzdését, melyek a társadalmi, kulturális és gazdasági bizonytalanságból fakadnak.
A központoknak felül kell vizsgálniuk működésmódjaikat és gyakorlataikat, képezniük kell fizetett alkalmazottaikat és önkénteseiket annak érdekében, hogy az oktatás, a gazdaság és a kultúra területén dolgozókkal együttműködésben, valamint a helyiekkel kötött szövetségben, meg tudjanak felelni e változásoknak.
Ennek érdekében figyelemmel kell kísérni munkájukat, és helyi szövetségeikben vagy a Társadalmi Központok Francia Szövetségében meg kell találni szükséges forrásaikat.
Hálózatunk számos szövetsége évek óta, különösen 2007 óta részt vesz a diszkrimináció elleni küzdelemben (Nord-Pas-de-Calais régió, Paca, Ile-de-France, Aquitánia). Egy, az állam által népszerűsített program keretében e szövetségek, mielőtt terveket dolgoztak ki a diszkrimináció elleni küzdelemhez, felmérték a területet. Amennyiben például a központok működtetésében (az igazgatótanács összetételében), valamint a munkatársak kiválasztásában diszkriminatív gyakorlatot fedeztek fel, bizonyos területeken a képzés szükségességére mutattak rá.
A területen működő szövetségek regionális találkozókat ajánlanak hálózati központjaik önkéntesei és szakemberei számára. E találkozókhoz egyetemi szakemberek is hozzájárulnak a központokban szerzett megfigyelői tapasztalataikkal, melyeket a beszámolókat követő vitákkal, a bevált gyakorlatok átadásával, műhelyekben dolgoznak fel. A megfelelő eszközökkel és módszertani eszköztárral, valamint a helyi csoportok és a városi politika partnerei által nyújtott hozzájárulásokkal felvehető a harc a tematikus diszkrimináció ellen (mely a faji eredethez, a nemekhez stb. köthető).
A Társadalmi Központok Francia Szövetségét néhány éve felkeresték ugyanezen szövetségek, annak érdekében, hogy létrehozzanak egy diszkrimináció ellenes projektet, s létrejött egy nemzeti csoport.
2010-ben e nemzeti csoport létrehozta a „Mire ügyeljünk, és mit tegyünk a faji eredetű diszkrimináció megelőzése érdekében és az azzal való küzdelemben?” című tanulmányt. E dokumentumot minden társadalmi központ megkapta.
2011-ben a szociológus Olivier Noël segítségével e csoport felmérte a társadalmi központok helyzetét, hogy megismerje azok megszorító tényezőit és igényeit.
2012-ben ugyanezt a csoportot felkérték, hogy a központok tapasztalatai és gyakorlata alapján, a társadalmi központok 2013. júniusi kongresszusának http://www.ifsnetwork.org/Portals/4/docs/congress%20LYON%202013%20%20%2015%2003%202013.pdf
keretében készítsen elő és szervezzen meg egy műhelymunka-napot. Két kollektíva segítette a csoport munkáját a kongresszus megszervezésében. Egyikük az „Iskolai kirándulások: velünk” női kollektíva Ile-de-France tartományból (Blanc Mesnil), a másikuk pedig az „Egyenlőség, együtt” elnevezésű kollektíva, melyet aquitániai fiatalok hoztak létre.
A diszkrimináció elleni küzdelem iránt elkötelezett emberek jelenléte, valamint a központok szerepe e kollektívák támogatásában kialakította a központok új elképzelését e témában: a civil kezdeményezések támogatását.
A Társadalmi Központok Francia Szövetsége, a városi politikába bevont szakemberekkel, valamint a tanácsokkal partnerségi együttműködésben, jelenleg egy hároméves kísérletet folytat számos helyszín bevonásával, melyek otthont adnak az egyenlőségért folytatott és a diszkrimináció elleni küzdelem kooperatív műhelyeinek részvételi projektjei számára. Helyi lakosok négy csoportja és négy helyszín vesz részt e folyamatban.
Végül szeretnék megosztani önökkel egy videót, melyet egy társadalmi központ készített Aulnay Sous-Bois-ban, az ottani fiataloknak egy 2014-ben, New Yorkban tett látogatásának előkészületeiről. A látogatás lehetővé tette számukra, hogy bemutassák munkájukat, s hogy felfedezzék a New York-i settlementek világát. Ők jelenleg is New Yorkban vannak, egy újabb látogatáson, ugyanebben a témában - láttam a Facebookon a múlt héten.
Remélem, betekintést tudtam adni központjaink és szövetségeink munkájába. A kérdéseket követően szívesen állok rendelkezésükre további beszélgetések céljából.

Köszönöm a figyelmet!

Parola archívum