Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
A Közösségfejlesztők Egyesülete által alapított országos szervezetek
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1999
Szám:
2
Oldalszám:
2-3.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Közösségfejlesztők Egyesülete, Civil Kollégium Alapítvány, Közösségszolgálat Alapítvány, Közösségi Kapcsolat Alapítvány, Kós Károly Céh, Kulturális Informatikai és Innovációs Kft., Civil Rádiózásért Alapítvány, Nyitott Képzések Egyesülete, Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Lágymányosi Közösségi Ház
Települések:
Budapest, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia
Tárgyszavak:
közösségfejlesztő szervezetek
Megjegyzés:
Annotáció:

vissza a tartalomhoz
A KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK EGYESÜLETE ÁLTAL ALAPÍTOTT ORSZÁGOS SZERVEZETEK

Civil Kollégium Alapítvány

Alapítók:
Közösségfejlesztők Egyesülete,
Közösségszolgálat Alapítvány,
Közösségi Kapcsolat
Székhelye:
1011 Budapest, Corvin tér 8.
Az alapítvány célja: Egy képzési szervezet, a Civil Kollégium létrehozása és működtetése. Ez az intézmény a civil társadalom cselekvőképességét és hatékonyságát kívánja fokozni a civil cselekvéshez szükséges készségek és ismeretek elsajátíttatása révén. A Civil Kollégium az önszerveződő közösségek (nem-kormányzati szervezetek) tagjainak képzési szervezete.
A Civil Kollégium célja továbbá az, hogy:
– tudatosítsa a helyi lakosokban saját, állampolgári cselekvésük és a közösségi cselekvés fontosságát, működési területeit és technikáját;
– építsen a tapasztalatokra és továbbfejlessze a meglévő tudást;
– segítse felismerni az állampolgári cselekvés funkcióját a demokratikus társadalom egészének működési rendjében;
– utat nyisson a társadalmi cselekvés többi résztvevője, vagyis a civil szféra partnerei felé és elősegítse a partnerek közötti együttműködést;
– bekapcsolja a résztvevőket a civil szervezetek és a közösségfejlesztés hazai és külföldi mozgalmaiba.
A Civil Kollégium működése Magyarországra, valamint a környező országok: Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szlovénia, és távlatokban Horvátország, Szerbia magyarlakta területeire is fokozatosan kiterjeszthető, és ez lehetőséget adna arra, hogy ez a tudás bekerüljön az érintett országok civil szférájába is.
A képzést a következő célcsoportok számára tervezzük:
a) helyi projektek résztvevői
Olyan helyi lakosokra gondolunk elsősorban, akik valamely civil cselekvésben, projekt megvalósításában már részt vesznek és annak megvalósítása, a konfliktusok megoldása és a siker elérése érdekében már motiváltak a tanulásra.
b) a kistájak, régiók, rétegek, kisebbségek, pl. a cigányság, munkanélküliek, ifjúság civil szervezeteinek vezetői ill. képviselői
Olyan állampolgári közösségek vezetőire vagy képviselőire gondolunk tehát, akik már szervezett formában tevékenykednek céljaik megvalósítása érdekében és fontos, hogy tevékenységüket tágabb perspektívában lássák és tudatosítsák, s hogy azt a hazai és külföldi történelmi és jelenlegi gyakorlat palettáján el tudják helyezni.
c) civil szférához kapcsolódó szakemberek és szervezetek, pl. falugazdák, térségmenedzserek, polgármesterek, jegyzők, humán szakemberek

Közösségi Kapcsolat Alapítvány

Alapítók: Közösségfejlesztők Egyesülete, Kós Károly Céh, Kulturális Informatikai és Innovációs Kft.
Székhelye:
1011 Budapest, Corvin tér 8.
Az alapítvány célja: A helyi közösségek, kistérségek, nonprofit szervezetek segítése a számukra nélkülözhetetlen információk gyűjtésében, feldolgozásában és szolgáltatásában.
Információkkal, képzésekkel, kiadványokkal segítséget nyújt települési adattárak kialakításában.
Az alapítvány e céljai elérése érdekében az alábbi közcélú feladatokat látja el:
– közhasznú szervezetek számára közérdekű adatokat és információkat szolgáltat;
– ismeretterjesztéssel, képzéssel segíti, hogy a nonprofit szervezetek önállóan hozzanak létre adatállományokat, azokat karbantartani és szolgáltatni tudják;
– kiemelt célcsoportjának tekinti a gyermek és ifjúsági korosztályt, akiknek rendszeresen készít elektronikus ismeretterjesztő könyveket, kiadványokat;
– információk gyűjtésével és szolgáltatásával a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítésén munkálkodik;
– gyűjti, rendszerezi és szolgáltatja az emberi és állampolgári jogokkal, a fogyasztóvédelemmel, a természetvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos, az euroatlanti integrációt elősegítő ismereteket;
– információ kezeléssel kapcsolatos képzéseivel segíti a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek felzárkózását;
– kutatja, összegyűjti és közzé teszi a helyi társadalmi cselekvések lehetőségeit, megoldásait; foglalkozik a helyi nyilvánosság kérdésével; ajánlásokat fogalmaz meg, információkezelési, számítástechnikai tanfolyamokat szervez helyi lapok, helyi rádiók szerkesztőinek, készítőinek.

Közösségszolgálat Alapítvány

Székhelye :
1011 Budapest, Corvin tér 8.
Az alapítvány közvetlen célja és tevékenységei
– helyi közösségek támogatása saját hagyományaikon alapuló fejlesztéssel;
– helyi kulturális, szociálpolitikai, gazdaságfejlesztő, munkaügyi, építészeti és környezetvédelmi problémák komplex feltárása és megoldásuk elősegítése.
Az alapítvány a fenti közvetlen célok megvalósításának elősegítéséért a hozzá forduló helyi közösségeket támogatni kívánja.
Az alapítvány a fenti közvetlen célok szolgálatában :
– ismeretterjesztő tevékenységet folytat;
– tanfolyamokat és kurzusokat szervez;
– könyv és folyóirat kiadást végez, illetve támogat;
– tudományos kutató, feltáró tevékenységet folytat és támogat;
– az alapítványi célokkal egybeeső vállalkozási tevékenységet végezhet, kizárólag nonprofit jelleggel.

Civil Rádiózásért Alapítvány

Alapítók:
Közösségfejlesztők Egyesülete, Nyitott Képzések Egyesülete, Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Lágymányosi Közösségi Ház
Székhelye: 1011 Bp. Corvin tér 8.
Az Alapítvány célja:
– a közösségi rádiózás hazai elterjedésének segítése, szakmai találkozók, tapasztalatcserék szervezésével;
– kulturális, szociális, környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és más profilú egyesületek, alapítványok, társadalmi csoportok felkészítése helyi és közösségi rádió működtetésére képzésekkel, kiadványokkal, ösztöndíjak megítélésével;
– lakossági helyi kezdeményezések felkarolása céljából a Budapesten és körzetében sugárzó, közszolgálati jellegű “Civil Rádió” alapításának, működtetésének támogatása és elősegítése;
– együttműködés hasonló jellegű hazai és külföldi rádiókkal, alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel.

Parola archívum