Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
"Tanuljunk Demokráciát!" A Westminster Alapítvány támogatása, a demokrácia fejlődéséért
Szerző:
Vercseg Ilona
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1997
Szám:
4
Oldalszám:
3-4.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Westminster Alapítvány, Civil Kollégium Alapítvány, Kunbábonyi Közösségi Ház, Közösségszolgálat Alapítvány, Civil Kollégium, Nagy-Britannia Külügyminisztériuma
Települések:
London, Kunbábony, Kunszentmiklós
Tárgyszavak:
civil társadalom, demokrácia
Megjegyzés:
9 kísérleti képzés Magyarországon
Annotáció:

“TANULJUNK DEMOKRÁCIÁT!"
A Westminster Alapítvány támogatása, a demokrácia fejlődéséért

(9 kísérleti képzés Magyarországon)

A londoni székhelyű Westminster Alapítvány, amelyet a nagy-britanniai Külügyminisztérium hívott életre a demokrácia fejlesztéséért, 1997. július 9-én kelt levelében bejelentette, hogy támogatja a Civil Kollégium Alapítvány demokráciafejlesztő képzéseit. A képzéseket a közösségfejlesztés új képzési intézménye, a Civil Kollégium Alapítvány szervezi 9 hétvégén bentlakásos képzési központjában, a kunbábonyi-kunszentmiklósi Közösségi Házban. A támogatással lehetőségünk nyílt új tananyagok kidolgozására és a felnőtt emberek élményszerű tanulását elősegítő új képzési módszereink továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy olyanok is képezhessék magukat, akik egyébként nem lennének képesek megfizetni egy képzés önköltségét. Egy-egy képzésre 20, az ország különböző régióiból és településéről érkező, hasonló témában dolgozó civil szervezeti tagot hívhatunk meg.

A 9 képzés témája a következő:

1-3. képzés:
A civil szervezetek képviselőinek képzése

A civil szervezetek társadalmi szerepe és működésük lehetséges területei. Önszerveződés és demokrácia. A demokratikus működés feltételei. Állampolgári részvétel, a lakosság bevonása, mozgósítása. A helyi civil szervezetek, az önkormányzat és az üzleti szektor együttműködése. A civil szervezetek összefogása helyben és a tágabb környezetben.

4-6. képzés:
A független helyi médiák fejlesztése

Nyíltan, demokratikusan – a helyi média szerepe a helyi nyilvánosságban. Hogyan készítsünk helyi újságot, vezessünk közösségi rádiót, vagy tv-t?

7-9. képzés:
Választott képviselők és a jövő évi választások jelöltjeinek felkészítése

– önkormányzatok: helyi hatalom vagy közszolgálat? A növekvő részvétel, a helyi civil szervezetek bevonása a döntéshozatalba.
– hogyan juthatok el odáig, hogy megválasszanak? Politikai programok, nyilvános fórumok rendezése, választási kampány

A képzésekre a közösségfejlesztői hálózaton, a Közösségszolgálat Alapítványon és a megyei közösségfejlesztő egyesületeken keresztül jelentkezhetnek azok, akik jelenleg is aktívan tevékenykednek a fenti területek valamelyikén és munkájuk sikerre juttatása érdekében felismerték, hogy szükségük van tanulásra, mások tapasztalatainak megismerésére, információkra, kapcsolatokra.

Az első két képzés 1997. október 3-5-ig és 17-19-ig rendeztük meg a “civil szervezetek" és a “médiák" témában, s ezt követi még 2-2 további képzés. A helyi képviselők ill. jelöltek képzését 1998 első 3 hónapjában tartjuk meg.

A jelentkezőket az alábbi 2 fő szempont szerint soroltuk be a 9 képzés valamelyikébe:
– az országrész – igyekeztünk úgy beosztani a jelentkezőket, hogy az ország különböző pontjairól érkezett önkéntesek dolgozhassanak együtt;
– a tapasztalatok – “kezdő" és “haladó" csoportokat alakítottunk ki, mert a kezdők még nagyon el vannak magukkal foglalva és először a saját célkitűzéseiket kell alaposan végiggondolniuk, míg a haladók már új megoldásokra, továbblendítő ötletekre várnak.

A képzések a vélemények tükrében
Úgy gondoljuk, hogy minden beszámolónál életszerűbb, ha a résztvevők értékeléseiből idézünk, a képzések végén kitöltött értékelő lapokból. Az alábbi vélemények a “civil" képzésre vonatkoznak.

Mi a véleményed arról, hogy különböző településekről érkezett emberekkel oszthattad meg tapasztalataidat?

2 fő kivételével mindenki egyértelműen pozitívan igazolta vissza ezt a megoldást. Kulcsmondatok: “sokat tanultunk egymástól, egymást tanítottuk"; “kiderült, hogy sok a közös problémánk"; “itt döbbentem rá, hogy a mi kis falunkban nem is olyan rossz a közösségi élet". A 2 fő azt nyilatkozta, hogy szívesebben lett volna együtt a saját egyesülete tagjaival.

Milyennek találtad a képzés körülményeit?

Mindkét képzés résztvevői ideálisnak tartották a körülményeket, szépnek és kényelmesnek a házat, a szobákat, dicsérték a szakácsot.

Mi a véleményed a képzésen felhasznált módszerekről?

A képzés gyakorlatiasságát mindenki pozitívan igazolta vissza. “Örültem annak, hogy nem csak elméleti, hanem gyakorlati síkon is dolgoztunk, hogy megoldást kellett találnunk. Különösen tetszettek a csoportos véleményalkotásos feladatok." “Nem egy nyers szöveget zúdítottak ránk, hanem gondolkodásra késztettek" “Nagyon hatásosak, az ember szinte észre sem veszi, hogy tanul".

Mi az, amit a képzés anyagából a leginkább hasznosítani tudsz?

A legtöbben azokat az újonnan tanult módszereket igazolták pozitívan vissza, amelyek a lakosság mobilizálására és az egyesületi tagság megtartására irányultak. Szinte ugyanennyien tartották fontosnak az önkormányzatokkal és a vállalkozókkal kiépítendő kapcsolatot. Többen említették, hogy a SWOT analízis sokat fog nekik segíteni a tervezésben, csakúgy, mint azt, hogy a képzés “az alapokra is rávilágított, amely eddig hiányzott a hatékony működéshez".

Van-e olyan téma, amit hiányoltál?
Általában nem hiányoltak semmit, mert “egy hétvégébe nem férhet több bele", de szeretnének elmélyedni az itt megkezdett témákban.

Volt-e olyan téma, amit nehéznek, újnak, feleslegesnek éreztél?

Többen találták nehéznek és egyben teljesen újnak is a partnerségi viszonyt, a kormányzati, nem-kormányzati és privát szektor szerepét és együttműködését; a SWOT analízist és valójában semmit sem éreztek feleslegesnek.

Milyen ismeretre, információra, kapcsolatokra lenne szükséged a munkádhoz, amit hasonló körülmények között szerezhetnél meg?

“Minden"; érdekegyeztetés, ifjúsági szövetség létrehozása; egyesületi vállalkozó tevékenység; egyesületi jogok

Hogyan képzeled el a folytatást?
Szinte mindenki véleményét fejezte ki egyik társunk “a képzésen tanultakat megpróbálom a saját munkámban hasznosítani, és minden hasonló képzésre megpróbálok eljutni".

A képzés végén a következő 17 db, civil know-how-kat és a képzés anyagával érintkező, 1-2 oldalas rövid összefoglalót vihették magukkal haza a résztvevők:
– A vezetés (tervezés, szervezés, ellenőrzés) és módszerei (tekintély-elvű, laissez faire és demokratikus), döntéstípusok.
– A kormányzati, a nem-kormányzati és a privát szektor szerepei a demokratikus társadalomban
– Hogyan alakítsunk egyesületet?
– A pénzszerzés abc-je
– Hogyan szervezzünk és vezessünk nyilvános üléseket?
– Aláírásgyűjtés megszervezése
– Hogyan alakítsunk új egyesületet?
– Az alapszabályról
– Jelentések, beszámolók írása
– A lobbyzásról
– A propagandaharc
– Hogyan szerezzünk tagokat, hogyan vonjunk be embereket?
– Ingyenes tanácsadó szolgálat létrehozása
– Küldöttnek lenni
– Hogyan kezdjünk szervezni egy kampányt vagy akciócsoportot?
– Tüntetés, demonstráció megszervezése
– Közösségi ünnepségsorozat, fesztivál szervezése

Bízunk abban, hogy a képzéseknek lesz utóélete. Ennek alapvető biztosítéka az a helyi projekt, amelyet a résztvevők éppen megvalósítanak. Mivel a képzés végén megterveztük a jövőbeni cselekedeteket is – mit teszel, ha hazamész: most-hamarosan-később? –, bizonyos, hogy a résztvevők nem lesznek tanácstalanok, már ami a helyi projektjük folytatását illeti.

“Most" típusú válaszok: “a vonaton kivesézzük"; “leülepszik", “összehívom az egyesületet és elmondom nekik, amit itt hallottam"; “megírom az újságban – várom a reakciókat", “új cikksorozatot indítok", stb.

“Hamarosan" – “folytatjuk a tárgyalásokat az érdekegyeztető fórummal és a térségi szövetséget megalakítjuk"; “közeledünk az önkormányzathoz, a vállalkozókhoz" “erősítjük a helyi civil szférát – legyen még több egyesület, hálózat a városban" “hatékonyabbá szeretnénk tenni az újságot", “elindítom a párbeszéd-köri mozgalmat", stb.

“Később": “tovább szeretnék tanulni, mélyebben megtudni, hogy hol a helyünk, mi a szerepünk nekünk, civileknek. Sok mindent most kezdek érezni igazán." “Mindent elkövetek, hogy minden képzésre el tudjak jönni"

Szinte mindenki azt mondta, hogy a társainak is elmondja, amit itt tanult.

Mindkét képzés résztvevői vissza szeretnének jönni a Civil Kollégiumba tanulni, ennek a feltétele azonban további források előteremtése helyi-, regionális- és nemzeti alapokból.

A képzés tanáraként visszaigazolva láttam mind a Civil Kollégium küldetését, mind a projekt célkitűzéseinek helyességét. A képzés rávilágított arra, hogy a civil szervezetek önkéntesei keveset tudnak saját társadalmi szerepükről, annak fontosságáról és rájöttek arra, hogy milyen nagy jelentősége van a tudatosító, gyakorlati segítséget nyújtó képzéseknek.

A résztvevők közül ketten már külföldi trénerekkel is dolgoztak. Egyikük ezt írta az értékelő lapra: “nagyon jó, hogy most magyar példán nézzük a dolgokat, mert a külföldi példák nem azt a helyzetet tükrözik, ami nálunk van az országban". Mi is örülünk annak, hogy a Westminster Alapítvány megbízott annyira egy egyébként nagy hagyományokkal rendelkező, de mégiscsak hazai közösségfejlesztői szervezetben, hogy annak a képzéseit támogatja, ahelyett, hogy jó nevű külföldi trénereket delegálna hozzánk. Bizonyos, hogy mindkét szintnek megvan a maga sajátos funkciója, de örülünk annak, hogy önszerveződésben, részvételben, civil társadalomban, demokráciában már nekünk is van saját mondanivalónk, amit a civil szervezetek hasznosítani tudnak.

Vercseg Ilona

(Lapzártánkig további négy képzés zajlott le a fenti tematikákkal: két “civil" és két “helyi média". Érdekessége ezeknek, hogy több kollegánk vállalta, hogy hospitál – tehát új tanítási gyakorlatot szerez a mások által vezetett kísérleti képzéseken. Ezzel jelentősen bővült a később “bevethető" tanárok köre.

Februárban kezdődik a három önkormányzatisággal kapcsolatos tréning. Az összefoglaló tapasztalatokra a Parola későbbi számában még visszatérünk.)

Parola archívum