Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
A Civil Kollégium Alapítvány éves jelentése, 1998
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1999
Szám:
1
Oldalszám:
2-4.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Civil Kollégium Alapítvány, Közösségfejlesztők Egyesülete, Northern College, ICEA, CEBSD, Kiskunsági Nemzeti Park, Autonómia Alapítvány, OFA
Települések:
Kunbábony, Egyesült Királyság, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass, Kunadacs, Kunpeszér
Tárgyszavak:
éves beszámoló, 1998, Civil Kollégium Alapítvány
Megjegyzés:
Annotáció:

vissza a tartalomhoz
ÉVES JELENTÉS CIVIL KOLLÉGIUM ALAPÍTVÁNY, 1998

Küldetésünk
1994-ben alakult szervezetünk számára az 1998-as év a szervezet megszilárdításának, valamint jövőbeni működése hosszabb távú megalapozásának éve volt.
A korábbi működést elemezve és értékelve hosszabb távra kirajzolódott előttünk a Civil Kollégium küldetésének hármas vonatkozása:
– országos képzési szervezet és népfőiskola a (közösségfejlesztési projektekben dolgozó) helyi cselekvés szereplői számára;
– a kunbábonyi képzési központ közvetlen környezetét jelentő felső-kiskunsági kistérség lakosai és közösségei kezdeményező- és cselekvőkészségének fejlesztése, s erre építkezve egy lokális népfőiskola funkcióinak betöltése;
– a közösségfejlesztés szakképzésének intézménye.

Stratégiai tervünk
Szervezetünk – szoros együttműködésben a Közösségfejlesztők Egyesületével – kidolgozta a működtetésére és fenntartására vonatkozó 3 éves stratégiai tervét.
Ennek középpontjában az ún. “Helyi cselekvés program” (Small Grants Programme) áll, mely az önszerveződést, a helyi cselekvést akarja segíteni kis adománnyal, képzéssel és a projektek utánkövetésével.
További stratégiai eleme a programnak a közösségfejlesztési szakma akkreditációja, közép- és felsőfokú, szakmát adó képzések indítása. A “projekttől-projektig” működés eddigi gyakorlata helyett inkább a hosszabb távú támogatások biztonságosabb rendszerét igyekszünk kiépíteni.

Kapcsolatépítés
1. Hazai kapcsolatok
1998 a stratégiai terv megalapozásának éve is volt. Jelentős szerepet játszott munkánkban a kapcsolatépítés, a Civil Kollégium törekvéseinek és gyakorlatának megismertetése itthon és külföldön egyaránt. Fontos új együttműködések alakultak ki ill. körvonalazódnak mind Bács-Kiskun-megyei, mind országos szinten a segítő, képző és adományozó szervezetekkel, szakmai szövetségekkel. Az EU és a hazai országos ill. regionális programok előkészítésében és lebonyolításában jelentősen megnőtt szakértői tevékenységünk is.
2. Nemzetközi kapcsolatok
Tovább folytattuk és megerősítettük nemzetközi kapcsolatainkat, különösen az Egyesült Királyságbeli Northern College-dzsal, az ICEA International Community Education Association és a CEBSD Combined European Bureau for Social Development nevű közösségfejlesztői szervezetekkel.

Képzéseink
Alaptevékenységünk természetesen a képzés, ezért az 1998-as képzéseinket részletesen közöljük. Megjegyezzük, hogy civil képzéseink zöme hétvégi képzés, de egy-egy csoport képzése akár több hétvégét is igénybe vehet. A közösségi vállalkozásra felkészítő tanfolyamaink 2x5 naposak. A közösségfejlesztési szakképzések terepgyakorlatai 4–5 naposak, amelyek fakultatív módon akár meg is hosszabbodhatnak. Képzéseink létszámra 14–32 fő között mozog.

A Civil Kollégium tananyagokat és tanterveket fejlesztett ki:
Civil szervezeteknek:
– helyi és kistérségi közösségfejlesztés és partnerségépítés; civil szervezetek megalakulása és működtetése, a helyi cselekvés technikái; a független helyi médiák szervezése és működtetése; közösségi vállalkozásfejlesztés;
Szakembereknek:
– a közösségfejlesztés közép- és felsőfokú tanterve, szakmai és vizsgakövetelményei;
– kérelmeztük a közösségfejlesztői szakma akkreditációját, Országos Képzési Jegyzékbe való felvételét is;
– ifjúsági referensek posztgraduális képzésének tematikája.

Képzéseinket az együttes élmény, a tapasztalatok közösségi feldolgozása és megosztása, közös tervezés jellemzi. A képzések résztvevői általában országos szervezetünk helyi közösségfejlesztői projektjeinek résztvevői, akik mind a képzés előtt, mind utána együttműködnek szervezetünkkel, ill. a hozzájuk legközelebb élő közösségfejlesztővel, közösségfejlesztő egyesülettel.

Felső-Kiskunsági fejlesztés
A felső-kiskunsági fejlesztést a Civil Kollégium a Közösségfejlesztők Egyesületével és a Magyar Művelődési Intézettel közösen végzi, mivel a közösségfejlesztési akciók tárják fel a képzési szükségleteket, s a képzések újabb közösségi cselekvést eredményeznek.

1. A lakosság aktivizálása
A Civil Kollégium 1998-ban is folytatta kistérség-fejlesztési programját a Felső-Kiskunságban.
Az itt végzett térségi fejlesztés keretében 1998 májusában 40 egyetemi hallgatóval 5 település közel 200 lakosát aktivizáltuk egy széles körű helyi mozgalom, az ún. közösségi felmérés településenkénti elindítása érdekében.
Az interjúk és a közösségi beszélgetések kapcsán máris beindultak helyi civil mozgások.
Kunpeszéren: rendezvények szervezése; az óvodakert felújítása; a Kiskunsági Nemzeti Park képviselője és a helyi gazdák találkozása; helyi egyesület megalakulása, amely a kulturális programokat, adományszervezést, játszópark kialakítását végzi, s a helyi önkormányzattal való szerződésben a kultúrház egy részét működteti. Jelenleg hosszú távú projektek tervezése folyik.
Helyi újságok alakultak és indultak (Kunbábony, Szalkszentmárton Tass); a munkaadók találkozásait szerveztük meg a helyi gazdaság fejlesztése érdekében; ifjúsági ház-kávéház projekt beindítása folyik (Kunszentmiklós); a tanyasi turizmussal foglalkozók találkoztatása; fiatalok nyári programjának beindítása Kunadacs Kunbábonyban a helyi egyesület szervezésében a Konyhakert ’98 program az Autonómia Alapítvány támogatásával 30 helyi (főként szociálisan is rászoruló) családnak teremtette meg a szükséges zöldségfélék saját megtermesztésének lehetőségét. Az alakuló értékesítési szövetkezet tagjai részben ebből a programból, részben a korábbi vállalkozásfejlesztési tanfolyam hallgatóiból kerültek ki.
Most készítjük elő a kisgyermekek napközbeni ellátását szolgáló “családi napközi” programot, amelyre munkanélküli nőket képzünk ki vállalkozóvá. A kistérségi projektbe rendszeresen bekapcsoljuk egyetemi, főiskolai hallgatóinkat is.

2. A civil cselekvést segítő infrastruktúra kifejlesztése
közösségi munkás hálózat kiépítése, képzése, konzultációk biztosítása
Tasson, Kunpeszéren, Szalkszentmártonban, Kunbábonyban Kunszentmiklóson egy Országos Foglalkoztatási Alap-projekt keretében 5 közösségi munkást alkalmazunk, akiknek a képzése és a munkába való bevezetése szeptemberben kezdődött és jelenleg is folyik.
– közösségi Vállalkozásokat Segítő Szolgálat beindítása
Kidolgoztuk e segítő szolgálat üzleti tervét, melyet ’99 február 22-én be is mutattunk a kistérségi gazdasági élet szereplőinek arra buzdítva őket, hogy legyenek alapítói e szolgálatnak. A Szolgálatot működtető alapítvány szervezése, segítése, munkatársainak képzése folyamatban van.
A fentiekből is jól érzékelhető, hogy a helyi népfőiskolai program szorosan ráépül a lakossági mozgásokra, szükségletekre. Annak és akkor ad tanulási lehetőséget, akinek és amikor arra szüksége van.
PÉNZÜGYI JELENTÉS 1998

Pályázat útján igényelt támogatások tételesen 1998-ban:

Belföldről származó támogatások:ezer
forintban:
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány300
Soros Alapítvány240
Külföldről származó támogatások:
Katholieke Noden3 015
Westminster Foundation7 235
Northern College239
magánjellegű adomány14 230
ÖSSZESEN:25 259
1998. évi tény-
számok
1999. évi terv-
számok
BEVÉTELEKEzer forintbanEzer forintban
Alaptevékenység működési bevételei2 5235 000
Vállalkozásból eredő bevételek194500
Pályázat útján igényelt támogatások összesen 25 25910 945
A személyi jövedelemadó 1%-ának összege050
1 0222 505
Bevételek összesen:28 99819 000

A szervezet költségvetési előirányzatainak bemutatása

1998. évi tény-számok1999. évi terv-
számok
KIADÁSOKEzer forintbanEzer forintban
I. Személyi juttatások, a munka-
adót terhelő járulékok
7 1857 742
Ebből: rendszeres személyi
juttatások
4 2224 860
nem rendszeres személyi juttatás231250
állományba nem tartozók
személyi juttatása
592600
társadalombiztosítási járulék1 9681 886
munkaadói járulék172146
II. Dologi és egyéb folyó kiadások
Dologi kiadások:7 1407 200
Ebből: anyag- és készlet-
beszerzések
1 1501 200
szolgáltatási kiadások összesen:5 9906 000
részletezve:
– közüzemi díjak (gáz, víz,
villany)
706800
– bérleti díj579600
– szállítás, utazási költségek830900
– kommunikációs költségek
(telefon, posta)
599650
Egyéb folyó kiadások együtt: (költségvetésbefizetés, adók, díjak stb.)0
Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzések)10 9021 000
Kiadások mindösszesen:25 22715 942

Civil képzések 1998-ban
JANUÁR
19–23.Vállalkozásra felkészítő és fejlesztő képzés Kunbábony
23.Szervezetfejlesztő képzés Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány Győrvár
26–27.Közösségi vállalkozásokra felkészítés Kunbábony
30–01.Független Média 3. Tantárgyfejlesztő képzés Kunbábony
FEBRUÁR FEBRUÁR
03–05.ELTE TFK III. éves műv. szervezők terepgyakorlata a Felső-Kiskunságban Kunbábony
06–08.Képviselőtestületek képzése 1. Vas-megye Kunbábony
13.Képzés a “közösségi felmérés” módszeréről Nádasd
20–22.Képviselőtestületek képzése 2.Kunbábony
25–28.Szervezetfejlesztő képzés, Családi Szolgálatok Ligája Budapest Kunbábony
27.Szervezetfejlesztő képzés, Hegyháti Jóléti Szolgálat AlapítványVasvár
MÁRCIUS MÁRCIUS
01.Független helyi média képzés Csepreg
13.Szervezetfejlesztő képzés, Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány Győrvár
13–15.Civil képzés a Budapest, XV. Szilasparki egyesületnek Kunbábony
15–17.Dzsumbuj Családsegitő Központ képzése a közösségfejlesztésről Kunbábony
21–22.Principális-menti települések ifjúsági civil képzése Bánya
20–22.Szabad Rádiók Szövetsége – képzés a közösségi rádiózásról Kunbábony
22–26.JPTE IV–V. éves közösségi szm. terepgyakorlata a Felső- Kiskunságban
27–29.Képviselőtestületek képzése 3.Kunbábony
ÁPRILISÁPRILIS
5.Kistérségi partnerség – képzés a Felső-Kiskunságban Kunbábony
6–10.Közösségi vállalkozásra felkészítő képzés a Felső-Kiskunságban 1.Kunbábony
17.Szervezetfejlesztési képzés, Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapitvány Vasvár
17–19.Képzés a közösségi felmérésről, Visontai Közösségi Iskola Kunbábony
21.Civil szervezeteknek képzés Izsák
27–01.Közösségi vállalkozásra felkészítő képzés a Felső-Kiskunságban 2.Kunbábony
MÁJUS
01–03.“Kirajzás” – Lakossági aktivizálás 5 település 200 lakosávalKunbábony
08–10.Molnár SzilárdKunbábony
11–15.Közösségi vállalkozásra felkészítő képzés a Felső-Kiskunságban 3.Kunbábony
15–17.Civil Rádió – szervezet-fejlesztő képzésKunbábony
18–20.“Egy iskola – egy falu” – civil képzésKunbábony
JÚNIUS
05–07.Erdei Iskola – környezeti érzékenységre nevelés a Felső-KiskunságbanKunbábony
26–28.Felső-kiskunsági közösségi munkások képzése 1.Kunbábony
JÚLIUS
01–04.Kőbányai Szülők Egyesülete – civil képzésKunbábony
08–12.Szövetkezetfejlesztők továbbképzéseKunbábony
14–15.“Egy iskola – egy falu” – civil képzésSeregélyes
AUGUSZTUS
10–14.Számitástechnikai tanfolyam civileknekKunbábony
21–23.Principális-menti települések ifjúsági lapjának szerkesztéseBudapest-Csillebérc
SZEPTEMBER
04–06. A “Láncszem” helyi újság munkatársainak képzéseSiófok
18–20.Szövetkezetfejlesztők továbbképzéseKunbábony
29.Falugondnokok képzéseEgervár
29-től kéthetenteGazdasági kultúra fejlesztése – felső kiskunsági középiskolásoknakKunszentmiklós
OKTÓBER
03–04.Tapasztalatcsere – helyi lapok készitői, Csongrád- és Vas megyeKunbábony
08–11.Kunbábonyi Egyesület képzéseKunbábony
13–14.RECIPROK irodák vezetőinek képzése (NIOK)Pécs
16–18.“Csepregi Promenád” – helyi média képzésCsepreg
23–25.Hétdombi Hirek” – helyi média képzésNádasd
31.Kunbábonyi Egyesület képzéseKunbábony
NOVEMBER
06–08.“Vasalja” – készülő helyi újság önkénteseinek képzéseVasalja
14.Helyi média képzésVelem
17.Szövetkezetfejlesztésről mezőgazdasági szakértőknekMosonmagyaróvár
18.Közösségi vállalkozásra felkészítésSopron
20–22.Civil Rádió – szervezet-fejlesztő képzésKunbábony
26.Szövetkezetfejlesztés helyi gazdálkodóknakPüspökladány
27–29.Szövetkezetfejlesztők továbbképzéseKunbábony
DECEMBER
01–04.Szövetkezeti tagok képzéseKunbábony
02.RECIPROK irodák vezetőinek képzése (NIOK)Kaposvár
10.Felső-kiskunsági közösségi munkások felkészítése 2.Kunbábony
11–13.Informatikai képzés a Kőbányai Szülők Egyesülete tagjainakKunbábony
18–20.Alapzaj Egyesület – alakuló képzésKunbábony

Parola archívum