Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Az IACD konferenciája Skóciában
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1998
Szám:
2-3
Oldalszám:
22-23.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Közösségfejlesztők Nemzetközi Egyesülete (International Association for Community Development - IACD), ENSZ, Egészségügyi Világszervezet (World Health Organisation), Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organisation), Nemzetközi Közösségfejlesztő Folyóirat (International Community Development Journal), Skót Közösségi Munkások és Közösségfejlesztők Folyóirata (Scottish Journal of Community Work and Development)
Települések:
Thaiföld, Belgium, Dél-Afrika, Skócia, Európa, Orosz Föderáció, Ázsia, Közel-Kelet, Észak-Afrika, Afrika, Szahara, Óceánia, Ausztrália, csendes-óceáni szigetek, Latin-Amerika, Észak-Amerika, Edinburgh
Tárgyszavak:
közösségfejlesztés, nemzetközi kitekintés, IACD
Megjegyzés:
Annotáció:

vissza a tartalomhoz
IACD
International Association for Community Development

Információk az egyesületről és a tagságról

A közösségfejlesztéssel foglalkozók munkájában szerepet kell kapnia a globális dimenziónak is. Jóllehet a közösségfejlesztés lényegében helyi beavatkozásban és képességfejlesztő programokban érdekelt, például az egészségügy, szegénység, gazdaságfejlesztés vagy környezetvédelem területén, sok probléma okát mégis csak a helyi közösségeken kívül lehet megszüntetni.
A nemzetközi hálózati munka és együttműködés lényegbevágóan fontos a helyi, szociális és politikai tevékenységek során, és ki is egészíti azokat. Mindezt vagy azáltal teszi, hogy támogatja a közösségfejlesztő megközelítést a nemzetközi irányelvek meghatározása során, vagy pedig úgy, hogy összehozza a döntéshozókat és a gyakorló közösségfejlesztőket a közös problémák megoldására.
Sikerült ugyan sok embert meggyőznünk a közösségfejlesztés értékéről, azonban a munka szponzorálása és hosszú távú politikai támogatása a legtöbb országban mégis marginális helyzetben marad.
Az IACD regionális és országos közösségfejlesztő egyesületekkel közösen biztosít infrastruktúrát ahhoz a globális hálózati munkához és együttműködéshez, amelyre ma oly nagy szükség van.
· Isten hozta a Közösségfejlesztők Nemzetközi Egyesületénél, amely a legfőbb nemzetközi tagsággal bíró szervezet azok számára, akik a közösségfejlesztésben dolgoznak, vagy azt támogatják. Az egyesület nyitott mind magánszemélyek, mind szervezetek számára. Tanácsadói viszonyban van az ENSZ-szel és annak szervezeteivel, például az Egészségügyi Világszervezettel (World Health Organisation) és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (International Labour Organisation) Az egyesület célja a közösségfejlesztés helyzetének előmozdítása nemzetközi irányvonalakon és programokon keresztül, a gyakorló közösségfejlesztők támogatása és a velük való hálózatépítés, valamint információ- és tapasztalatcserék szervezése.
· Az IACD kétévenként konferenciát szervez olyan globális kulcskérdésekről, amelyek megvilágítják a közösségfejlesztés szerepét. A közelmúlt és a közeljövő konferenciái a következő kérdéseket vizsgálták vagy vizsgálják: Környezeti krízis és fenntartható fejlődés (Thaiföld 1993), Demokrácia és fejlődés (Belgium 1995), Konfliktus-menedzsment és a béke építése (Dél-Afrika 1997), Demokratikus megújulás és állampolgári cselekvés (Skócia 1999). A konferenciákról az egyesület kiadványokat jelentet meg (pl. különkiadás a konfliktusoldásról és a közösségfejlesztésről 1998-ban, a nemzetközi közösségfejlesztő folyóirattal közösen).
· Az IACD tagjai számára INTERCOM címmel hírlevelet jelentet meg, amely az egyesület munkájáról tartalmaz híreket (pl. az egyesület legutóbbi nemzetközi közösségfejlesztő felméréséről, amely a regionális IACD hálózatok munkáját is vizsgálta). A kulcsfontosságú naptári dátumok, valamint a konferenciákról, kiadványokról, képzési és pályázati lehetőségekről szóló hírek is fontos szerepet kapnak a lapban.
· Minthogy az IACD-nek tanácsadói státusa van az ENSZ-nél és más szervezeteknél, gyakran kérik ki az egyesület véleményét különböző szociális, gazdasági, és környezetvédelmi irányelvek, programok kialakításakor. A kialakítás folyamatában az egyesület gyakorolja befolyását, mégpedig azért, hogy magas szintű profilt biztosítson a közösségfejlesztésnek nemzetközi szinten. Az IACD időszakos tanácsadást szervez politikusoknak és döntéshozóknak az irányelvek kialakításának területén a kormányzati, nem-kormányzati és üzleti szektorokban.
· Az IACD rendelkezik egy adatbázissal, amely jelenleg mintegy 4000 gyakorló közösségfejlesztőt, projektet és szponzor-szervezetet tartalmaz a világ minden részéről. Több mint 80 ország közösségfejlesztő szervezeteivel és hálózataival van kapcsolatunk.
· Az IACD egy nem forprofit, nem-kormányzati szervezet, amely a tagság tulajdonában van. Kétévenként megrendezett konferenciáján és közgyűlésén kerül megválasztásra a szervezet nemzetközi választmánya, amely 14 tagból áll. Az itt következő régiókat legalább egy tagnak kell képviselnie a választmányban:
· Európa (beleértve az Orosz Föderációt is)
· Ázsia (kivéve az Orosz Föderációt és a Közel-Keletet)
· Közel-Kelet és Észak-Afrika
· Afrika a Szaharától délre
· Óceánia (beleértve Ausztrálázsiát és a csendes-óceáni szigeteket)
· Latin-Amerika
· Észak-Amerika

A választmányban szerepelhet továbbá legföljebb 6 kiegészítő tag is, akiket az egyesület tagságából választanak, és akik nagyobb képviseletet biztosíthatnak az alul képviselt területeknek. A választmány tagjai közül kerül megválasztásra az elnök, az elnökhelyettes, a főtitkár, valamint a pénztáros is.
Az IACD-nek magánszemélyek és szervezetek is lehetnek tagjai. A belépő tagok belépési díjat fizetnek. Az éves díjat a választmány határozza meg. 1998-2000-re az éves díj 30 angol font magánszemélyek és 100 font szervezetek számára.

A demokratikus megújulás stratégiái

Az állampolgári cselekvés és a közösségfejlesztés nemzetközi programja

Az International Association for Community Development (Közösségfejlesztők Nemzetközi Egyesülete) konferenciája
Edinburgh, Skócia -1999. április 8-12.


Háttér Ahogy közeledünk a millenniumhoz, a huszadik századot erőteljesen jellemző bipoláris ideológiák halványulásával újból felélednek a demokrácia természetéről szóló viták. Az állampolgárok képessé tétele és a helyi, közösségi kormányzás mára kulcsfontosságú jellemzőivé váltak a fenntartható társadalmi, gazdasági és politikai újjáépítésnek és fejlesztésnek. A (helyi és nemzeti) kormányoknak és az üzleti érdekeknek választ kell adniuk a nép hatalomra jutása által felvetett kérdésekre. Bár gyakran csak a retorika szintjén, ám mégis jelen van annak felismerése, hogy szükséges az állampolgári cselekvés és a közösségfejlesztés támogatása.

Az 1999-es konferencia
Az IACD-nek ez a fontos nemzetközi konferenciája politikusokat, gyakorló közösségfejlesztőket, képzési szakembereket és kutatókat hoz össze azért, hogy megoszthassák szakértelmüket és tapasztalataikat a demokratikus megújulás gyakorlati stratégiáinak és modelljeinek építése során.

A formátum
A konferencia ötnapos lesz, és Skóciában kerül megrendezésre, mégpedig abban a hónapban, amelyben az ország háromszáz éve először választhatta meg parlamentjét. Azért kerül megszervezésre, hogy gyakorlati tanulási lehetőséget biztosítson a résztvevőknek, ahol megoszthatják legjobb gyakorlati tapasztalataikat, hálózatot építhetnek, és kihasználhatják a lehetőséget egy közös napirend kialakítására. A konferencia programja a következőket fogja tartalmazni:
· Bevezető jellegű előadások vezető politikusoktól és polgári aktivistáktól;
· Szakértői, bizottsági ülések (szám szerint öt);
· Találkozók regionális és különleges érdekcsoportok számára;
· Fókuszált műhelymunka a következő témakörökben:
- Demokrácia és fejlődés,
- A média demokratizálása,
- Állampolgáriság és kisebbségek,
- Oktatás a demokráciáért,
- Állampolgári részvétel és kormányzás,
- Állampolgári cselekvés és közösségi megújulás,
- Szervezőmunka a környezetvédelemben,
- Állampolgári szervezetek és hálózatok építése,
- Új társadalmi mozgalmak,
· Kiállítások és kiadványok árusítása,
. Látogatások helyi közösségi és állampolgári szervezeteknél,
· Skót társadalmi eseményeken való részvétel,
· Az IACD éves közgyűlése és lehetőség az új választmányba történő beválasztásra.

A résztvevők
A konferencia nyitott mind IACD tagok, mind kívülállók számára. Célja, hogy politikusokat, gyakorló közösségfejlesztőket, kutatókat, aktivistákat hozzon össze azért, hogy megoszthassák tapasztalataikat, és együtt fáradozzanak egy közös napirend kialakításán. A konferenciát angolul tarják, de a bevezető és bizottsági ülések anyagát franciára is lefordítják. A konferencia helyszíne és a szállás mozgássérültek által is igénybe vehető.

Felhívás tanulmányok írására
Az IACD arra bátorítja a résztvevőket, hogy tanulmányokkal járuljanak hozzá a konferenciához a műhelytémák valamelyikében. A formális előadások számát minimalizálják, viszont szívesen látnak kutatási anyagokat és (különösen) esettanulmányokat is. Ezekhez az anyagokhoz a résztvevők is hozzáférhetnek majd, a szerzőket pedig a műhelymunkák során lehet közelebbről megismerni. A Nemzetközi Közösségfejlesztő Folyóirat (International Community Development Journal) és a Skót Közösségi Munkások és Közösségfejlesztők Folyóirata (Scottish Journal of Community Work and Development) közösen tervezik egy válogatás kiadását ezekből a tanulmányokból.
A javasolt tanulmányokról maximum 250 szavas kivonat küldhető elfogadásra a következő címre: IACD, Rosebery House, 9 haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5EZ.

Helyszín, jelentkezés, részvételi díj
A konferencia az Edinburgh-i egyetemen kerül megrendezésre, ahol bentlakásos ellátás is igényelhető. A szállodai ellátásról az IACD irodája szolgál információval. A 'fejlődő' országokból érkező, szűkös pénzügyi keretekkel rendelkező résztvevők korlátozott számban remélhetőleg olcsóbb repülőjegyhez juthatnak. A 'fejlett' és 'fejlődő' országokból érkezőknek külön díjszabás van érvényben (a részleteket lásd a jelentkezési lapon). Az IACD-tagok, valamint az 1998. december 1-je előtt jelentkező kívülállók 20%-os kedvezményben részesülnek.

(A szervezetet bemutató angol nyelvű ismertető, továbbá a konferenciára szóló részletes felhívás és jelentkezési lap a Közösségfejlesztők Egyesületénél kérhető.)

Parola archívum