Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Közösségfejlesztési program Romániában
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2003
Szám:
3
Oldalszám:
13-15
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Charles Stewart Mott Alapítvány, RACD-Román Közössgéfejlesztők Egyesülete, Nyitott társadalom Alapítvány, Romániai Társadalmi Fejlődésért Alapítvány, Világbank,
Települések:
Botosani megye, Bukarest, Herculane, Shahastru, Stanciova, Valcea megye, Vrancea megye
Tárgyszavak:
RACD-Román Közösségfejlesztők Egyesülete, képzési program, mentori tevékenység
Megjegyzés:
Annotáció:
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ROMÁNIÁBAN
Tartalom

Asociatia Romana de Dezvoltare Comunitara (Román Közösségfejlesztők Egyesülete, RACD Romanian Association for Community Development)

Bár az egyesület fiatal szervezet - 1999 januárjában jegyezték be -, máris gazdag közösségfejlesztői gyakorlattal rendelkezik. Tagjai együttműködése már a bejegyzésük előtti időkre, 1998 elejére tehető, amikor is közösségi aktivisták egy kis csoportja csatlakozott egy közösségi facilitátor-képzéshez.
1999 márciusa óta számos közösségfejlesztési projektben dolgoznak: 7 szegény települési közösségben segítették a helyi kezdeményezést, projektfejlesztési képzéseket tartottak, a kormányzati szektor képviselőivel közös partnerségi képzést szerveztek, közösségi facilitátorokat képeztek Valcea megyében, Iaşi megyében a hátrányos helyzetű gyerekek iskolába járását segítették elő, Botosani megyében képzést szerveztek közösségi facilitátorok és önkormányzati szakemberek számára, a társadalmi tőke fejlesztésével foglalkoztak 8 helyi közösségben, a közösségfejlesztés képzési központját hozták létre, a Vrancea megyei Shahastruban és másutt a vidéki problémák megoldásában segítettek, konfliktuskezelő képzéseket tartanak stb. Fő támogatójuk a Világbank, a Nyitott társadalom Alapítvány és a Charles Stewart Mott Alapítvány, de támogatóik között van a Romániai Társadalmi Fejlődésért Alapítvány is.
Címük: Soseaua Stefan cel Mare nr.32, bl.26A, ap.28 Sect.2 Bucuresti
Telefon: 00 41-1.212.3087/619.1771, Fax: 00 40-1.212.3086.
E-mail: office@arcd.ro

RACD, Románia
A projekt célkitűzései a következők voltak:
1. A RACD képzési teamjének megerősítése;
2. Minimum 10 gyakorló közösségfejlesztő kiképzése;
3. A képzés résztvevői maguk is legyenek képesek képzések tartására;
4. Az európai közösségfejlesztő alapelvek népszerűsítése.

A célkitűzések megvalósítása érdekében 2002. június 1. és 2003. február 1. között tervezett képzések a következők voltak:
1. A projekt-team első ülése Bukarestben. A találkozó célja az első képzési modul kialakítása volt a gyakorló közösségfejlesztők számára, valamint a részvételi kritériumok megalapítása.
2. A résztvevők kiválasztása;
3. Tervezési ülés az első képzési modulhoz;
4. Az első képzési modul gyakorló közösségfejlesztők számára - Herculane, 2002. október
5. Mentori folyamat;
6. A projekt team állandó ülései;
7. Regionális megbeszélések közösségi vezetőkkel.
8. Második képzési modul - Baile Felix, 2003. január

1. A projekt-team első ülése Bukarestben. A találkozó célja az első képzési modul kialakítása volt a gyakorló közösségfejlesztők számára, valamint a részvételi kritériumok megállapítása.
- A projekt-team 3 tagja, a Szervezetfejlesztési Projekt koordinátora, valamint a képzési team 4 tagja vett részt ezen az ülésen;
A megbeszélés a következő eredményekkel zárult:
- kialakult a képzés struktúrája: 2 bentlakásos modul és egy modul néhány, a projektben részt vevő közösségben (pontos számuk és a kurzus témája a résztvevők valós szükségleteinek függvénye);
- körvonalazódtak a résztvevők kiválasztásának kritériumai
1) Közösségfejlesztő programok/folyamatok során szerzett tapasztalatok
2) Kapacitás a gyakorlat logisztikai és pénzügyi értelemben való önfenntartására;
3) Érdeklődési kör - stratégiai régiók az RACD számára;
4) Kezdeményező szerep a közösségben;
5) Elérhetőség (érdeklődés, idő)
6) Valamely civil szervezet aktív tagja a közösségfejlesztő programokban
7) A közösségfejlesztő alapelvek helyes értelmezése
8) Az információ kifejezésének, bemutatásának képessége

2. A résztvevők kiválasztása Bukarestben történt. A kiválasztásért felelős csapat a projekt-team tagjaiból, a Szervezetfejlesztési Projekt koordinátorából, valamint a képzési team egy tagjából állt. A kiválasztás eredményét három különböző módon jelentettük be: az RACD weboldalán, a „Voluntar” elektromos hírújságban és e-mailben, a közösségfejlesztő hálózat levelezőlistáján. Bejelentették az RACD képzőinek névsorát és a közösségekből kiválasztottak körét.
A folyamat során 16 gyakorló közösségfejlesztőt választottak ki 12 közösségből.

3. Tervezési ülés az első képzési modulhoz. Ez alkalommal a képzés célkitűzései és napirendje körvonalazódtak:
Célkitűzések:
A résztvevőknek ismerniük kell a közösségfejlesztő alapelveket, és rendelkezniük kell az azok alkalmazásához szükséges tudással és jártasságokkal.
1) A résztvevőknek tisztában kell lenniük:
a) A közösségfejlesztés gyakorlati eszközeivel;
b) azzal, hogy hogyan kell az embereket motiválni;
c) a közösségfejlesztés legfontosabb módszereivel.
2) A vezető/képző szerepének meghatározása
3) Cselekvési terv felvázolása.
A megbeszélésen kialakult a képzés napirendje is, és a képzők meghatározták az elmélet oktatásához alkalmazni kívánt módszereket.
A megbeszélés eredményeképpen körvonalazódtak a képzési team tagjainak feladatai a képzés megszervezésében: minden képző tisztában volt a képzés során bemutatandó témákkal; és kialakultak az ülés logisztikai szervezéssel kapcsolatos feladatkörök is. Minden képzőnek egyénileg kellett elkészítenie a képzés során bemutatandó anyagokat.

4. Az első modul megszervezésére Herculane-ben került sor 2002 októberében. A kiválasztottak közül tizenketten vettek részt ezen a képzésen. A képzési team a projekt-team 3 tagjából állt, akik a Közösségfejlesztők Egyesülete és az RACD egyik képzési szakembere által szervezett képzésen is részt vettek. A képzés napirendje a következő volt:
A 4 nap alatt a következő témákat tárgyaltuk meg:
1) A „Community East - East Partnership Building” („Kelet-Kelet Közösségi Partnerségépítő) Program bemutatása
2) A résztvevők bemutatása;
3) Elvárások; Célkitűzések; A képzés szabályai
4) A fejlett közösség áttekintése;
5) A fejlett közösség jellemzői;
6) A képző/vezető szerepe a közösségfejlesztő folyamatban;
7) Mi motiválja az embereket?
8) Visszajelzés;
9) A közösségfejlesztés módszerei;
10) A közösségfejlesztés eszközei;
11) A célkitűzések meghatározása;
12) Gantt grafikon;
13) A segítő folyamat lépései;
14) Cselekvési terv kialakítása.

5. Mentori tevékenység. Az első modult követően a team tagjai a résztvevők közösségfejlesztő tevékenységét segítették. 6 közösségbe látogattak el, ahol azt tárgyalták meg, hogy miként lehetne változtatni a dolgok menetén közösségeikben. Elsőként megkísérelték továbbadni jártasságaikat a közösségek vezetőinek, és tovább ösztönözni a már beindult folyamatot. Elemzésre került a képzés során létrehozott cselekvési tervek további evolúciója is.
A megbeszélések során miniképzéseket tartottak a közösségi vezetők számára: Albeşti-ben a részvételen alapuló tervezésről tartottak képzést, míg Bumbeşti Piţic-ben a színtársulat számára tartottak színjátszó tanfolyamot, amelyet egy rendező tartott.
Elektronikus levelezési lista jött létre, melynek tagjait folyamatosan informálták a projektről.

6. A projekt-team két ízben ült össze annak érdekében, hogy elemezze a projekt megvalósításának pillanatnyi állapotát és megtervezze a jövőbeli tevékenységeket.
Az ülések során megtárgyalták az első képzés eredményeit, valamint körvonalazódtak a résztvevők által a folyamat során tapasztalt nehézségek is. A megbeszélések célja a képzési folyamat hatékonyabbá tétele volt a részvevők közvetlen szükségleteinek megfelelően.
A második ülésen a második modul került megtervezésre: kialakult a képzés tematikája és napirendje, és ugyancsak körvonalazódtak a team tagjainak feladatai a képzések szervezését illetően.

7. Regionális megbeszélések a közösségi vezetőkkel.
A megbeszélések fő célja a következő volt: visszajelzések és javaslatok kérése azzal kapcsolatban, amit az RACD javasolt saját magának a közösségekkel való kapcsolatot, a közösségfejlesztő programot, valamint annak célkitűzéseit és módszereit, eszközeit illetően. Az ülések során megkíséreltünk egy regionális magot kialakítani a közösségi szervezetekből, amely a jövőben hálózatként működhet.
A megbeszélés során megtárgyalt főbb témák a következők voltak:
- Egy projekt megvalósításának lépései: pozitív aspektusok; nehézségek;
- Egy érett közösségi szervezet jellemzői;
- A segítés módszerei - hatni a közösségeken belül;
- A jövőbeli segítés szükségleteinek értékelése.

8. Második képzési modul.
A képzés célkitűzései:
A képzés végére a résztvevőknek:
I. Képesnek kell lenniük egy képzési alkalom megtartására;
II. Képesnek kell lenniük egy 3-hónapos cselekvési terv felvázolására;
III. Rendelkezniük kell a képzések szervezéséhez és megtartásához szükséges jártasságokkal.

A képzés témái a következők voltak:
a) Az előző képzés során kialakított cselekvési tervek megvalósításának értékelése;
b) Csoportok mentorálása - tanulni mások tapasztalataiból;
c) Felkészülés egy képzési alkalom megtartására;
d) A projekt eredményeinek értékelése.

A projekt eredményeinek értékelése:
A projekt fejlődésének értékelését folyamatosan végeztük. Ennek érdekében a következő tevékenységeket, módszereket alkalmaztuk:
A közösségek fejlődésének értékelését a második modul során végeztük, mégpedig az első modulban létrejött cselekvési tervek megvalósultságának elemzésével. Az értékelés azzal a konklúzióval zárult, hogy a javasolt célkitűzések a legtöbb közösségben megvalósultak. Néhány példa: „Bumbeşti Piţic-ben 30 tanulóból álló színjátszó kör alakult. A helyi önkormányzat azzal segítette a színjátszó kör létrejöttét, hogy próbahelyet biztosított a helyi kultúrházban”. Marsilieni-ben a tanulók pályázatot szerveztek a helyi óvoda javára. 300 000 ROL-t gyűjtöttek, és az óvodának az iskola adott helyet. Ugyanitt, az Albeşti 2002 elnevezésű nem kormányzati szervezet pályázatot nyújtott be a CREST-hez egy teleház létrehozására.” „Stanciovában képzéseket szerveztek, amelyen a falu fiataljai vettek részt. A képzések témája a projektírás és projektmenedzsment volt.” „Polovragi település támogatást kapott egy országos folklór fesztivál megszervezésére. Ugyanitt cselekvési kezdeményezés látott napvilágot a Târâia folyó ökológiájának megmentése érdekében.”
A projekt többek között ezekkel az eredményekkel zárult. A legfontosabb eredmény az volt, hogy (egy résztvevő szavaival): „az emberek megértették, hogy a közösségfejlesztés valójában olyan folyamat, amelyben ők maguk szerepelnek és oldják meg problémáikat”.

Melyek a főbb kedvező és kedvezőtlen eltérések a megállapított célkitűzésektől?
A következő tényezők voltak hatással a projekt célkitűzéseinek megvalósítására:
- A nem kormányzati szervezetek képviselőinek szabadsága és a közösségi vezetők mezőgazdasági kampánya miatt a kiválasztás eredményhirdetésének első fázisában nem volt elég jelentkező, és emiatt meg kellett hosszabbítanunk a határidőt. A késés a projekt összes tevékenységét késleltette. Hogy ezt a helyzetet a jövőben elkerülhessük, a kiválasztás megtervezésekor ezeket a tényezőket is figyelembe vesszük majd.
- a decemberi rossz idő miatt a második modult január végére kellett halasztanunk.
- az első képzés két résztvevője, valamint a második képzés négy részvevője nem tudott mindkét képzésen részt venni, mert főállásban dolgoztak, és rendkívül elfoglaltak voltak. Hogy ezt a helyzetet a jövőben elkerülhessük, megkíséreljük a képzést egyes érett közösségi szervezetek tagjai számára is vonzóvá tenni, mert ők jobban ráérnek részt venni a képzéseken. Megoldás lehet az is, ha a közösségeken belül szervezzük a képzéseket, ami a közeljövőben meg is fog történni.
A negatív tényezők hatásának elemzéséből fakadóan derült fény azokra a tényezőkre, amelyek pozitívan befolyásolták a projekt menetét:
A képzés résztvevőit folyamatosan informáltuk: az első képzést követően levélben kapták meg a képzési anyagokat és könyveket a képzésen bemutatott témákban. Mindezt kiegészítő információnak szántuk azoknak, akik részt vettek az első képzésen, és azoknak is, akik nem.
A résztvevőket oly módon segítettük a közösségükben kezdeményezett fejlesztési folyamatban, hogy ellátogattunk a közösségekhez vagy a levelezési listán, vagy telefonon kommunikáltunk velük. A közösségek egy részének is hasznára vált az RACD segítő támogatása (Stanciovában például közösségi segítő folyamat van alakulóban egy, az RACD és a CRDE által közösen szervezett projekt keretein belül). Két miniképzést is szerveztek a tevékenységek részeként: egyet a részvételen alapuló tervezés témájában Albeştiben és egyet a színjátszásról Bumbeşti Piţicben. Ezek a tevékenységek ösztönzőleg hatottak a közösségek mindegyikében kezdeményezett közösségfejlesztő folyamatra, ami ugyancsak az elért eredményeket tükrözi.

Most is úgy látják, hogy a tervezett tevékenységek megvalósulnak a támogatási periódus végéig?
Igen, és a következő tevékenységeket szervezzük meg a projekt keretében annak érdekében, hogy teljesítsük a 2003. február 1-2003. június 1. időszakra tervezett célkitűzéseket:

1. Képzések a projektben részt vevő projektek közül négyben: Polovragi, Albeşti, Bumbeşti Piţic, Svinita:
2. A résztvevők mentorálása. Ez a tevékenység a közösségekhez intézett látogatásokból, a különböző témákban való információnyújtásból és a levelezési listán történő eszmecserékből áll majd.
3. A projekt-team megbeszélései olyan anyagok körvonalazása érdekében, amelyek népszerűsítik a projektet és a közösségfejlesztő koncepciót.
4. Szóróanyag, esettanulmány-gyűjtemény és egy, a közösségekről szóló brosúra szerkesztése.

Pillanatnyilag tervezik-e a program folytatását a támogatási periódust követően?
Igen.
A szovátai szeminárium alkalmával ennek az európai projektnek a folytatása is megtárgyalásra kerül.
Helyi szinten az RACD továbbra is támogatni fogja a közösségfejlesztést a projektben részt vevő közösségekben. A cél az érett közösségi szervezetek létrehozása lesz. Az RACD főként a következő tevékenységeket tervezi e cél elérése érdekében:
a) A közösségek bevonása az RACD adományozó programjába;
b) A résztvevők meghívása más, a képzési jártasságok fejlesztését célzó képzésekre;
c) Specifikus segítői tevékenység biztosítása minden egyes közösség számára (az RACD elemzi és ellenőrzi az adott közösségeket, azok szükségleteit azonosítandó). A segítés közösségi segítőmunkából, mentori tevékenységből és képzésből áll majd.
d) Folyamatos információnyújtás - a terjeszteni kívánt információk tükrözni fogják a résztvevők által a jelen projekt során megfogalmazott kéréseket: információk az adományozókról, szervezetalapítási lehetőségek, képzési anyagok stb.

Rendelkezik-e a szervezet a szükséges támogatással?
Az RACD képes a projekt folytatásához szükséges tevékenység egy részének támogatására, de nem képes a projekt egészének finanszírozására.
A közösségek egy része a segítés egyik fajtának látja majd hasznát: segítés, képzés, mentori tevékenység, pénzügyi támogatás vagy tapasztalatcserék. Megpróbálunk legalább kapcsolatban maradni a közösségekkel, a minimális szükséges támogatás biztosítása mellett. A minimális támogatás segítségével kívánjuk életben tartani a meglévő lelkesedést és közösségi lelkületet.
Tartalom
Parola archívum