Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Plovdiv, Bulgária: Romák javuló megélhetése
Szerző:
CEGA
Sorozatcím:
Parola
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2016
Szám:
4
Oldalszám:
15
A cikkben lévő
Nevek:
Pető Ibolya
Intézmények:
EuCDN European Community Development Network; Földterület – a Jövedelem Forrása Alapítvány; CEGA Creating Effectiv Grassroots Alternatives Foundation
Települések:
Plovdiv, Bulgária
Tárgyszavak:
roma kisebbség foglalkoztatási, vállalkozóvá válási és jövedelemszerzési lehetőségei; gazdasági függetlenség elérése a vállalkozásban. Együttműködés helyi iskolákkal, önkormányzatokkal. Közösségfejlesztő integrációs projektek. Finanszírozás, képzés és konzultáció több éven keresztül.
Megjegyzés:
kategória: esettanulmány
Annotáció:

Plovdiv, Bulgária:

Romák javuló megélhetése

Ez az esettanulmány a közösségfejlesztők európai hálózatának (EuCDN European Community Development Network, korábban CEBSD) legutóbbi közös munkájának, a Közösségfejlesztés Európai Keretrendszere számára készült. Ennek során 2012/13-ban elméleti anyagokat és esettanulmányokat készítettek a tagszervezetek, melyek magyar nyelvű közlése a 2014/4., 2015/2. és a mostani számban található – folytatás a következő számokban. A szerk.

A Földterület – a Jövedelem Forrása Alapítvány egy NGO, mely a bulgáriai Plovdivban működik, s főleg a roma kisebbség foglalkoztatási, vállalkozóvá válási és jövedelemszerzési lehetőségeire fókuszál. A szervezetet a C.E.G.A (Creating Effective Grassroots Alternatives Foundation – Alkotó Hatékony Grassroot Alternatívák Alapítvány) alapította 1997-ben, mint egy, a gazdasági programért felelős szervezetet. A Földterület Alapítvány és a CEGA szorosan együtt dolgozik, a CEGA közösségi munkát végez, a Földterület Alapítvány pedig gazdasági tanácsadást kínál.

A Földterület Alapítvány célja a roma családok megélhetésének javulása a vidéki térségekben azzal, hogy gazdálkodáson vagy vállalkozási tevékenységen keresztül gazdasági függetlenséget érjenek el, mely a földtulajdonon és a fenntartható jövedelemszerzésen alapul. A Földterület Alapítvány több kis faluban és városban működik Plovdiv régióban, de nem dolgozik a nagyvárosokban. Plovdiv régióját főleg szegregált kisebbségi közösségek népesítik be, amelyek vidéki térségekben élnek.

Cél
A Földterület – Jövedelem Forrása program egy fenntartható, hosszú távú megközelítést hozott, ami eszközök biztosításával segíti a romák jövedelemszerzését.

Értékek és folyamatok
A Földterület Alapítvány lehetőséget biztosít a romáknak eszközök felhalmozására (pl. földterület, traktorok és vállalkozáshoz szükséges felszerelési tárgyak), és saját vállalkozásaik elindítására. Ez a megoldás a roma családokra és a szomszédságokra fókuszál, és mindent magába foglal. Az Alapítvány segít a romáknak földet választani a gazdálkodáshoz, vagy üzleti tervet készíteni az induló kisvállalkozásokhoz. Gondoskodik a földterület megvásárlásának finanszírozásáról, vagy az új vállalkozások számára a vetőmag megvételéről. Ez a kapcsolat tréning és üzleti támogatás biztosításával folytatódik, tapasztalt mezőgazdasági vagy vállalkozási tanácsadókkal. Amint a romák több tapasztalatot szereznek, a Földterület Alapítvány rövidlejáratú hiteleket biztosít műtrágya, vetőmag, vagy kis mezőgazdasági gépek vásárlására. Mindezek a támogatások több éven keresztül addig folytatódnak, míg a roma családoknak már nincs szükségük segítségre, vagy elég nagyokká váltak ahhoz, hogy a Földterület Alapítvány programba nem férnek már bele. Minthogy a Földterület Alapítvány az egyes családokkal dolgozik, erős kapcsolatok alakulnak ki. Ezek a kapcsolatok erős munkaerkölcsön, a felelősségteljes hitel visszafizetésén, mások segítésén, és ami a legfontosabb, a bizalom kialakulásán és az egymás iránti tisztelet fejlődésén alapulnak.
Ahogy néhány család, együttműködve a Földterület Alapítvánnyal, sikeresebbé válik, jönnek más romák, hogy segítsék őket is a gazdálkodásban vagy a vállalkozásban. Ez növeli a jövedelemszerzést és a foglalkoztatást az közösségükben. Eközben a Földterület Alapítvány elkezdi a munkát a helyi iskolákkal, amikkel kis befogadó projekteket fejlesztenek, vagy a helyi önkormányzattal dolgoznak, megpróbálják javítani a romák integrációját a helyi közösségbe. A Földterület Alapítvány vezette roma integráció mindhárom megközelítést alkalmazza, de ezt úgy teszi, hogy először erős gazdasági alapot fejleszt, mielőtt tovább építkeznek erre a bázisra, aztán hozzáad egyéb iskolai és közösségfejlesztő integrációs projekteket.

Eredmények

Ábra: Roma családokkal kötött szerződések

Jelenleg 11 telepen 76 család (kb. 300 fő) dolgozik a Földterület Alapítvány programjában. A résztvevők kb. 400 hektár földterületet vásároltak meg és további, több mint 300 hektár bérelnek, vagy korábban tulajdonukban lévő földterületet művelnek. A Földterület Alapítvány 153 jövedelemszerző szerződést támogatott földterületre, eszközre; több mint száz szerződést visszafizettek. A szerződésszegés, vagy a késedelmes fizetési ráta kb. 15%-os.

Megközelítés
Számos tényező járult hozzá a Földterület Program által elért sikerhez. Ez azonban elsősorban kemény munka, szorgalom, folyamatos kommunikáció, kapcsolatépítés, és a változások megértése a közösségben, ahol dolgoznak. Az alábbiakban felsorolunk néhány kulcstényezőt, amit a Földterület Alapítvány a sikeres Roma Jövedelemszerző Programból tanult.
A Földterület Program egy integrált megközelítést biztosít, beleértve a finanszírozást, képzést és konzultációt több éven keresztül. Ez bizalmat és felelősséget épít a közösségen belül, és lehetővé teszi a fenntarthatóságot.
· Sok kis kezdeményezést (vagy projektet) támogat, és nem egy nagyot. A Földterület Alapítvány azt akarja, hogy annyi vállalkozó működjön, amennyi csak lehetséges, akik közül általában többen sikeresek.
· A pályázók kiválasztása fontos kritérium a sikeres kimenethez és nemkülönben a fenntarthatósághoz. Kiválasztáskor fontos megtalálni azt a valakit, akiben veleszületett vállalkozói szellem van és hajlandóság az üzleti kockázatra.
· A roma közösség, amivel dolgozunk, jó kiválasztásához számos kritérium teljesülésére van szükség. Bár ez a program sikeres lehet sok kis falu szegregátumában, van néhány közösségi vonás, amely könnyebbé teheti a sikert. Ezek közé tartozik a roma közösség vezetési dinamikáinak megértése. Ha a közösség vezetői nem támogatóak, akkor nehéz lesz a helyi romák érdeklődését felkelteni a program iránt. Ha több, erősen versengő csoport van a közösségben, akkor a program iránt nem alakul ki érdeklődés. A megértés egyetlen módja, ha kapcsolatban állunk a roma közösséggel, hiszen ez segíti az NGO-t abban, hogy megértse a közösség politikai és vezetési környezetét.
· Képzett mezőgazdasági és vállalkozási tanácsadók helyben elérhetőek, segítsenek a helyszíni látogatásokkal. Fontos, hogy olyan tanácsadóink legyenek, akik akarnak romákkal dolgozni és konzultációt folytatni a helyszínen, a szegregátumokban. Ezek a konzultációk segítik a Földterület Alapítványt is, hogy tisztában legyen a változásokkal és a résztvevőink lappangó problémáival, még mielőtt azok a felszínre kerülnek.
· Pénzügyi támogatás konzervatív hitelezési gyakorlattal és stabil alacsony kamatlábbal, ami nem változik (a Földterület Program egy állandó, 6%-os kamatlábbal működik.) Fejlesszünk hitel-jóváhagyási kritériumokat, amelyek magukban foglalják a pályázó meglátogatását és kapjuk meg a vállalkozási vagy mezőgazdasági tanácsadók hozzájárulását. Bár a roma pályázónak a hitelt vissza kell fizetnie az NGO-nak, de a vásárlásokat közvetlenül a Földterület Alapítvány végzi.
· A földterület mint eszköz segítségével a földterület fedezetté válik, amelyet mint biztonsági hálót tud használni a Földterület Alapítvány a visszafizetési időszak alatt. Amikor a földterületet kifizetik, és az okirat átszáll a pályázóra, ez az eszköz a jövőbeli növekedés alapjává válik, és végül is lehetővé teszi, hogy a pályázó a saját tulajdonán dolgozzon.
· A pályázó kiválasztása a program sikerének kulcsfontosságú része, és a Földterület Alapítvány nem használ standard eljárást erre. Az évek tapasztalata fontos szerepet játszik a végső kiválasztásban, és a pályázókkal otthonaikban való találkozás adja az alapot az „ösztönös” döntéshez. A Földterület Program tartalmaz még néhány más, konkrétabb jellegzetességet: kaptak ezelőtt valaha kölcsönt a romák és visszafizették azt?; befejezte korábban bármely családtag a 8 osztályt?; az egyén munkatörténete; referenciák a közösségtől.

Összefoglalás és következtetés
E program célja, hogy kisebbségi családok stabil gazdasági egységekké váljanak, amelyek működőképesek a társadalomban és sikeresek a gazdasági rendszerben. Annak érdekében, hogy ez a cél megvalósuljon, a Földterület Alapítvány a „humán” tőke javítására összpontosít, ismereteket, hozzáértést és folyamatos támogatást biztosít azért, hogy magabiztosságot és bizalmat építsen. Ugyanakkor tőkefinanszírozással gondoskodik a családokról, hogy befektetésként munkaeszközöket vásároljanak. A humán tőke és az eszközök által képessé tett családok tudása és hozzáértése átvezeti a kisebbségi családokat a jövedelemszerzés és integráció útjára, s bebizonyosodott, hogy ez sikeres megoldás.

Fordította Pető Ibolya


Parola archívum