Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
A Hegyközi Vasút visszaállításáért
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1993
Szám:
6
Oldalszám:
9. p.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Hegyköz, Bodrogköz, Sátoraljaújhely
Tárgyszavak:
kisvasút működése, társadalmi kezdeményezés, településfejlesztés
Megjegyzés:
Annotáció:A Hegyközi Vasút
visszaállításáért

A korábban szűklátókörűen ,gazdaságtalannak" ítélt vasúti szárnyvonalak felszámolása az ,utolsó döfést" jelentette több félreeső, elmaradott területnek. Így történt ez a Bodrogközben és a Hegyközben is, ahol a kisvasutak megszüntetése után felgyorsult a lakosság elvándorlása, elöregedése, és közlekedési elszigeteltségük miatt ma ezen térségek esélytelenek a gazdasági felzárkózásra.
A Zempléni Környezetvédelmi Egyesület állásfoglalása szerint a Hegyköz és a Bodrogköz gazdasági-társadalmi helyzetének mai mélypontjáról való kimozdításához elengedhetetlen a megszüntetett vasutak újjáépítése a mai követelményeknek megfelelő nyomvonalon, illetve műszaki paraméterekkel. Ezért az egyesület előzetes tanulmányt készíttetett a Hegyközi Vasút helyreállításának feltételeiről.
Az újjáépítésre javasolt Hegyközi Vasút Sátoraljaújhely és a Hegyköz 20 faluja életében tölthet be meghatározó szerepet.
A vasút ezt a ma sorvadó aprófalvas vidéket az országos (és nemzetközi) hálózatba kapcsolva megteremtené a kívánatos gazdasági fejlesztés egyik fő infrastrukturális feltételét és javítaná a lakosság életminőségét, megkönnyítve a városi intézmények elérhetőségét. (A helyi lakosok jelentős részének nem telik saját autóra, a mai autóbusz-közlekedés pedig ritka, kényelmetlen és megbízhatatlan.)
A Hegyköz adottságai (érintetlen természeti táj, népi építészet stb.) ideálisak a falusi, illetve zöldturizmus céljára, ennek fejlődését azonban a terület rossz megközelíthetősége akadályozza. Az itt nem kívánatos autós turizmus helyett a vasút hozhatná idáig a ma csak Tokajig, Sárospatakig eljutó turistákat.
Egy jól működő hegyközi vasút megoldaná Sátoraljaújhely egyik fő településfejlesztési problémáját is: a város földrajzi helyzete miatt családi ház-telkek ma már csak a hegyoldalakon létesíthetők, ami közműfejlesztési szempontból nagyon drága, és súlyosan rombolja a tájképet. A vasút lehetővé tenné, hogy a legközelebbi néhány hegyközi falu a város ,kertvárosi övezetévé" váljon, így itt lehetne telkeket kialakítani, illetve csökkenne a városba költözés igénye, ha a falusi lakosok könnyen, gyorsan elérhetnék az újhelyi munkahelyeket, intézményeket, üzleteket.
A vasút építése, működtetése számos munkahelyet teremtene ezen a munkanélküliség sújtotta területen; ez a megoldás jóval hatékonyabb foglalkozáspolitikai eszköz lenne, mint a tétlenül tengődő munkanélküliek segélyezése.
A beruházás lökést adhatna a térség magánvállalkozói szektorának is - a beszállítók, szolgáltatók stb. révén -, így a helyi gazdasági fellendülés katalizátorává válhat.

Az állásfoglalás teljes szövegét, valamint az előzetes tanulmányt a Zempléni Környezetvédelmi Egyesület címén lehet megkapni: 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11. Telefon: 06-41-322351

Parola archívum