Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
"A NAGY NONPROFIT VÁSÁR"
Szerző:
Giczey Péter
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1995
Szám:
4
Oldalszám:
12-13
A cikkben lévő
Nevek:
Peter Ustinov, Jacek Korun
Intézmények:
ENSZ, IFS, Közösségszolgálat Alapítvány, Nyitott Képzések Egyesülete, IFSW, ICSW
Települések:
Koppenhága, Holmen, Debrecen
Tárgyszavak:
NGO Fórum, civil társadalom, nonprofit szektor
Megjegyzés:
NGO Fórum, Koppenhága, 1995. március 6-12.
Annotáció:

A nagy nonprofit vásár

NGO Fórum, Koppenhága, 1995. március 6-12.

Manapság egyre többet találkozunk a “nonprofit” vagy az “NGO” kifejezéssel nemcsak külföldön immár, hanem hazai berkekben is. Az utóbbi évek magyarországi civil kezdeményezéseinek és szerveződéseinek lendületes fejlődése egyre közkedveltebbé és elfogadottabbá tette e két kifejezést, ,különösen a “nonprofit”-tal barátkoztunk meg hamar. Az “NGO” (Non-Governmental Organisations) rövidítés a tengeren (óceánon) túlról érkezett – azon a tájékon szeretnek mindent lerövidíteni, illetőleg mozaikszóként használni –, mi mostanában ízlelgetjük. Ügyes kreáció – csettinthetünk, hiszen minden olyan szervezet összefoglaló megjelöléseként használatos, mely nem állami vagy önkormányzati finanszírozású. Az ENSZ és a dán kormány szervezésében 1995. március 6-12 között került megrendezésre a Felsőszintű Találkozó a Világ Társadalmi Fejlődéséért (World Summit for Social Development), melyen az ENSZ tagállamainak szakértői küldöttségei, valamint vezető politikusai és államfői vettek részt. A találkozó célja egy közös dokumentum kidolgozása és elfogadása, mely a tagállamok számára ajánlást nyújt a szegénység leküzdésére, a társadalom fejlődésére. A dokumentum megszületett, ünnepélyesen aláírásra került, s hogy a gyakorlatba mi ültetődik át belőle –, no ez a jövő kérdése. Erről maguk a vendéglátó ország polgárai is szkeptikusan vélekedtek, hiszen a csúcs idején végzett közvélemény-kutatás szerint a dánok elsöprő többsége (85%) nem hitt abban, hogy a találkozónak konstruktív hatása lesz, és nem jelent segítséget a szegénység problémája ellen.
A felsőszintű találkozó mellett került megrendezésre a Nem-Kormányzati Szervezetek Fóruma (NGO Fórum) március 3-12 között, melyen a világ minden tájáról több mint 2000 civil szervezet képviseltette magát. E sorok írója az IFS (International Federation of Settlements and Neighborhood Centres – A Settlementek és Közösségi Házak Nemzetközi Szövetsége) meghívására és a Közösségszolgálat Alapítvány segítségével vett részt a Fórumon. Egyedülálló az NGO Fórum ötlete, hiszen eddig nem került sor ilyen méretű és fontosságú eseményre, ahol a világ civil szférája nemzetközi szinten megmutathatta volna magát, sőt a kormányzatok munkájába – ha ajánlás elkészítésének erejéig is – beleszólhatott volna. mindez mutatja, hogy a nem kormányzati szervezetek nem elhanyagolható tényezők, legalábbis a Föld fejlettnek mondható részén. Könnyű nekik – mond-hatjuk, hiszen tudjuk, bőrünkön érezzük honi bajainkat, küzdelmeinket.
A Fórum Koppenhága egy kiürített katonai bázisának (Holmen) területén zajlott, ahol a használaton kívüli barakkok, raktárhelyiségek szolgáltak a szervezetek elhelyezésére, bemutatkozására és az előadások ,találkozók megtartására. A nonprofit szervezetek standokon mutathatták be és osztogathatták tevékenységüket ismertető kiadványaikat, találkozhattak az érdeklődőkkel és ismerkedhettek egymással. Elképesztő volt a nyüzsgés a konferencia helyszínein, egymás sarkát taposta a finom szőrmebundába öltözött jóléti skandináv és a téli hideget sosem érzett, törzsi öltözetét hirtelen szerzett bálás kardigánnal kiegészítő belső-afrikai.

Az NGO Fórumon résztvevők köre két nagy táborra oszlott. Az egyikbe tartoztak azok, akik valamilyen nem kormányzati szervezetek szövetségeinek delegáltjaiként részt vettek a másik helyszínen (Bella Center) folyó hivatalos tárgyalásokon, bekapcsolódtak a politikusok munkájába, a konferencia dokumentumainak kidolgozásába. A másik körbe azok tartoztak, akik igyekeztek saját szervezeteiket megismertetni, illetve információkat gyűjteni másokról, tárgyaltak, vitatkoztak, tapasztalatot és eszmét cseréltek. Minderre a Fórum kitűnő alkalmat és zavarba ejtően sok lehetőséget nyújtott.
A nagyobb szövetségek önálló kerekasztal vitákat, fórumokat, előadásokat szerveztek saját tevékenységük propagálására valamint a társadalmi fejlődés, a szegénység problémáinak megvitatására.
Az IFS arra vállalkozott, hogy kétórás workshop keretében megismertesse a szövetség keretein belül az utóbbi években kialakult kelet-nyugati együttműködéseket és a kelet-európai közösségfejlesztő munka egy-egy modelljét. Az utóbbiban elhangzott előadások az IFS és a magyar Nyitott Képzések Egyesülete közötti kapcsolatok alakulását, a Litvániában holland segítséggel megindult közösségi házakat létrehozó kezdeményezéseket, valamint a keleti és nyugati szociális munkás képzések közötti kapcsolatok lehetőségeit tekintette át. Az előbbiben e beszámoló szerzője ismertette a Csapókerti Közösségi Házban (Debrecen) folyó tevékenységeket és közösségfejlesztő munkát, továbbá elhangzott egy előadás a cseh NGO szektorról és közösségi munkáról egy másik pedig a Nagyváradon elindult közösségi kezdeményezést ismertette. A workshop főként nyugat-európai hallgatósága igen aktívan kapcsolódott be a beszélgetésbe, kiváltotta érdeklődésüket a közösségi munkában kialakult kelet-nyugati kapcsolatrendszer.
Az IFSW (International Federation of Social Workers – Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége) népes küldöttséggel vett részt a Fórumon. Több vitafórumot szervezetek, valamint a hivatalos tárgyalásokon résztvevő delegátusaik minden este beszámolót tartottak az addig végzett munkájukról. Véleményük szerint igen konstruktív munka folyt az ajánlásokat kidolgozó munkacsoportokban, a találkozó elején ugyanis 120(!) ilyen bizottság alakult a vitás kérdések tisztázására, az egyeztetésre, melyek száma az utolsó napra 10-re csökkent. Továbbá úgy ítélték meg, hogy kiváló esély van most arra, hogy a szociális munka a nemzetközi közvélemény előtt is meghatározza önmagát, eloszlatva azt a tévképet, hogy a szakma szociális kontrollt jelent a szükséget szenvedők fölött. A szakmai optimizmus mellett azonban az IFSW delegátusok úgy látták, az elfogadásra kerülő dokumentumok és ajánlások nem fogják megváltoztatni a szegények és a kirekesztettek helyzetét.
Az ICSW (International Council on Social Welfare – Szociálpolitikusok Nemzetközi Szövetsége) a kisebb workshopok mellett egész napos fórumot szervezett a társadalmi fejlődés kérdésköréről olyan nagyágyú előadókat felvonultatva, mint a világhírű amerikai színész Peter Ustinov vagy a korábbi legendás lengyel ellenzéki személyiség, volt munkaügyi miniszter Jacek Korun. Benne egy kimondott néptribunt láthattunk szónokolni, s korántsem rejtette véka alá elnök-aspiránsi szándékát Lech Walesa ellenében. Beszédében kifejtette, a globális konfliktust, melyet a két korábbi szuperhatalom szembenállása okozott, a Szovjetunió összeomlása után sok kis helyi válság váltott fel. Összeomlott az USA is, mára két fő ideológia, a szabadság és a szociális biztonság keveredett, a fejlett technológia alkalmazása újabb munkanélküliséget teremt. Szerinte olyan programokat kell szervezni, amelyek hozzásegítik az embereket ahhoz, hogy megálljanak saját lábukon. A modell lényege, hogy az embereknek több szabadidővel kell rendelkezniük ahhoz, hogy kreatívak legyenek, megőrizhessék állásaikat vagy újhoz juthassanak. A legfőbb cél a fejlett országok államai, nem kormányzati szervezeti és lakosai számára, hogy több esélyegyenlőséget adjanak a fejletlenebbek számára.
Összességében hatalmas információözön zúdult az NGO Fórum résztvevőire, érdeklődőire, valóban a világ sokszínű nonprofit szervezeteivel való megismerkedésre nyílt lehetőség, igazi világvásár volt. Lehet ismerősökre, kapcsolatokra szert tenni, új és más módszereket, szemléleteket látni és tapasztalni. Érződött, akik összegyűltek, valóban szeretnének tenni valamit a társadalom fejlődéséért, noha világos volt, egy ilyen csúcstalálkozó konkrétan vajmi keveset javíthat a gondokon. De legalább megbizonyosodtunk, sokan vannak, akik saját környezetükben tenni és dolgozni akarnak problémáik leküzdéséért.
Meg hogy nekik is vannak csomagjaik.
Giczey Péter


Parola archívum