Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK TÁMOGATÁSI PROGRAM
EREDMÉNYEK, TAPASZTALATOK
Szerző:
Szokolainé Molnár Eszter
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2008
Szám:
4
Oldalszám:
5
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
szociális szövetkezetek, munkahelyteremtés, konferencia, pályázatok, támogatási program
Megjegyzés:
Annotáció:
Közösségi Munkahelyteremtés Közösség Konferencia
2008. november 6.
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

A program indításának előzményei

- 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
- 141/2006 (VI.29.) Korm. rendelet a szociális szövetkezetekről
- OFA és SZMM között létrejött megállapodás a program indítására 945 millió HUF keretösszeg erejéig.

A szociális szövetkezeti forma

7. § A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése.
8. § (1) A szociális szövetkezet a 7. §-ban foglaltaknak megfelelő olyan szövetkezet, Olyan szervezetek, amelyek képesek társadalmi erőforrásokat hasznosítani, segítik a társadalom peremére szoruló csoportokat a visszailleszkedésben. Képesek közösségi szükségleteket kielégíteni, oly módon, hogy ötvözik egymással a gazdálkodási, kulturális és szociális funkciót.

Az OFA támogatási programjának célkitűzései
A támogatási program átfogó célkitűzése, hogy a megvalósítási időszak végéig legalább 50 önfenntartóvá váló szociális szövetkezet működjön Magyarországon.
A támogatási program konkrét célkitűzései:
- A foglalkoztatás elősegítése (elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű emberek munkához jutásának ösztönzése),
- A helyi szintű közösségszervezés ösztönzése,
- A feketegazdaság csökkentése,
- A szociális szövetkezet szervezeti forma megismertetése és népszerűsítése,
- A szociális szövetkezetet érintő témaköröket átfogó képzési program kidolgozása és képzéseken keresztül magas szakmaisággal rendelkező gyakorlati és elméleti szakértői bázis kialakítása (mentorok és tanácsadók),
- Az érintettek (álláskeresők, segítő szakemberek, non-profit szervezetek, önkormányzatok, családsegítő- és munkaügyi központok) tájékoztatása a szervezeti formáról, az abban rejlő lehetőségekről.


A célok elérésének útja 2007–2008-ban

1. Képzési program megvalósítása annak érdekében, hogy képzett tanácsadók és mentorok segítsék a szociális szövetkezet kialakítására vállalkozó csoportokat a szövetkezet megalakításában és a gazdálkodás elindításában, lehetőleg egészen az önfenntartóvá válásig.
2. Kommunikációs program megvalósítása, a szociális szövetkezeti forma népszerűsítése, a potenciális pályázói kör elérése és ösztönzése érdekében a pályázatok elkészítésére.
3. Szociális szövetkezetek alakításának és működésének támogatása.


A szociális szövetkezetek létrehozásának támogatása (a program rövid bemutatása)

A program célja: Szociális szövetkezetek létrehozása a 141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján, illetve a már bejegyzett szociális szövetkezetek támogatása.
Célcsoport: Legalább 3 hónapja regisztrált munkanélküli (álláskereső) emberek
A támogatási program kétfordulós pályázat keretében került megvalósításra. Az első fordulón kiválasztott vázlatos projekttervek alapján a pályázók lehetőséget kaptak képzésen való részvételre és projektjük részletes kidolgozására.
Az I. fordulós pályázatok postára adási határideje 2008. február 28-a volt.

A szociális szövetkezetek létrehozásának támogatása (a pályáztatás folyamata)

Az első fordulóban vázlatos projekttervekkel és költségtervvel pályázhattak a szövetkezet alakítását tervező természetes személyekből álló csoportok, illetve a már bejegyezett szociális szövetkezetek. A vázlatos tervek alapján kiválasztott pályázók a képzési programelem keretein belül szervezett projekttervezési és pályázatírói képzésen vehettek részt, ahol segítséget kaphattak a pályázat megírásához és a részletes projekt véglegesítéséhez. Az első fordulón kiválasztott projekttervekre pénzbeli támogatást az OFA nem nyújt.
Az első fordulóban a 13. pontban megadott időszakon belül beérkező projekttervek közül szakértők véleményének figyelembevételével megtörtént a pályázók második fordulóra és projekttervezési és pályázatírói képzésen történő részvételre való kiválasztása. A képzés végén a pályázó csoportok benyújthatják a második fordulóra a helyi feltételekre épülő, minden részletében kidolgozott projektjüket és üzleti tervüket.
A második fordulóra részletesen kidolgozott pályázattal és üzleti tervvel lehetett pályázni, amelynek keretében a megalakulással járó feladatok költségeire és egy év működési költségeire igényelhettek támogatást
A második fordulóra, csak az első fordulóra is pályázó és itt kiválasztott csoportok, illetve szervezetek nyújthattak be pályázatot. Az első fordulón sikeresen szereplő pályázók pályázatírói és projekttervezési képzésen történő részvétele nem volt kötelező.

A szociális szövetkezetek létrehozásának támogatása (az I. fordulós pályázatok tapasztalatai)

- 2008. február 28-ig összesen 445 első fordulós pályázatot adtak postára az OFA részére.
- Az I. fordulós pályázatokból összesen 157 db jutott tovább a II. fordulóba

Az összesen beérkezett pályázat regionális megoszlása:

Régió
%
Észak-Alföld
26,17
Észak-Magyarország
16,12
Közép-Magyarország
14,72
Dél-Dunántúl
14,49
Dél-Alföld
12,15
Nyugat-Dunántúl
8,88
Közép-Dunántúl
7,48

Megjelölt támogatási igény: jellemzően a maximális támogatással tervez minden pályázó
Alapító tagok száma: 7–20 főig (átlagosan 8–10 fő)


A második fordulós pályázatok értékelésének menete

Két körben hozott döntést a kuratórium.
Összesen 140 db II. fordulós pályázat érkezett be az OFA-hoz, melyből 38 alakuló szervezet kapott támogatást.

A pályázatok benyújtásának határideje
A kuratórium döntésének dátuma
Benyújtott pályázatok száma (db)
Támoga- tást nyert pályáza- tok száma (db)
2008. április 30.2008. június 30.
39
17
2008. július 18.2008. november 3. (előrehozott döntés)
101
21


A második fordulón támogatást nyert szervezetek területi megoszlása

Régió
A 2008. június 30-i döntés szerint a nyertes pályázatok
száma
A 2008. novemberi döntés szerint a nyertes pályázatok
száma
Össze-sen
%
Dél-Alföld
5
1
6
15,79
Dél-Dunántúl
2
6
8
21,05
Észak-Alföld
5
4
9
23,68
Észak-Magyarország
3
6
9
23,68
Közép-Dunántúl
1
1
2
5,26
Nyugat-Dunán- túl
1
1
2
5,26
Közép-Magyar-ország
0
2
2
5,26
ÖSSZESEN
17
21
38


A második fordulón támogatást nyert szervezetekben érintettek száma

A szociális szövetkezetet alapító tagok száma összesen (38 támogatott szervezetre): 340 fő.
A szociális szövetkezeti tagok közül legalább 3 hónapja regisztrált munkanélküliek száma összesen: 196 fő.

A második fordulón támogatást nyert szervezetek megalakítására és működtetésére jóváhagyott támogatás

Döntéssel lekötött támogatás a Kuratórium 2008. június 30-i döntése alapján 17 db pályázatra
318 663 900
A támogatásra javasolt 21 db pályázat támogatására lekötött keretösszeg
394 740 950
ÖSSZESEN lekötött forrás a 38 db nyertes pályázatra (Ft)
713 404 850

A második fordulón nyert szervezetek támogatása

A nyertes szervezetek támogatást kapnak, mind a megalakulás, mind az első év működtetésének költségeihez.
A szociális szövetkezet megalapítására maximum 6 hónap áll rendelkezésre. Ezt követően a működtetés 12 hónapjára vonatkozik a támogatás.

A második fordulón nyert szervezetek legkedveltebb tevékenységei (1)

- Önkormányzati feladatok átvállalása az vagy azokat kisegítő szolgáltatások (közterületek karbantartása, parkgondozás, téli síkosságmentesítés, takarítás, játszóterek karbantartása).
- Szolgáltatások nyújtása a helyi lakosság számára (mosodai szolgáltatás, házkörüli munkák elvégzése, munkába járást segítő szállító szolgáltatások).
- Kézműipari szolgáltatások (kosárfonás, fonott bútor készítés, hagyományörző kézműves termékek előállítása.

A második fordulón nyert szervezetek legkedveltebb tevékenységei (2)

- Erdészeti és mezőgazdasági fahulladékok és melléktermékek összegyűjtése és biomassza előállítása, biobrikett előállítás, fa-pellet gyártás,
- Idősgondozás,
- gyermekjóléti szolgáltatások (családi napközi, bébiszitter-szolgálat, szabadidős programszervezés, családi napok szervezése, szaktanácsadás, szülőknek nyújtott szolgáltatások, klubok működtetése, kézműves foglalkozások tartása),
- graffiti eltávolítás,
- építőipari szolgáltatások (karbantartás, felújítás, térkő és betonelem gyártás),
- szociális bolthálózat kiépítése.

A második fordulón nyert szervezetek legkedveltebb tevékenységei (3)

- Varrodai szolgáltatások,
- irodai asszisztencia (sokszorosítás, iratfűzés, laminálás…)
- személyszállító szolgálat,
- információs központ működtetése,
- lapkiadás, helyi műsorszolgáltatás üzemeltetése,
- mezőgazdasági bérmunka, mezőgazdasági termékek feldolgozása (aszalás, lekvárfőzés),
- multimédia műhely, kézműves műhely,
- asztalosműhely létrehozása,
- ingatlankezelés.

A második fordulón nyert szervezetek legkedveltebb tevékenységei (4)

- Roma öltözékek és kiegészítők boltja, egyedi tervezésű ruhák, ékszerek,
- faipari kézműves termékek, bútorok,
- virágkötészeti alap és segédanyagok gyártása,
- tökmagolaj sajtolás.
…..
A tevékenységek végzése mellett a legtöbb szövetkezet beépítette pályázatába a KÉPZÉST!!!

Gyakori hibák a nem támogatott pályázatoknál (1)

Formai hibák:
- Nem megfelelő a munkanélküliek aránya a tagok között..
- Nem terveztek részjegyet a tagokhoz.
- Nem munkanélküli tagot cseréltek a két forduló között.

Szakmai elutasító indokok:
- A tevékenység de minimis támogatásban nem részesíthető.
- A tevékenységet más jogszabály miatt nem végezheti szociális szövetkezet (pl. szociális szakellátás, állami feladat).
- A tevékenységnek prognosztizálhatóan nem lesz piaca, fizetőképes kereslete.
- A tervezett tevékenység végzéshez nincs meg a tagok között a szükséges szaktudás.
- A megjelölt tevékenységi terület jogszabályi környezetét nem ismerik (endélyköteles, szakképzettséghez kötött tevékenységek, állami feladatok stb.).

Gyakori hibák a nem támogatott pályázatoknál (2)

- Nem konkretizált tevékenységek (túl sok, egymással össze nem függő tevékenységi körök).
- A tervezett tevékenységnek valószínűsíthetően nem lesz piaca, nem fenntartható.
- A megvalósítás lehetősége kérdéses.
- Az üzleti terv nem megfelelően átgondolt, kidolgozatlan.
- A költségvetés nem megfelelően megtervezetett (hibás összeadások, nem konkretizált tételek).

A szociális szövetkezet pályázat jövője

A Szövetkezz pályázat folytatásáról 2008. december közepén születik döntés.
Amennyiben a MAT jóváhagyja az OFA programtervét, folytatódni fog a pályázat.

Honlap: www.ofa.hu

Köszönöm a figyelmüket!
Szokolainé Molnár Eszter programvezető
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1037 Budapest, Lajos u. 80.
e-mail: eszter.molnar@ofa.hu
Parola archívum