Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Tartalom
Szerző:
Sorozatcím:
Parola
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2007
Szám:
4
Oldalszám:
2
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
Megjegyzés:
Annotáció:

Tartalomjegyzék
Contents
Parola a Közösségi tanulásról I. – 10 éves a Civil Kollégium Alapítvány Közösségi Háza
Special Issue on Community Learning Dedicated to the 10th Anniversary of the Civil College Community House. Volume 1
Kedves Olvasó!
2
Dear Reader
Születésnapi köszöntő
3
Birthday Greetings
delivered at the 10th Anniversary Reunion of the Civil College Community House on 27th of July 2007 in the framework of the 4th Summer University in Kunbábony
Vercseg Ilona: Közösségi tanulás és fejlesztés
4
Ilona Vercseg: Community Learning and Development
Beke Pál: Működő demokráciát csak fiatalok tudnak majd teremteni
11
Pál Beke: ‘A well-functioning democracy can only be developed by young people’
Bari Judit: A közösségi tanulás és egyéb, a közösségek épülését támogató kezdeményezések a roma lakosság körében
14
Judit Bari: Community Learning and Other Initiatives Targeting the Building of Communities in the Roma Population
Galambos Rita: A fiatalkori szocializáció és a helyzetbe hozás lehetőségei a közösségi tanuláson keresztül
17
Rita Galambos: Early Socialization and Opportunities for Young People through Community Learning
Farkas Éva: Kamaszparlament avagy a demokrácia iskolája. A fiatalok aktív társadalmi részvétele
18
Éva Farkas: Youth Parliament, or the School of Democracy. The Active Social Involvement of Young People
Harkai Nóra: Gondolatok a korai szocializációról a közösségfejlesztés tükrében
21
Nóra Harkai: Early Socialization in the Light of Community Development
Laskó-Kuthi Adrienn: Részvétel a tanulásban – az erdei iskola
23
Adrienn Laskó-Kuthi: Participation in Learning: The Forest School
Varga Máté: Állampolgári Részvétel Hete
– eredmények
27
Máté Varga: The Citizen Participation Week (Results)

Parola archívum