Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Civil társadalom iroda Zalában
Szerző:
Jagasits Béla
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1991
Szám:
3
Oldalszám:
5. p.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Zalai Falvakért Egyesület
Települések:
Zalaegerszeg
Tárgyszavak:
civil társadalom, civil szerveződés, civil iroda
Megjegyzés:
Annotáció:
Bemutatja a civil irodát, mely a zalai civil társadalom egyre szélesedő körének információs, szervező, koordináló központja.

civiltrs.txt

A civil társadalom szolgáltató irodája Zalában

A civil társadalom formális szervezeteinek újjáalakulását Zalában 1984-től számítjuk, ugyanis ekkor alakult meg az első új típusú egyesület, a németfalui Felső-Göcsej Közművelődési Egyesület. Ma a helyi egyesületek száma a megyében eléri a kétszázat. Kb. 70 alapítvány és évente 30-35 népfőiskolai tanfolyam működik mellettük. Létrejöttek e helyi szerveződések megyei, szövetség jellegű, koordináló, érdekérvényesítő, tanácsadó szervei is. Köztük igen szoros konkrét együttműködés alakult ki, amely személyi átfödésekben is jelentkezik. Különösen a következő szervezetek együttmunkálkodása jellemző:
- Zalai Falvakért Egyesület és Alapítvány,
- Zalai Egyesületek Szövetsége és a mellette működő Zalai Közösségtámogató Alapítvány,
- Zalai Népfőiskolai Egyesület,
- valamint időnként csatlakozik törekvéseikhez a Zala Megyei Népművészeti Egyesület.

A helyi és a megyei társadalmi szervezetek túljutottak az alakulás, a kezdeti, formálódó időszak lépcsőin. Tevékenységük részben túlnőtt az önkéntes munka keretein. A tartalmi továbblépés társadalmi szükséglete kézzelfogható, ám az intézményesítés tárgyi-anyagi föltételeinek megteremtésére külön-külön a szervezetek még nem képesek. Az intézményesítés a mai helyzetben magát az alapcélt számolná föl.

Mivel a fölsorolt megyei szervezetek külön-külön is közel azonos fejlődési fokot értek el, természetszerűleg adódott a gondolat az intézményesítés összefogáson alapuló megoldására. Így jött létre ez év augusztus 1-jétől az az iroda, amelynek célja, hogy a zalai civil társadalom mind szélesedő körének információs, szervező, koordináló, tanácsadó központja legyen. A munkát jelenleg egy főállású szakember és egy félállású gazdasági ügyintéző látja el. A vállalt föladatok több státuszt is indokolnának, ám az anyagi erőből ennyire futja. (Egyre inkább úgy tűnik, hogy a települési hierarchia a civil társadalom fejlődésében, lehetőségeiben is leképeződik.)

Az iroda a megyei önkormányzattól a megyeházán kapott egy helyiséget és minimális infrastruktúrát. Jelenleg még folyik a harc a megyegyűlés elnöke és a megyeháza gazdasági hivatala között. Az előbbi maga is elkötelezett a civil társadalom fejlődése mellett, az utóbbit azonban nem érdeklik a hosszútávú és nonprofit meggondolások, minél több pénzt akar kihozni az épületből. ¦gy tűnik, évi 20.000 Ft lesz e harc kompromisszumos eredménye.

Eszközrendszerünket az alapítványok lehetőségeinek fölhasználásával kívánjuk fejleszteni. A fénymásolót, a számítógépes rendszert adományként fogjuk kapni, összegét az adományozó leírhatja az adóalapjából. Másrészt a Zalai Falu c. tájékoztatónkban reklám-, ill. rendezvényeinken bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a támogató cégeknek.

Az iroda tevékenységében központi helyet foglal el az információk gyűjtése és szolgáltatása. A megye kistelepüléses, törpefalvas jellegéből adódóan a civil társadalom szervezeteinek zöme is falusi. E helyszíneken kellene a sok, rendszeres és minőségi információ, ám az mégis itt a legesetlegesebb és a leggyatrább. Ezért gyűjtjük a sajtóból, szervezeti és személyi kapcsolataink által a jó megoldásokat, az érdekes, ígéretes kezdeményezéseket, s tesszük közzé őket. Ugyancsak gyűjtjük, s időről időre megjelentetjük a legkülönbözőbb területek pályázati fölhívásait. Kérésre a pályázatok megírásában is segítünk.

Működtetünk egy szakértői csoportot, amelyet a különböző társadalmi-gazdasági területek elismert szakemberei alkotnak, s ők bármely egyedi ügyben - önkéntes munkával - rendelkezésre állnak, tanácsot adnak, eljárási módokat stb. javasolnak. Részvételükkel rendszeres városkörnyékenkénti konzultációkat fogunk tartani a II. félévben.

Különböző országos szervezetek, alapok támogatásával az elmaradott térségek sorába tartozó Lenti környéki 50 falu részvételével egy térségfejlesztő programot indítottunk el, amely alapvetően a közösségfejlesztés elveire épül.

Tervezünk még egy országos tanácskozást a kistelepülések önkormányzatai számára, gyermekpályázatot, egyesületi (módszertani) napot, közreműködünk a megyei helytörténeti (oktatási célú) olvasókönyv készítésének munkálataiban, segítjük egy megyei, állandó, bentlakásos népfőiskolai központ kialakítását és sok egyéb kisebb-nagyobb rendezvényt, programot.

Az iroda keretében dolgozók ösztönzése, érdekeltsége maximális. Ha nem használnak ki minden lehetőséget, ha lustán szervezik kapcsolataikat, ha nem törekszenek új és új kezdeményezések, szolgáltatások bevezetésére, akkor egészen egyszerűen elfogy a pénz és nem kapnak bért. Persze nem pusztán ezért dolgoznak, hiszen eddig is, önkéntes munkával is tették, amit lehetett.

Akit érdekel az itteni megoldás, keresse föl irodánkat:
Zalai Falvakért Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Tel.: 92/11-010.

Jagasics Béla
titkár
Parola archívum