Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
A holland megközelítés
Szerző:
Paul Vlaar
Sorozatcím:
Parola
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2015
Szám:
4
Oldalszám:
9
A cikkben lévő
Nevek:
Paul Vaar
Intézmények:
Movisie
Települések:
Hollandia
Tárgyszavak:
holland szociális szféra, szakmásodás; jóléti társadalom – részvétel társadalma; új szociális rendszer kiépülése; a holland szociális szféra főbb változásai: érintettek bevonása, területi és intézményi decentralizáció, a kiszolgáltatott emberek helyben maradása. Új Stílusú Szociális Munka (New Style Social Work): új szociálpolitika - integrált és interdiszciplináris megközelítés: a szakember a közösség tagjaként dolgozik. A szakemberek kompetenciái.
Megjegyzés:
Annotáció:
kategória: tájékoztató

Paul Vlaar IFS
Movisie https://www.movisie.com/
Hollandia, 2015. május

A holland megközelítés
Hollandiában jelenleg több, mint 200 000 embert foglalkoztat a szociális szféra. E szakemberek közül
körülbelül 55 000 dolgozik a szociális ellátás és a szociális szolgáltatások területén. Munkavégzésük magas
színvonalának megőrzése érdekében szakmailag is naprakésznek kell maradniuk, s folytonosan előre kell
jelezniük az újabb fejlesztések szükségességét. A szakmásodás szüntelen folyamat, mely a szakma
tartalom- és tudásfejlesztését, a szakember szervezeti és társadalmi szerepét, valamint szakmai
felelősségüket és felelősségre vonhatóságukat érinti.

A jóléti társadalomtól a részvétel társadalmáig

A második világháborút követő időszakban Hollandia minden polgára számára biztosította a szociális jólét és ellátás magas
színvonalát, mind az előnyösebb helyzetben lévő, mind a sérülékenyebb emberekre kiterjedően – ilyenek a
mozgáskorlátozottak vagy a pszichikai problémákkal küzdők, az idősek, a veszélyeztetett gyermekek, a bevándorlók, valamint
a hátrányos helyzetű térségekben élő emberek. 2000 óta a holland politika egyre neoliberálisabbá vált, s a szociális rendszer
költségeinek csökkentése céljából az egymást követő kormányzatok új szociális rendszert építettek. E folyamat 2015-ben az
új jogi szabályozás életbe lépésével fejeződött be.

Az ebben rejlő elképzelés
Jelen írás bizonyos részei a következő tanulmányra támaszkodnak: Maaike Kluft: „Te lennél az új típusú szociális
szakember?” Movisie, 2012.
szerint a polgároknak sokkal jobban kézben kell tartaniuk az életüket, csakúgy, mint közösségeiket,
de néha még magát a társadalmat is. Ekképp, nemcsak az önkormányzatoknak kell változtatniuk munkamódszereiken, hanem
a szociális ellátást biztosító szervezeteknek és a szakembereknek egyaránt.

A holland szociális szféra főbb változásai
A szociális politika decentralizációja és támogatás biztosítása 394 önkormányzat számára:
· szociális ellátás és szociális szolgáltatások biztosítása 1980 óta
· otthoni ápolás, házi gondozói szolgálat, szociális ellátás 2008 óta (A szociális támogatásokról szóló törvény)
· a kiszolgáltatott emberek támogatása (mozgáskorlátozottak, pszichiátriai betegek, idősek) (2015)
· gyermek és ifjúsági ellátás 2015-től E decentralizáció vezérfonala, hogy az ellátást többé nem nagy, távol eső, erdőkben vagy vidéken rejtőző intézmények biztosítják. Az elképzelés szerint a kiszolgáltatott embereket is be kell vonni a társadalomba, az emberek közelében kell élniük, melyben saját szociális hálózataik támogatják őket, s melyhez a szükséges szakszerű segítséget is megkapják. Vagyis, a decentralizáció az intézmények megoszlását is magával hozta.

Következmények a szociális szakemberekre nézve

Az elmozdulás fő velejárója, hogy a szociális munka visszatér a szakma lényegéhez – ahhoz a lényeghez, melyet az Új
Stílusú Szociális Munka (New Style Social Work) még inkább nyomatékosít. Az elmúlt évtizedekben a szakma e
lényegét – mely a problémákkal küzdő sérülékeny polgárok támogatása – gyakran árnyékolták be közigazgatási
eljárások, mint az eredményekre vonatkozó részletes megállapodások, valamint a tevékenységek szoros ütemezése.
Kevés idő maradt a tényleges segítségnyújtásra és a polgárok megismerésére. A kitűzött célok elérése és az
ügyforgalom annyira lekötötte a dolgozókat, hogy a tényleges szociális munka, a polgárnak történő segítségnyújtás,
háttérbe szorult. Mára ismét kezd előtérbe kerülni. A szakembereket arra ösztönzik, hogy kezdeményezzék a
polgárokkal történő kapcsolatfelvételt, hogy biztosítsák a legmegfelelőbb stratégiát a problémák megoldásához, valamint,
hogy elkötelezett és vállalkozó szellemű attitűdöt tanúsítsanak. Szerencsére épp ez motiválja legtöbbjüket.
Meg kell jegyeznünk azonban azt is, hogy az átalakuláshoz a költségvetés jelentős megszorításai társultak. A 2008-as
válság óta a szociális szféra költségvetésének 30 %-át 15%-kal csökkentették. A decentralizáció eredményeképp várható
egy további, ún. hatékonysági megszorítás, mely nyomán újabb 25%-os csökkentés lép életbe, ezúttal 50%-ra. A
szociális munka bizonyos részei teljesen eltűntek, vagy felükre csökkentek. Az új felelősöknek, a helyi
önkormányzatoknak, szüksége van az elérhető, vagy még képzettebb szakemberekre. A szféra szorongatott helyzetbe
került, de ez egy rendkívüli szituáció.

Integrált és interdiszciplináris megközelítés
Az új szociálpolitika, mely a polgárok erősségeire fektet hangsúlyt, s melyben a polgárok egyre inkább hozzájárulnak a
szociális munkához, megfelelő szakembereket kíván. Ennek elérése érdekében az új szakember „jelen van”. Ez azt
jelenti, hogy a szakember látható és elérhető a (segítségre szoruló) polgárok számára. Nem az irodájából vagy a
szolgálati helyiségből irányít, hanem az emberek otthonában nyújt segítséget, vagy ott, ahol a közösségek találkoznak.
Minden problémával foglalkozik, a közösség tagjaként dolgozik, mindig elérhető, és szakszerű segítséget hív, ha szükséges. Az új típusú szakember aktív a kiszolgáltatott emberekkel való kapcsolat kialakításában, s arra ösztönzi őket, hogy vállaljanak felelősséget önmagukért. Kellő időt szán a polgárok kérdéseinek megválaszolására, valamint arra, hogy segítsen saját erősségeik felismerésében és azok alkalmazásában. A szakember rendkívül igényorientált, s megfelelő választ ad a polgárok tényleges kérdéseire, jó megoldást talál problémáikra.

A legtöbb önkormányzat egy integrált megközelítést választott, s interdiszciplináris csapatokkal dolgozik.

Integrált megközelítés Hollandiában
Az alapkoncepció arra irányul, hogy a kiszolgáltatott emberek saját élőhelyükön, lakókörnyezetükben maradhassanak, melyben segítségükre van saját hálózatuk, valamint támogatást kapnak szakemberektől és önkéntesektől. A szakemberek a képessé válást ösztönzik, azt, hogy a polgárok az önállósulás és az önirányítás kialakítása érdekében vegyék igénybe saját informális hálózataikat. A szakmai támogatás az élet minden területére kiterjed. Jobb, ha a szakember egy szociális csapat általános szakembere, mint ha specialista egy tagolt intézményben. A szociális csapatok összetétele széles skálán mozog Hollandiában. Minden önkormányzat saját modellel rendelkezik. A szociális csapatok tagjai származhatnak az alábbi szférák mindegyikéből vagy némelyikéből:
- Szociális munka
- Közösségszervezés
- Szakápolás
- Otthoni ápolás
- Ifjúsági munka
- Adóssági tanácsadás
- Munkavállalási tanácsadás
- Mozgáskorlátozottak szociális gondozása
- Mentálhigiénés gondozás
- Idősgondozás
- Közegészségügy
- Közösségi iskola

A szociális csapatok egy kerület vagy szomszédság lakói számára nyújtanak alap szintű támogatást. Az összetettebb problémákhoz speciális szolgáltatások igénybe vételét javasolhatják.

A szakemberek kompetenciái
A szociális szféra új feladataihoz a Movisie egyesületekkel, munkáltatókkal, szakmai szövetségekkel, valamint szakmai gyakorlati képzésekkel létrejött együttműködése keretében kidolgozta az új szociális szakemberek 10 kompetenciáját. Számos kompetencia visszatérést jelent a szociális munka gyökereihez. Mára azonban a szociális munkának a jelenlegi neoliberális társadalom új kontextusába kell illeszkednie, melyet a sokféleség, az individualizmus és a társadalmi kohézió hiánya jellemez.

A szociális támogatást nyújtó szakemberek 10 kompetenciája (Movisie 2013)
Szakmai profiljuknak, a szakmai sztenderneknek és szabályoknak megfelelően, a szociális munkások szakszerűen és eredményorientált módon dolgoznak.

Világossá teszi a kérdéseket és a problémákat
A szociális munkás meghallgatja a polgárokat és hálózataiket, nxyíltan és aktívan vállal részt problémáikban és megbízik bennük. Szakszerűen alakít ki velük bizalmi viszonyt, folytonosan felméri az elvárásokat, a kéréseket, a lehetőségeket és teret enged ezeknek, hogy így biztosítsa a konkrét kérdés vagy igény megértését. Konkrét kérdések feltevése a legfontosabb munkájában.

Támogatja az erősségeket és az önirányítást
A szociális munkás útmutatást ad egyének, önkéntesek, családok és csoportok számára, hogy
megtalálják a választ kérdéseikre. Motivál, informál, támogat, tanácsot ad, segít a készségek fejlesztésében, a döntéshozásban, saját hálózataik feltárásában, valamint saját és hálózataik erősségeinek fokozásában, hogy a kívánt célt elérjék. Ha a polgárok nem tudják kihasználni
saját erősségeiket, és nincsenek hálózataik, a szociális munkás továbbra is támogatja őket,vagy átadja másnak gondozásuk felelősségét.

Elérhető és közeledik az emberekhez
A szociális munkás ismeri az embereket, s az emberek is ismerik őt.Személyesen is könnyen elérhető, az embereket saját lakókörnyezetükben keresi fel, hogy megismerje lehetséges (esetenként a mások által felderített) kérdéseiket és problémáikat, valamint felajánlja támogatását. Munkája mindenkori területén a politikaalkotókkal és együttműködő partnereivel szemben magabiztosan lép fel, s nyilvánvalóvá teszi, hogy a helyi társadalomról alkotott tudása megbízható.

A felelős viselkedés népszerűsíti
A szociális munkás arra ösztönzi az ügyfeleket, a nem hivatásos gondozókat és a polgárokat, hogy az alávetettség helyett a felelősségteljes viselkedést válasszák. Visszakérdez, új belátásra vezet. Ügyfeleit és a polgárokat a korlátozó mechnanizmusokból való kitörésre ösztönzi. Az ügyfelekkel és a polgárokkal közösen új, a képességeik számára megfelelő megoldásokat keres és elősegíti a hatékony viselkedés elsajátítását.

Bevonásra törekszik és részvételre ösztönöz
A szociális munkás bevonásra és felelősségteljes munkára törekszik, valamint igyekszik a polgárok képességeit oly módon előnyükre fordítani, hogy ez által javuljon saját helyzetük. Azt a nézetet képviseli és népszerűsíti, mely szerint az önirányítás, a részvétel, és a társadalmi
kohézió területein a polgárok saját kérdéseik birtokosai. A polgárok önmozgósítása, valamint a szükséges beavatkozás közötti egyensúlyt keresi, s képes időzíteni a szakmai színvonalú kezdeményezések különböző fázisait.

Összekapcsolja a közös és az egyéni megközelítéseket
A szociális munkás összekapcsolja az egyéni kérdéseket és problémákat az önkéntesek, az aktív polgárok, és a szervezetek munkájában rejlő lehetőségekkel, mind egyéni, mind kollektív szinten. Ezzel elősegíti a kölcsönösséget, a társadalmi kohéziót, és a szociális problémák együttes megközelítését. Támogatja és tanácsokkal látja el az önkénteseket és az aktív polgárokat, hogy munkájuk optimális eredményeket hozzon

Együttműködésre kész és megerősíti a hálózatokat
A szociális munkás megerősíti az ügyfelek és a polgárok hálózatait. A polgárok, a szakemberek, a szövetségek, a vállalkozók és a politikaalkotók között partnerviszonyokat hoz létre és támogatja ezeket, hogy ily módon átfogó és hatékony megközelítést tegyen lehetővé. A szociális munkás kiterjedt hálózattal rendelkezik. Megosztja a felelősséget, segítségül hívja mások szakértelmét, átadja saját szakértelmét, s interdiszciplináris együttműködésen alapuló tevékenységekben vállal részt,

Sokféle rendszerben mozog
A szociális munkás otthon érzi magát az ügyfelek és a polgárok közegében, s jól kommunikál a partnerszervezetekkel, valamint a politikaalkotókkal. A polgárokkal, a szakemberekkel és az intézményekkel kialakított viszonyaiban képes perspektívát váltani, s kapcsolatot tud teremteni az eltérő közegek között. A szociális ellátás és jólét terén kérdések, megközelítések és megoldások széles skáláján mozog, s képes ezekkel szembenézni.

Megérti a viszonyokat és előre látja a változást
A szociális munkásnak “antennája van” a polgárok és a szervezetek közötti szociális viszonyok érzékelésére. Látja és felismeri a lehetőségeket, a problémákat, és a hiányosságokat; ez lehetővé teszi számára, hogy a polgárokkall közösen, preventív és proaktív módon keressen megoldásokat. A vonatkozó csoportok esetében napirendre tűzi a hiányosságokat és a lehetőségeket. A poblémák kiéleződése vagy halaszthatatlansága esetén időben cselekszik.

Szakmai térben dolgozik és vállalkozó szellemű
A szociális munkás a polgárokkal, a szervezetekkel és a szakemberekkel együtt, egy optimális szakmai térben alakítja ki a lehetőségeket és a próbálkozásokat. Ahol e szakmai tér hiányzik, ott képesnek kell lennie annak kialakítására. A lehető legjobb minőséget biztosítja, megoldásra orientált, rugalmas és eredményes, és rendszeresen reflektál cselekvéseire. Bemutatja az eredményeket, tanul a tapasztalatokból, s ezek megosztja kollégáival, partnereivel.

Képessé tétel a szociális munkában

A szociális munkások új feladatai egyre inkább ügyfeleik, a polgárok, és mások önállósulására irányulnak. Ugyanakkor a szociális munkások önállósulására is nagy szükség van, nagyobb, mint valaha. Hollandiában csak 4000 szakember tagja valamilyen szakmai szervezetnek (kb. 3,6%), s csak egy kis számuk regisztrált. Az elkövetkezendő években befektetünk a szociális munka szakmaiságának növelésébe, valamint a szakmai minőség és innováció fejlesztése számára szükséges infrastruktúra létrehozásába. Ez azonban csak akkor hozhat eredményt, ha a holland szociális munkások elismerik felelősségüket és kézbe veszik saját önállóságuk kérdését.

Parola archívum