Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Civil a pályán: Egervölgye civil szervezetei
Szerző:
Nemoda István
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1994
Szám:
4
Oldalszám:
7. p.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Egervölgye
Tárgyszavak:
civil szervezetek, nem-kormányzati szerveződés
Megjegyzés:
Annotáció:

civilpja.txt

Egervölgye civil szervezetei
Civil a pályán

Mind több szó esik napjainkban a civil, más szóval a nonprofit (nem nyereségérdekelt) szervezetekről.
Úgy gondolom az Egervölgye falvaiban tevékenykedő több mint két tucat közösség, egyesület, alapítvány kapcsán közérdeklődésre tarthat számot, ha főbb jellemzőit számbavesszük.
Varga Józsefné, a KSH munkatársa a közelmúltban megjelent cikkében az újraszerveződő ,civil" társadalmat az alábbiak szerint határozta meg:
,A modern társadalom jellemzője a háromszektorúság. Ezen belül az állami szektornak elsősorban arra a feladatra kell vállalkoznia, hogy a fejlettség adott szintjén a minden állampolgár számára garantálható, jól szabályosítható, illetve a társadalom egészét szolgáló közjavakról gondoskodjék. A piaci szektor emellett a nyereséget ígérő termelési és szolgáltatási területeken elégíti ki az igényeket, a maga sajátos törvényszerűségeinek érvényesülésével. Sem az állami, sem a piaci szektor nem alkalmas azonban minden társadalmi igény kielégítésére. Kedvező körülmények között az állami felelősségvállalás és a piaci racionalitás által le nem fed(het)ett területeken megjelenik az ún. harmadik szektor, amely biztosítja a társadalmi önszerveződés és érdekérvényesítés kereteit."
Az önkéntes, civil szervezeteknek valójában az élet minden területén helyük van, ahol az állam illetve önkormányzat, vagy a piaci, üzleti szektor nem tudja kielégíteni az igényeket.
Alighanem így lehetett ez a két világháború között az Eger-völgyében, amikor egyesületek, népfőiskolák, színjátszókörök tucatja működött itt. Közismert, hogy 1949-87-ig a civil szféra visszaszorításához, illetve ellenőrzéséhez politikai érdekek fűződtek. Olyannyira, hogy például alapítványt létrehozni 1988-tól lehetett csak újra.
Igazi áttörést végül is a ,másként gondolkodók" nyomására, a növekvő társadalmi igényre megalkotott
- 1989. januárjában az egyesületi jogról,
- az 1989. októberében a pártokról,
- az 1990. januárjában a lelkiismereti és vallásszabadságról és egyházakról szóló törvények jelentettek. Nem véletlenül nevezik őket rendszerváltó törvényeknek.
E zsilipnyitásnak - mely a civil társadalmi formációk számára zöld utat adott - térségünkben első hírnöke volt az 1989-ben megalakult Kapolcsi-Kulturális és Természetvédelmi Egylet.
Az elmúlt öt évre visszatekintve érdekes azt is megnézni, kik és miként voltak fogékonyak a be- illetve letelepült értelmiségiek kezdeményezéseire, kik és miben akartak és tudtak polgárként a helyi ügyek megfogalmazóinak, önmaguk, s közösségeik megszervezői lenni.
Számuk bár jelentős, néhányuk név szerinti megemlítését a tisztesség diktálja.
Feltételezhetően nehezen vert volna gyökeret, illetve lassabban szervesült volna a települések életében
- a Kulturális és Természetvédelmi Egylet - Kiss János evangélikus lelkész;
- a Dörögdi Medence Népfőiskola - Reményi Antal nyugalmazott kántortanító, polgármester;
- a Pajta Diáktanya Alapítvány - Illés Sándor plébános, és
- a Kapolcsi Színjátszókör a hazaköltözött - Horváth Jenő pedagógus nélkül.
E szervezetek tevékenysége megye, sőt országszerte ismert ma már. Számos program, akció, rendezvény, amelynek elindítói és éltetői lettek ezrek számára vonzó, élményt adó. Méltán élveznek közmegbecsülést.
Csak remélni lehet, hogy a többi civil szervezet működjön a faluszépítési, kegyeleti vagy egészségügyi-szociális, sport és kulturális területen társadalmi, anyagi bázisra talál e tájon, s vezetősége a szűken vett céljai megvalósítása mellett a közélet, a helyi társadalom formálásában is részt vállal. Azaz egyidejűleg lehetnek a demokratizálódó közélet gyakorlóterepei, a civil kurázsi megtestesítői az Eger-völgyében.
Célszerű megállni e kifejezésnél: mi is a civil kurázsi? - aligha tévedek, amikor azt mondom:
- önállóság és függetlenség;
- magabiztonság, ugyanakkor a saját korlátok felismerése;
- határozott kiállás, céltudatosság, önerőre támaszkodás;
- saját érdek- és cél markáns képviselete, a másság tisztelete, együttműködés.
Mindez természetesen a fennálló viszonyok jobbítása érdekében tett lépéseit kell jellemezze valamennyi szervezetet. Azt gondolom, hogy az a polgári öntevékenység, a szabad társulási szándék, mely a kultúra és a sport után a társadalmi-, közéleti-, igazgatási-, településfejlesztési és gazdasági téren is cselekvési terepet keres, új minőségek, új értékek létrehozója lehet falvainkban a közeljövőben.
A néhány hónapja megalakult Népfőiskolai majd Település Szövetség, és a Vendégváró Egylet(ek) éppen ez irányba nyitottak utat. Bízom benne, nem kell ahhoz sem sok idő, hogy az első közhasznú társulás éppen a foglalkoztatás terén jelenjen meg valamelyik településünkön, gazdagítva a civil szervezetek körét, a helyi problémák megoldásában, aktívan résztvevő polgárok számát.
Nemoda István

A hat település civil szervezetei:

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet
Vendégvárók Egyesülete, Kapolcs
Kapolcsi Ifjúsági Színjátszókör
,Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyéért" Alapítvány
Tűzoltó Egyesület, Kapolcs
,Kapolcs Jövőjéért" Alapítvány
,Emlékezés a hősökre és áldozatokra" Alapítvány, Kapolcs
,A tiszta virágos Kapolcsért" Alapítvány
Nagycsaládos Egyesület Helyi Csoportja, Kapolcs
,Virágos Vigántpetendért" Alapítvány
Pajta Diáktanya Alapítvány, Vigántpetend
,Vigántpetend Jövőjéért" Alapítvány
Egervölgye Közbiztonságáért Alapítvány, Kapolcs
,Emlékezés a hősökre és áldozatokra" Alapítvány, Monostorapáti
Sportegyesület Monostorapáti
Nagycsaládos Egyesület Monostorapáti
Arany János Általános Iskola Tanulmányi Alapítvány, Monostorapáti
Tornaterem építése, Sporteszközök fejlesztése Alapítvány, Monostorapáti
Veszprém megye a Világkiállításért Alapítvány, Várpalota
,Eszterházy Károly" Alapítvány, Pula
Taliándörögdért Alapítvány
Taliándörögdi Asszonykórus
Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség Helyi Szervezete, Taliándörögd
Nyugdíjas Klub, Taliándörögd
Ifjúsági Klub, Öcs
Baksa-hegyi Gazdák Öntevékeny Csoportja, Taliándörögd
,Klastrom" Ifjúsági Klub, Taliándörögd
Nyugdíjas Klub, Öcs
Ifjúsági Klub, Öcs
Tűzoltó Egyesület, Öcs
Fafaragók Egyesülete, Padragkút.


Parola archívum