Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Közösségfejlesztés Európában: közös nyelv, közös célok, közösségi hatás
Szerző:
Oonagh Mc Ardle
Sorozatcím:
Parola
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2014
Szám:
4
Oldalszám:
9
A cikkben lévő
Nevek:
Farkas Gabriella
Intézmények:
EuCDN, Europe for Citizens program
Települések:
Bukarest
Tárgyszavak:
a közösségfejlesztés európai keretrendszere; közösségfejlesztés – jelentései és hozzájárulásai különféle kontextusokban; célja, fő folyamatai, eredményei, alapértékek
Megjegyzés:
kategória: tájékoztató
Annotáció:

Oonagh Mc Ardle
Közösségfejlesztés Európában: közös nyelv, közös célok, közösségi hatás


Közösségfejlesztő tevékenységek az EuCDN valamennyi országában folynak. Ez tette lehetővé,
hogy kollektív párbeszédet kezdjünk arról, hogy a közösségfejlesztésnek milyen jelentései és
hozzájárulásai jelenhetnek meg különböző kontextusokban, a különböző közösségekkel végezett
munkák során.
A
Europe for Citizens program támogatásának köszönhetően a projekt folyamán tíz országban bontakozott
ki párbeszéd, a közösségfejlesztő munka iránt elkötelezett emberek részvételével. Minden országban azzal
kezdődött az eszmecsere, hogy megkérdeztük ezeket az embereket: mit tartanak a közösségfejlesztés fő
céljának, melyek e munka fő folyamatai, a folyamatok eredményei és azok az alapértékek, melyekre
mindezzel reflektálunk. A nemzeti párbeszéd-folyamatokat Bukarestben emeltük nemzetközi szintre, ahol
Oonagh Mc Ardle

az egyes országokból hozott történeteket, vitákat és diskurzusokat átbeszéltük, s ahol a keret végleges formáját kialakítottuk, reflektálva valamennyi országos szintű párbeszédre.
A keretrendszer a közösségfejlesztés céljának deklarációjával kezdődik – ez önmagában egy értéknyilakozat. Kiindulópontunk az a megállapítás, hogy a világban nincs egyenlőség, hogy valamennyi országban élnek kirekesztett és egyenlőtlen esélyekkel rendelkező közösségek, éspedig a saját magunk által létrehozott struktúrák és politikák eredményeként. A közösségfejlesztés átfogó célja e realitás megváltoztatása az emberek bevonása és tevékenységei mint a változás erőforrásai által.
A közösségfejlesztési folyamatokat azon folyamatok révén különítjük el más, egy egyenlőbb, igazságosabb és fenntarthatóbb társadalomért folytatott tevékenységektől és törekvésektől, melyek során a lakossággal tudásaik, készségeik, elemzésre és cselekvésre való képességeik építése érdekében dolgozunk együtt, azzal a céllal, hogy ezek révén a változások elérésében központi tényezőkké váljanak. Hiszünk abban, hogy az embereknek joguk van ahhoz, hogy érdemben részt vegyenek a társadalom életében, így az őket érintő döntések meghozatalában is, s meggyőződésünk, hogy társadalmaink egyes csoportjainak nagyon kevés lehetősége van az ilyen típusú részvételre.
A közös célokra irányuló közösségi cselekvés kollektív elemzése alapvető eleme a közösségfejlesztési folyamatnak. Ez azt jelenti, hogy az emberekkel közösen dolgozunk, s munkánk célja, hogy megértsék és elemezzék közös problémáikat annak érdekében, hogy részesei lehessenek a közös ügyek megoldásának. A kollektív eredmények azt jelentik, hogy a tevékenységek elsősorban a közösség egésze számára hoznak előnyös változásokat, nem pusztán a személyes fejlődés, az egyéni nyereség vagy előrelépés terén.
Ami az értékeket illeti, a közösségfejlesztés az esélyegyenlőségért folytatott munka révén a szegénység és egyenlőtlenség ellen küzd. Ez egyaránt jelenti az emberekkel végzett munkát az egyéni attitűdök megváltoztatása érdekében, valamint a diszkriminációt megvalósító intézmények és struktúrák gyakorlatának és politikájának módosítására tett kísérleteket.
A közösségfejlesztés módszerei és eszközei számosak és egymástól különbözőek. A közösségfejlesztők sokféle módszert használnak azzal a céllal, hogy segítsék az embereket azon tudások és tudatosság növelésében, melyek lehetővé teszik a közösségi eredmények elérése érdekében végzett közös tevékenységeket.
Arra a bizonyos „s akkor mi van?” kérdésre az eredmények adják meg a választ. Összehozzuk az embereket, és segítjük őket abban, hogy közösen gondolkozzanak és cselekedjenek. De mi lesz az eredmény? Amikor a közösségfejlesztésben elért eredményekről beszélünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy az eredmények folyamatokhoz és kitűzött céljainkhoz kapcsolódnak. Maga a közösségfejlesztés az eredményekre fókuszál, s ennek elősegítése érdekében elemzi a cselekvést és a cselekvés következményeit. A közösségfejlesztés tervezett eredményeit kezdettől fogva hozzá kell kapcsolni az érintett közösségek szempontjaihoz, saját terminológiájukkal megfogalmazott törekvéseihez. A közösségfejlesztés terén dolgozó szakember számára a várt eredmények azokhoz az ügyekhez fognak kapcsolódni, amelyek a közösséget érintik, és amelyekben változást akarnak elérni.
A valódi átalakulást hozó változás iránti elkötelezettség megköveteli a közösségek és a jövő generációinak életét hosszútávon befolyásoló változásra való törekvést. A közösségfejlesztés célja, hogy az emberekkel való közös munka révén elősegítse egy igazságosabb és egyenlőbb társadalom kialakulását, felismerve azt, hogy az egyenlőtlenségeket nem a közösségek hozták létre, ezért önmagukban megszüntetni sem lesznek képesek azokat; az egyenlőtlenségeket tápláló és fenntartó gondolkodásmódnak kell megváltoznia. Ez megköveteli, hogy a közösségen túli szintet célozzuk meg, azt a közeget, ahol a közösségek jobban teljesítenek a tárgyalások, a közös munka,
vagy a befolyás és hatás megvalósítása terén. További törekvésünk az
emberek életét negatívan befolyásoló struktúrákra és politikákra való ráhatás, valamint a társadalmainkban bizonyos csoportokkal kapcsolatban élő, a közösségek életében egyenlőtlenségeket létrehozó és fenntartó negatív attitűdök és ideológiák megváltoztatása.
Miközben keretrendszerünk arra törekszik, hogy közérthető formában magyarázza el a közösségfejlesztést, munkánk korántsem egyszerű vagy egyszerűsítő. Céljaink ambiciózusak, de hát tapasztalataink is azt mutatják, hogy az erőforrások hosszú távú elkötelezése és kompetens közösségfejlesztő szakemberek munkája révén a jövő generációinak életére is kiható pozitív változások születtek. Egy társadalmilag összetartóbb, demokratikus, igazságos és befogadó Európa (és más világrészek) megteremtésére irányuló közös törekvéseink megvalósulásának alapvető feltétele az erőforrások rendelkezésre állása és a jelentőséggel bíró közösségfejlesztés támogatása.
Végezetül, számítunk a visszajelzésekre annak érdekében, hogy teret adjunk a keretrendszer folyamatos fejlődésének és a közösségfejlesztés elméletéről és gyakorlatáról szóló jövőbeni diskurzusoknak azzal a céllal, hogy a közösségfejlesztő munka jó gyakorlatához való hozzájárulásunk ne önmagáért való legyen, hanem a munkánkban érintett közösségek bevonását és esélyegyenlőségének növelését szolgálja.
Fordította Farkas Gabriella
Parola archívum