Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Szövetkezetfejlesztési tanfolyam közösségi munkások számára (Tervezet)
Szerző:
Judith Reynolds
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1993
Szám:
3
Oldalszám:
4. p.-5. p.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
szövetkezetfejlesztés, tematika
Megjegyzés:
Annotáció:

Judith Reynolds:

Szövetkezetfejlesztési
tanfolyam közösségi
munkások számára

- tervezet -

Kiindulás
A javasolt tanfolyam az 1993 márciusában Magyarországon tett első látogatásom eredménye, melyen a Magyar Művelődési Intézet és a Közösségfejlesztők Egyesülete vendége voltam. Ez utóbbi szervezet konferenciáján plenáris ülésen és az érdeklődők csoportjában is ismertettem azt a munkát, amelyet a Devon-i Szövetkezetfejlesztési Ügynökség a közösségi gazdasági fejlesztésért végez, és hangsúlyoztam a közösségi munkások és gyakorló szakemberek közgazdasági kiképzésének fontosságát. A konferencián kialakult érdeklődés eredményeként a Közösségfejlesztők Egyesülete felkért minket, hogy tartsunk hosszabb tanfolyamot a vidéki térségekben dolgozó legjobb közösségi munkások számára.

Megfontolásaink
A tanfolyam azon a feltevésen alapul, hogy a helyi közösségi szintű gazdasági tevékenység Európa-szerte lényeges eszköze a vidéki térségek újjáteremtésének. A Szövetkezetfejlesztési Ügynökség angliai tapasztalatai szerint a helyi szinten létrehozott és fenntartott foglalkoztatás nélkül ezekben a térségekben nem lehetséges a rezonáló, rugalmas és pozitív környezet fenntartása. Továbbmenve, egy olyan helyzetben, amelyben a teljes gazdaság újjászervezés alatt áll, életbevágó, hogy a helyi közösségek hozzáférhessenek és urai lehessenek saját gazdasági forrásaiknak, legyenek képesek és tudják kiaknázni ezeket a forrásokat, hogy maximális haszonra tegyenek szert. A továbbiakban körvonalazandó tanfolyam a Szövetkezetfejlesztési Ügynökség oktatóinak azt a tapasztalatát tükrözi, miszerint viszonylag rövid időn belül megfelelő mennyiségű gazdaságfejlesztési know-how-t (szakértelmet) adható át a képzésen keresztül. Ügynökségünknek hétéves gyakorlata van abban, hogy ilyen mikro-gazdasági fejlesztési képzést nyújtson akár leendő szövetkezeti üzleti vállalkozások tagjainak, akár az ezen a téren dolgozó hivatásos szakembereknek. Mostanában tartunk majd a Plymouth-i Egyetem közösségi munkás-képzésén egy tanfolyamot ezeknek az elveknek a lényegéről.

Célok és témák
A tanfolyam célja, hogy a közösségi munkásokat ellássa azokkal az alapvető gazdaságfejlesztési készségekkel és ismeretekkel, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a magyar vidéki térségekben a munkanélküliséggel kapcsolatos problémákat kezelni tudják a szövetkezetek fejlesztésén, a közösségi vállalkozáson és más, közösségi alapú gazdasági tevékenységeken keresztül. A képzés kiegészíti a már létező belső befektetési kezdeményezéseket, és középpontjában a közösségi tulajdon és a gazdasági források fejlesztése áll majd. A tanfolyam résztvevőit megtanítjuk egy sor egyszerű és előremutató gazdaságfejlesztési módszerre és technikára, olyanokra, amelyek valóságos projekteken alapulnak. Ezeket a hallgatók hozzák a tanfolyamra, fejlesztés céljából. A hallgatók irányelveket és támogatást kapnak arra nézve is, hogyan keressék e munka további erőforrásait. A tanfolyam végére a hallgatók képessé válnak hatékony fejlesztési eszközök használatára és tökéletesítésére, és arra, hogy további információkat és támogatást szerezzenek a meglévő magyarországi és angliai kommunikációs csatornákon keresztül.
A tanfolyam azok számára is elérhető és fontos lesz, akikről már tudni, hogy egy olyan üzleti elképzelésen vagy fejlesztési terven dolgoznak, amelyik összeegyeztethető a fenti általános irányelvekkel.

A tanfolyam felépítése
Azt javasoljuk, hogy a tanfolyam a távoktatási modellen alapuljon, 12 hónapig tartson, s ezalatt négy egyhetes szemináriumot szervezzünk, amelyeken az angliai oktatók átadják az információk és a képzés összehangolt moduljait. Az első szeminárium után a hallgatók megfogalmazzák egyéni projektjeiket, amelyekkel a teljes képzési időszak folyamán előrehaladnak az angliai oktatók rendszeresen felügyelete alatt. îgy a képzés egyszerre lesz tapasztalati és elméleti. Intézményünk hisz abban, hogy ez a gazdaságfejlesztési képzés az egyik legmegfelelőbb forma közösségi gyakorlati munkások számára, mint ahogy abban is, hogy ez a mód a költségek szempontjából is rendkívül hatékony.


A TANFOLYAM VÁZLATA

Első szeminárium
A gazdasági fejlesztés, mint közösségi fogalom bemutatása. Gyakorlati példák az Egyesült Királyságból. A kielégítő munka kialakítását befolyásoló tényezők közösségi (települési) környezetben. A közösségi erőforrások felismerése, fejlesztése és használata.
Néhány alapvető gazdaságfejlesztési módszer bemutatása. Piaci és pénzügyi információk gyűjtése és megértése. Hogyan értékeljük ki az üzleti elképzeléseket. A közösségek bevonásának módszerei az erőforrások azonosításába és a döntéshozatalba.
Az első hét végén mindegyik hallgató - egy oktató segítségével - meghatároz egy projektet, amelyen az elkövetkezendő három hónap folyamán dolgozni fog, hogy az első szeminárium alatt tanult elképzelésekből és módszerekből néhányat átvigyen a gyakorlatba. Mindegyik hallgatónak lesz egy kijelölt oktatója, akivel a 3 hónapos időszakban levelezik, s akitől megfelelő tanácsokat és információkat kaphat.

Második szeminárium
A projekt eddigi előrehaladásának kiértékelése.
Az első szemináriumon bemutatott elképzelések és fogalmak kiterjesztése. A kereskedelmi hitelrendszerek bemutatása. A vagyontárgyak tulajdonlásának kérdése és a nyereségnek a közösség hasznára történő felhasználása. Olyan jogi és kereskedelmi szervezetek modelljei az Egyesült Királyságban, amelyek Magyarországra is átültethetők. A közösségi fejlesztést befolyásoló tényezők vidéki térségekben.
Közösségi körülmények között használható különféle gazdaságfejlesztési módszerek bemutatása (ilyen pl. a SWOT-analízis, a készpénz-becslés, a fejlődési útvonal kritikai elemzése). A gazdasági tevékenység ösztönzésének módszerei és a közösségi tervezésbe való bekapcsolódás ösztönzése.

Harmadik és negyedik szeminárium
E szemináriumok tartalmát a hallgatóknak az előző két szeminárium alatt felismert szükségletei fejlesztik ki. Általánosságban: a korábban bemutatott elképzelések és módszerek fejlesztéséről és kibővítéséről lesz szó, és azon leszünk, hogy mindegyik hallgató elegendő tudásanyagot ismerjen és értsen ahhoz, hogy folytatni tudja a saját munkájában a projekteket. Eddigi gyakorlatunk szerint a hallgatóknak szükségük lesz néhány megelőző információ átismétlésére. Ezt az időt a megerősített tanulásra fogjuk fordítani, valamint arra, hogy továbblépjünk a makro-területek irányába (pl. bankrendszerek elérhetősége, a források nemzetközi struktúrákon keresztüli használata, az Európai Közösség, stb.)

Tovább folytatódó támogatás
A tanfolyam után remélhetőleg egy tovább folytatódó támogatásra lesz módunk, a meglévő hálózatokon, a Közösségfejlesztők Egyesületén keresztül. Kiegészítésül további pénzek előteremtésével létrejöhetne egyfelől egy csereprogram ezekkel a munkásokkal, akik hasonló projekteket látogathatnának meg az Egyesült Királyságban, másfelől mód nyílna egy rövid továbbképző (felfrissítő) tanfolyamra a programot követően.

VÉGEZETÜL: a program magyarországi előkészítéséhez szövetségeseket keresünk. Olyanok jelentkezésében reménykedünk, akik ismerik a hazai szövetkezés törvényi lehetőségeit és a gyakorlati megvalósulásokat, a magyar hitelfeltételeket, akik ismernek önkormányzati vállalkozásokat stb, vagyis akik segítenek az angol tapasztalatok magyar környezetbe való átültetésébe. A szakértőkkel való együttműködés módja a további tervezői-előkészítői munka folyamán alakul ki. A jó együttműködés reményében várjuk jelentkezésüket a fenti címen!Parola archívum