Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Felhívás továbbképzésekre
Folyóirat:
Parola
Év:
2002
Szám:
2
Oldalszám:
17-18
Nevek:
Purtcz Andrea, Varga Máté, Vercseg Ilona
Intézmények:
Budapesti Művelődési Központ, Civil Kollégium Közösségi Ház, Közösségfejlesztők Egyesülete, Magyar Művelődési Intézet
Települések:
Kunszentmiklós-Kunbábony
Tárgyszavak:
továbbképzés, közművelődés, közösségi munka


Tartalom
Felhívás továbbképzésekre

Közművelődési szakembereknek, pedagógusoknak és a szociális területen dolgozó, személyes szolgáltatást végző szakembereknek

Közösségfejlesztés
Továbbképzés közművelődési szakembereknek
és pedagógusoknak

A Magyar Művelődési Intézet, a Budapesti Művelődési Központ és a Közösségfejlesztők Egyesülete továbbképzést hirdet „Közösségfejlesztés az oktatási–nevelési intézmény és társadalmi környezete kulturális fejlesztése” címmel.

A képzésre jelentkezhetnek
– óvónők, óvodapedagógusok, általános- és középiskolában tanító pedagógusok és közművelődési szakemberek;
– a települési és körzeti és megyei feladatokat ellátó művelődési intézményekben, önkormányzati hivatalokban dolgozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakalkalmazottak;
– civil szervezetekben, egyházi szervezetekben dolgozó felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek;
– kistelepülések iskolán kívüli művelődési-közösségi életét segítő, a felnőttképzésben közreműködő pedagógusok;
– kistérségi szövetségekben, területfejlesztési szervezetekben kistérségi menedzserként, vagy vidékfejlesztésben foglalkoztatott szakemberek.

A továbbképzés célja:
– az oktatási-nevelési intézmények munkatársai intenzív kapcsolatot építsenek ki az intézmény és a helyi lakosság között, annak érdekében, hogy az intézmény a környezet szellemi erőforrásává váljon, s mint ilyen, jelentős szerepet töltsön be a környezet művelődési, felnőttképzési folyamataiban.
– A művelődési területen, önkormányzati hivatalokban, civil szervezetekben dolgozók felkészítése a település, a helyi társadalom, az intézmény környezetében élők társadalmi cselekvőkészségének, kezdeményező-készségének fejlesztésére. Elősegítik a helyi lakosság aktivizálását, amelynek során az érintettek felismerik, és megfogalmazzák a helyi problémákat, és azokra közösségi megoldásokat keresnek. Az intézmény váljon a környezet szellemi erőforrásává, jelentős szerepet töltsön be környezete művelődési, felnőttképzési folyamataiban.

A képzés célja továbbá, hogy a hallgató a megértés szintjén ismereteket szerezzen
– az önszerveződés, a helyi cselekvés lehetőségeiről, hazai és külföldi példáiról,
– a lakosság motiválásáról és aktivizálásáról,
– a közösségfejlesztés 3 modelljéről,
– a közösségfejlesztés szervezeteiről itthon és külföldön.
Készség-szinten képes legyen
– elemezni a lokális problémákat és fejlesztési irányokat, megoldási alternatívákat felállítani,
– lokális cselekvési tervet készíteni,
– a cselekvési tervet projektekben realizálni,
– megtalálni a megvalósításhoz szükséges partnereket,
– megtervezni a helyi/kistérségi nyilvánosság fórumait.
Az alkalmazás szintjén
– képes legyen kapcsolatokat teremteni a helyi lakosokkal,
– képes legyen alkalmazni a legfontosabb közösségfejlesztői módszereket,
– képes legyen a lakossági együttműködés főbb megnyilvánulásait segíteni,
– képes legyen a helyi cselekvést külső kapcsolati hálózattal kiegészíteni.

A képzés időtartama 60 óra.
A képzés helye és ideje:
2002. október 28-30. Bentlakásos képzés. Civil Kollégium Közösségi Ház, Kunszentmiklós-Kunbábony és
2002. november 11-12, 25-26. Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.)
Jelentkezési határidő: 2002. október 11.
Jelentkezés Gyenes Zsuzsánál, Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.), tel.: 371-2770.
Képzési költség: 57 000 Ft, fizetési határidő: 2002. október 18.
*
Közösségi munka
Továbbképzés a személyes szolgáltatást nyújtó szakemberek számára

Az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke és a Közösségfejlesztők Egyesülete 2002 novemberére ’Közös ségi munka” témában továbbképzést hirdet meg.
A 45 órás tanfolyam elvégzésével 40 pontot lehet szerezni a továbbképzési rendszerben. A program 2002 novemberében egy hetes tanfolyam keretében kerül megvalósításra. A továbbképzés helyszíne: az ELTE lágymányosi tömbje. A részvételi díj 6000 Ft.
A tanfolyam alapvető célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a közösségi munka szemléletével alkalmazható munkamódok rendszeréről, a módszerek lényegéről, alkalmazási területeikről, kiválasztásuk szempontjairól, alkalmazásuk előnyeiről, veszélyeiről. A képzés során kiemelt hangsúllyal jelennek meg a különböző módszerek:
– a helyi közösségek, közösségi szervezetek megtartó erejének fokozására;
– a résztvevő helyi cselekvés, tervezés és értékelés megvalósítására;
– a kirekesztettek érdekérvényesítő képességének fejlesztésére;
– az intézményesültség leépítési stratégiáinak érvényesítésére, és új, adekvátabb programok és ellátási formák létrehozására;
– a helyi szociális háló kialakítására;
– a szervezetek közötti koordinációs és kooperációs stratégiák alkalmazására;
– a keletkezett konfliktusok kezelésére.

A képzés ismereteket nyújt az egyes társadalmi szerveződési szinteken végezhető fejlesztési tevékenység meghatározásához, a közösségi munka - az érvényben lévő közigazgatási struktúrához és az elérhető támogatásokhoz alkalmazkodó, annak kereteit a lehető legteljesebb mértékben tágító – alkalmazásához.
A programot Vercseg Ilona, a Közösségfejlesztők Egyesületének vezető munkatársa irányítja.
Jelentkezni és érdeklődni október végéig lehet a Közösségfejlesztők Egyesülete 201-5728-as telefonszámán lehet Purtcz Andreánál és Varga Máténál, vagy a matev@kkapcsolat.hu e-mail címen.
Kérjük, munkatársaitok és a partnerintézmények figyelmét is hívjátok fel a lehetőségre!
Jelentkezési lap
A jelentkezési lapot a Közösségfejlesztők Egyesülete címén lehet beszerezni. 1011 Budapest, Corvin tér 8. (matev@kkapcsolat.hu).
Tartalom


Közösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár