Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Felhívás a magyar NGO-k számára: A jövő kihívásai: El Taller szeminárium Budapesten
Szerző:
Vercseg Ilona, Szabon János
Folyóirat:
Parola
Év:
1993
Szám:
1
Oldalszám:
19. p.
Nevek:
EL TALLER
Tárgyszavak:
EL TALLER szeminárium, NGO-képzés, NGO tapasztalatcsere, nem-kormányzati munka, képzés


ngo.txt

FELHÍVÁS A MAGYAR NGO-K SZÁMÁRA

A JÖVŐ KIHÍVÁSAI
EL TALLER szeminárium Budapesten
1993. április 22-25.

E négynapos szemináriumot magyar NGO (non-governmental, azaz nem-kormányzati, vagyis önszervező, önkéntes, lakossági) vezetők és egyesületi kulcsemberek számára rendezi az EL TALLER nemzetközi NGO-szervezet és annak tagszervezete, a magyar Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Egyesületek és Társaskörök Hálózatával és a Magyar Művelődési Intézettel karöltve.
Az EL TALLER-ről a Parola hasábjain többször adtunk hírt, legutóbb a 92/III. számban jelent meg Tárkányi Ákos cikke, aki résztvett a szervezet legutóbb Prágában rendezett kelet-európai szemináriumán.
A most következő áprilisi szeminárium legfőbb célja, hogy elősegítse a magyar NGO-szervezetek együttműködését, tudatosítsa szerepüket a civil társadalomban csakúgy, mint saját, cselekvéseiket segítő identitásukat, filozófiájukat és stratégiájukat. Elsőként tehát a legalapvetőbb kérdések tisztázása a szeminárium célja, csakúgy, mint az EL TALLER által Kelet-Európa-szerte a jövőben szerveződő hasonló képzéseknek is.
E képzés-sorozat hátterében a térség gyors társadalmi változásai állnak, amelyek új szükségleteket hoztak létre, új képességeket és képzettséget kívánnak meg mindazoktól, akik demokratikus társadalmakat építenek és a civil társadalom megerősítését tűzték ki legfontosabb feladatul.
E képzéssel egyesületünk azokat az egyesületi, közösségi vezetőket szeretné ,megajándékozni", akik regionális, térségi, kistáji vagy éppen országos civil szervezetekben vagy azok kiépítésén dolgoznak, akik képesek továbbadni a civil szerveződés fontosságának eszméjét és hogyanját, akik képesek mozgalmat szervezni maguk köré és akik - reményeink szerint - az egyesületi élet új, fiatal és dinamikus generációját képviselik. Ez utóbbi azért nem jelent merev életkori megkötést - ajtónk nyitva áll az olyan ,öreg" tanulni vágyók előtt is, mint amilyenek zömmel mi magunk is vagyunk (40-50 év).
A szeminárium célja továbbá a tapasztalatok és ismeretek cseréje, a sajátosan magyar civil társadalmi problémák és akadályok számbavétele, a nemzetközi hálózatok és szervezetek, módszerek és az együttműködés irányainak megismerése, a Dél-Dél, Dél-Észak, Kelet-Dél, Kelet-Nyugat párbeszédek és kapcsolatok kiépítése.
A szemináriumon a résztvevők gyakorlott témafelelősök felvezetése után vitatják meg a témákat csoportokban. A csoportviták eredményeit a csoportok a plenáris üléseken ismertetik.
Az esti órákban a résztvevőket budapesti egyesületek fogadják vendégül.
A fent már jellemzett résztvevőket a Civil Egyesületek és Társaskörök együttműködéséhez tartozó, vagy más lakóhelypártoló- és védő, lakásbérlő, mozgássérült, környezetvédő, ifjúsági, egyházi, polgárjogi és érdekvédelmi csoportok, társas- és olvasókörök, népfőiskolák, a humán segítő szakmák egyesületei köréből toborozzuk, de e felhívással a határainkon túl élő magyarok szervezeteihez is fordulunk, azzal a megjegyzéssel, hogy a jövőben - immár az ő kezdeményezésükre - a saját országukban ők is szervezhetnek hasonló szemináriumokat, s nem csak ma- gyar, hanem az együttélő népek képviselőivel is.
A szeminárium előadői:
dr. Sjef Theunis, az EL TALLER igazgatója
José Ignacio López Soria, az EL TALLER
képzési igazgatója
Christine Merkel, a Pax Christi szervezet
képviselője Hollandiából
Két további külföldi előadő, egyikük valószínűleg Ázsiából vagy Afrikából, másikuk Nyugat-Európából.
Az előadások nyelve angol, a fordításról gondoskodunk, de a részvétel az angolul beszélőknek jó nyelvgyakorlási lehetőség is.
Ha pénzszerzési erőfeszítéseink sikerrel járnak és a konferencia anyaga arra megfelelő lesz, a konferencia anyagát megjelentetjük.
A jelentkezőknek komoly továbbtanulási lehetőségük is van. Az EL TALLER évente kétszer rendez 3 hónapos képzést tuniszi képzési központjában, melyre angolul tudó résztvevők jelentkezését várják. Az ősszel induló kurzusra még elfogadnak jelentkezéseket és az ösztöndíj elnyeréséhez is segítséget adnak.
A szeminárium helyszíne a Magyar Művelődési Intézet, Bp. I. Corvin tér 8. 1011. telefon 201-5728, telefax 201-4892.
A szállást budapesti egyetemi kollégiumban oldjuk meg, az étkezést pedig az Intézet büféjében. A részvételi díj budapestieknek 2100 Ft, mely 7 főétkezést (ebédet és vacsorát) jelent, vidékieknek és a határainkon túliaknak ez a szállásköltséggel bővűl, mely 3 éjszakára 900 Ft (kollégiumi elhelyezés 4 ágyas szobákban + reggeli). A konferencia többi költségét (budapesti utaztatás, programok, helyszín, magnó- és videofelvételek, tolmácsok, fénymásolás, postaköltség, adminisztráció) a Magyar Művelődési Intézet és a Közösségfejlesztők Egyesülete fedezi, az előadók utaztatását az EL TALLER, de jelentősen hozzájárulnak a költségekhez természetben az együttműködő civil egyesületek is. A vidékiek ill. külföldiek az útiköltséget maguk fedezik. Azok, akik étkezési és szállásköltségüket, ill. a határainkon túliak az útiköltségüket nem tudják küldő szervezetüktől megkapni, ösztöndíjért pályázhatnak a fenti címen, Vercseg Ilona vagy Varga Tamás megkeresésével.
A szeminárium létszáma 30 fő, az érdeklődőket a jelentkezés sorendjében tudjuk fogadni!
A tervezett program:
Április 22, csütörtök
De.:Az EL TALLER bemutatása
dr. Sjef Theunis
- A résztvevők bemutatkozása
- Csoportbeszélgetés: A magyar NGO-k előtti problémák és akadályok
Du.:IDENTITÁS - témafelvezető előadás és műhelymunka
- az NGO-k szerepe és kihívásai
- az NGO-k közötti kapcsolatok
- NGO és civil társadalom
- NGO és kormány
16,30Plenáris ülés: a csoportok beszámolói
18,00A Déli földteke NGO-képviselője a Dél perspektíváiról
Este:Alternatív egyesületi programok Budapesten
Április 23, péntek
De.:FILOZŰFIA - témafelvezető előadás és műhelymunka
- NGO kultúra és értékrend
- a fejlődés alapelvei
- a képzés fejlesztése
12,00Plenáris ülés: a csoportok beszámolói
Du.:STRATÉGIA - témafelvezető előadás és műhelymunka
- szakmaiság
- szervezetiség
- kommunikáció
- az erőforrások felhasználása
- project (tervezés, végrehajtás és értékelés)
17,00Plenáris ülés: csoportbeszámolók
18,00Nyugat-Európai NGO-képviselő beszámolója
Este:Alternatív egyesületi programok Budapesten.
Április 24, szombat
De.:A nemzetközi együttműködés irányai - dr. Sjef Theunis előadása
10,00Az elhangzottak megvitatása csoportokban
12,00Plenáris ülés: csoportbeszámolók
Du.:Panelvita előadókkal: az NGO-k szerepe a civil társadalomban
Este:A CET és a Széchenyi-hegyi Regionális Egyesület vendégei leszünk a Jókai Klubban. Találkozás a XII. kerületi pártok és az önkormányzat képviselőivel: ők hogyan látják a civil társadalom szerepét?
Április 25, vasárnap
9,00A jövő kihívásai a magyar NGO-k számára. Előadás és vita. Tervezett előadók: dr. Tomka Miklós, vagy Bihari Mihály, vagy Marshall Miklós.
11,00Következtetések és javaslatok, zárás

Felhívjuk a jövendő résztvevők figyelmét, hogy jelentkezésükkel egyidőben - amennyiben szeretnék, hogy a szeminárium résztvevői egyesületüket megismerjék - felajánlást is tehetnek a két alternatív este egyikén valamely házigazda-szerepre.
A jelentkezések határideje 1993. március 16.
Cím:Közösségfejlesztők Egyesülete,
1011 Bp., Corvin tér 8.

Vercseg Ilona, Szabon JánosKözösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár