Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Helyi Cselekvés Program - változások
Szerző:
Kovács Edit
Folyóirat:
Parola
Év:
2002
Szám:
3
Oldalszám:
12-14
Nevek:
Csongor Anna, Farkas Éva, Foltányi Zsuzsa, Huber Béla, Kovács Edit, Mészáros Zsuzsa, Monostori Éva, Pocsajné Fábián Magdolna, Pósfay Péter, Szolnoki Ildikó, Varga A. Tamás, Varga Matild
Intézmények:
Autonómia Alapítvány, Civil Kollégium Alapítvány, Jóléti Szolgálat Alapítvány, Közösségfejlesztők Egyesülete, Ökotárs Alapítvány
Települések:
Felső-Kiskunság, Királd, Kőbánya, Kunszentmiklós-Kunbábony
Tárgyszavak:
Helyi Cselekvés Program


Tartalom
Helyi Cselekvés Program - változások

Eddigi működés

1. alapkoncepció:

A program bátorítani kívánja a helyi kezdeményezést, részvételt és cselekvést, a helyi önszerveződést, a demokratikus folyamatokat. Olyan lakossági szerveződéseket támogat, amelyekben perspektíva mutatkozik, vagyis amelyekben egy hosszabb távú együttműködésre is megfogalmazódik az igény.

A program első sorban kezdő (első) helyi kezdeményezéseket kíván támogatni, olyanokat, amelyek kapcsolatok, cselekvési technikák híján és a kezdéshez szükséges anyagi támogatás nélkül nem tudnának megvalósulni.

A támogatás alkalmat ad arra is, hogy nem jogi személyek is kérhessenek egyszeri támogatást. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek a hátrányos helyzetű települések, kisebbségi csoportok.

1. Szakmai támogatás. Ennek keretében a helyi kezdeményezők csoportja élhet egy közösség-fejlesztő szakember közreműködésével, aki a program kialakításában, véglegesítésében, a pályázat elkészítésében is segít. A program megfelelő kivitelezése, ill. az alakuló szervezet megerősítése érdekében a kezdeményezők csoportja egy hétvégi képzésen vehet részt a Civil Kollégium Alapítvány bentlakásos képzési központjában, Kunszentmiklós-Kunbábonyban.

2. Pénzügyi támogatás. A pénzadományt (gyutacs) elsősorban nem a program működési költségeire kívánjuk fordítani (előadók kifizetése stb.), hanem jellemzően olyan lehetőségek kihasználásának, nehezen hozzáférhető tárgyi eszközök beszerzésének támogatására kívánjuk fordítani.

A támogatás elszámolása egy rövid írásos eredmény-beszámoló és a számlák beadásával történik, rögtön a projekt befejezése után. A beszámolók nyilvánosságra kerülnek.

2. szereplők:

Az Egyesület Közgyűlése régiónként szakértő munkatársakat bízott meg a program szakmai irányításával (előkészítés, javaslattétel, képzés, folyamatkísérés, értékelés).

1. Dél-Dunántúl: Farkas Éva

2. Nyugat-Magyarország: Pósfay Péter

3. Közép-Dunántúl: Monostori Éva

4. Észak-Magyarország: Szolnoki Ildikó

5. Kelet-Magyarország: Varga Matild

6. Dél-Alföld: Pocsajiné Fábián Magdolna

7. Bp. és Pest megye: Kovács Edit

Továbbá 5 főt kért fel kuratóriumi tagságra:

1. Foltányi Zsuzsa Ökotárs Alapítvány

2. Huber Béla Jóléti Szolgálat Alapítvány

3. Csongor Anna Autonómia Alapítvány

4. Mészáros Zsuzsa Közösségfejlesztők Egyesülete

5. Varga A. Tamás Közösségfejlesztők Egyesülete

3. A folyamat:

Ennek okán fél év után a program menete és a képzési tematika a következőképpen változott: előkészítés, ötletpályázat (ki, mit, kikkel, hogyan, miért akar csinálni), kuratóriumi döntés, képzés, pályázat, kuratórium elnöki jóváhagyás, szerződés

Akadályok, nehézségek két felvonásban:

– Az idők folyamán fokozatosan csökkent a bevont csoportok száma, ennek oka többféleképpen magyarázható, de valószínűleg érdemes lenne minden szakértőt bevonni az elemzésbe.

– Idővel eltűntek a területi behatárolások és személyfüggő lett a program, azaz nem regionálisan alakultak a csoport-segítő kapcsolatok, hanem ismeretség, kapcsolatok alapján. Ez a későbbiekben újabb problémákat vetett fel. (követés, közvetlen kontaktus)

– A kapcsolatfelvétel, az első pályázati anyag leadása után nemegyszer sok idő (több hónap) telt el, míg képzésre kerültek a csoportok. Ez majd minden esetben fárasztotta a csoportokat és az idő múlásával egyre jobban távolodtak saját programjuktól is és a beszélgetéseken elhangzottak jelentősége is csökkent.

– A képzések során változtatni kellett a képzési koncepción, tematikán. Sokkal inkább az alapokra kellett helyezni a hangsúlyt és ritkán volt előzetes igény a képzésekkel kapcsolatban (a résztvevők részéről).

– A bevont csoportok számának csökkenésével egyre nehezebb volt hasonló szintű (homogén) képzési közösséget kialakítani, ami nehezítette a tanárok dolgát, több szinten kellett párhuzamosan dolgozni. Volt, akikkel az alapoktól, s voltak akiknek már csak egészen részkérdései voltak.

– Szintén nehezítette a munkát a fent már említett időtényező, mert nem egy alaklommal, mire képzésre jutottak a csoportok elfogytak az aktívabb tagok, vagy megfáradt a társaság így csak kevesen jöttek el Kunbábonyba és az érdemi haladás (projekttervezés, program megvalósítás, stb.) mellett / helyett nagy hangsúlyt kapott a társak bevonása, megerősítése, s így az érdemi tervezett munka megvalósítása háttérbe szorult. (A helyi lelkesítés után szükség lett volna egy újabb képzésre)

– Egy ember túl sok program előmozdítását vállalta fel, mely a HCSP szempontjából jó és támogatandó, de miután a program nem a képzéssel ér végett, onnantól szétforgácsolódott a figyelem, az erő, stb. és több település magára maradt a képzés után. Pontosabban nem teljesen magára, de erőteljes jelenlétre nem tudott számítani, csak időközi visszakérdezésekre.

– Nehezítette a munkát az is, hogy tisztázatlan maradt a követés mibenléte és időtartama.

– Meddig tart egy program követése?

Az új struktúra

1. alapkoncepció:

Ki kell bővíteni a szakmai együttműködők körét és fel kell menteni azokat, akik látnak ugyan jó lehetőségeket, de nincs energiájuk mélyebben belemenni. Lehetőséget kell teremteni ezen jelzések fogadására és a hálózat bővítésével (is) nyitni kell azok felé akik szívesen kezdeményeznének, illetve akik fel tudnak vállalni egy-egy folyamatot.

Ez az elképzelés feltételez egy működő, folyamatosan frissülő regisztrációs rendszert, aktív ajánlókat és megbízható segítőket illetve egy kontaktszemélyt, aki összefogja és összeköti a szálakat.

2. Szereplők:

2.1 Ajánlók: olyan emberek, akik ismerik a program céljait és képesek felismerni, hogy az általuk ismert csoportoknak szüksége van ilyenfajta támogatásra.

feladataik:

– a felkért segítőnek, vagy a projekt vezetőjének szóban, vagy írásban bemutatni az ajánlott csoportot

2.2 Fejlesztők: olyan általunk ismert, jó szakemberek, akik képesek felismerni egy potenciális helyi cselekvést, vagy mások által ajánlott közösségekkel képesek együttműködni.

feladataik:

– új csoportok ajánlása (ez pusztán még csak ajánlói szerepkör, ha maga nem tudja felvállalni a feladatot);

– a „Helyi Cselekvés Program” nyilvánosságának megszervezése helyben;

– önállóan felvállalja egy helyi csoport szakmai segítését és erre munkatervet készít, amelyben felelősséget vállal a csoportnak a programban történő részvételéért:

A munkaterv tartalmaz:

– egy tervet a közösségfejlesztői szakmai támogatásra (időkeretekkel);

– ajánlatot, mikor és milyen képzésen vegyenek részt;

– feladata továbbá, hogy a projektvezetővel ennek a folyamatnak a költségeit megtervezze, egyeztesse;

– a munka utolsó fázisában szakmai beszámoló készítése

A felkért fejlesztők vállalják, hogy nevük és általuk megadott elérhetőségük a program kapcsán nyilvánosságra kerül. (Nyilvántartjuk)

2.3 Menedzsment: két fő egy: egy projektvezető és egy felelős szakmai vezető.

A koordinátor feladatai:

– a fejlesztők felkérése, felkészítése a programban való közreműködésre, rendszeres kapcsolattartás

a felkért segítők által elkészített támogató program megismerése, segítése, a döntéshozó testület elé terjesztése.

– Megbízás a feladat elvégzésére (amely lehet gyösszegű projekttámogatás a segítő számára, vagy költségelszámolás az elvégzett feladatok lapján).

– a képzést vezetők megbízása

ajánlók körének megtalálása, felkészítésük, nyilvántartásuk és alkalmi kapcsolattartás

– a szakmai beszámolók összegyűjtése, értékelése, publikációk támogatása

A felelős szakmai vezető feladatai:

– Szakmai minőségbiztosítás a programban, melynek módszere lehet a konzultáció, beszámoltatás, stb.

– Pénzügyi döntések jóváhagyása, szerződések aláírása

Milyen körből kerülnek ki a felkért szakértők és az ajánlók?

– közösségfejlesztők műhelye

– magyar képzők-képzője program

– a KÖFE tagsága (közgyűlés, Parola)

– a folyamatban lévő, illetve a lezárt programokban részt vettek (roma, Felső-Kiskunság, Királd, Kőbánya, Baranya, stb.)

– partnerszervezeteink, ismert közösségi szervezetek

– megyei közösségi szervezetek

3. A folyamat:

Egy program valahol az
országban
>
Egy ajánló rátalál
>
csak ajánlja
>
A menedzs-
ment keres
egy segítőt
a szerve-
ződés
számára
>
Fejlesztési
tervet
készít és
egyezteti
a projekt
vezetőjével
>
A porjekt-
vezető
elfogadtatja
a testülettel
>
A terv
szerint
végrehajtja
a feladatot
>
ajánlja és
szakmailag
vállalja
>
>

Tehát: ha valaki rátalál, összetalálkozik egy csoporttal, akik valamire készülnek két választása van:

1. Segíti őket – ez esetben kidolgoznak közösen egy beadható anyagot (pályázat), emellé ő kidolgoz egy közösségfejlesztési tervet, mely a saját költségeit is tartalmazza.

2. Biztatja őket – ez esetben jelez a menedzsment felé, akik keresnek egy közelben lévő segítő szakembert, aki vállalja a személyes részvételt az ügyben. Ha megvan, a folyamat egyezik a fentivel: a csoport pályázata, saját fejlesztési terv készítése.

Folyamat a KÖFE szempontjából:

Érkezik egy pályázat, szakmai ajánlással (munkatervvel) > dönt a testület > szerződés a csoporttal, megállapodás a fejlesztővel > megvalósítás a tervek szerint > elszámolás a pályázótól, szakmai beszámoló a fejlesztőtől.

A változásokkal kapcsolatos feladatok:

– értesíteni a KÖFE minden tagját a változásról;

– minden tagot buzdítani az ajánlói szerepkörre;

– számba venni a szakmai együttműködő kollegákat: fejlesztő, képző;

– rövid bemutató anyagot küldeni „rokonszenves” civil szervezeteknek , ajánlásra buzdítani őket;

– kihasználni minden lehetőséget, fórumot a program népszerűsítésére (képzések, east-east, közgyűlés, Parola, KÖFE szomszédolás, műhely, levelezőkör, stb.)

– számba venni a költségvetés (mi van, mire, meddig, honnan volt, honnan lesz?

– Megyei, területi források kihasználásának lehetőségei (lobbi)

Budapest, 2002. november 3.


Kovács Edit

TartalomKözösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár