Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Tartalom/Contents
Folyóirat:
Parola
Év:
1999
Szám:
1
Oldalszám:
1

Tartalom/Contents
A "Helyi Cselekvés" program
The "Local Action" Programme
A Civil Kollégium Alapítvány éves jelentése
The Annual Report of the Civil College
A közösségi munka meghatározása
The Definiton of Community Work
Svédországi szövetkezetek
Swedish Co-operatives III.
Hogyan alapítsunk közösségi rádiót?
How to establish a community radio?
Civil szervezetek és vidékfejlesztés
NGOs and Regional Development
Hálózat
The Internet Home-Page of Community Development
Közösségi iskolaprogram Magyarországon
Community School Programme in Hungary
Újra dolgozom program Baranya megyében
"I'm Working Again" Programme in the
County of Baranya
Kultúra, közösség, gazda(g)ság, életminőség
Culture, Community, Economy, and Quality of Life


Közösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár