Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Borbála Ifjúsági Népfőiskola és Segítőház: Munka és tanulás, közösség és szolidaritás
Szerző:
Pörös Béla
Folyóirat:
Parola
Év:
1992
Szám:
3
Oldalszám:
14. p.-15. p.
Tárgyszavak:
ifjúság, szociális munka, szociális rehabilitáció
Annotáció:
A cikk bemutatja az Ifjúsági Népfőiskola és Segítőház tevékenységét.


borbala.txt

A pécsi Ifjúságért Egyesület 1988-ban alakult. Célja, hogy segítse a Pécsett és Baranya megyében élő fiatalok beilleszkedését, a hatékonyabb problémakezelési eljárások, módszerek kimunkálását, az ifjúságra irányuló szociális munka feltételeinek a javítását.
Az Egyesület keretében alakult meg a pécsi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda és a 8. osztályt a tankötelezettségi korukig el nem végzett fiatalok Klubiskolája. Itt működött a Cigány Középiskolások Klubja és az azóta már önálló egyesületté vált Pécsi Edélyi Fiatalok Klubja. Az elmúlt években az Egyesület szervezte a megye településein közösségi munkát végző fiatalok nyári képzését, működtette a pécsi főpályaudvaron kialakított Segítő Szolgálatot és részt vett a horvátországi menekültek megsegítését célzó akciókban is.
1992 júliusában került átadásra az Egyesület Ifjúsági Lakóközössége, ahol összesen 15 volt állami gondozott fiatal (elsősorban leányanyák) kapott 2 évre lakáslehetőséget.
Az Egyesület alapító tagja a pécsi hajléktalanok gondozását felvállaló TÁMASZ Alapítványnak és a város szociális munkát végző intézményeit, szervezeteit összefogó Esély-Kerekasztalnak.
Az eddig 4 éves munka közben felhalmozott tapasztalatok és az egyesületen belüli szakmai viták, beszélgetések alapján született meg Pécs egyik külvárosában (Pécsbányatelep) létrehozandó ,Borbála" Ifjúsági Népfőiskola és Segítőház koncepciója.
A ,Borbála" Ifjúsági Népfőiskola és Segítőház olyan komplex szociális és kulturális szolgáltatásokat nyújtó intézmény, amelynek tevékenysége az önkéntességre, a helyi közösségi kapcsolatok fejlesztésére, a szociális munkában az állami és a városi szociális segítő tevékenységet kiegészítő alternatív megoldásokra törekszik és szorosan kapcsolódik az Ifjúságért Egyesület már megkezdett fejlesztéseihez, illetve más szervezetek és a Városi Önkormányzat szociálpolitikai munkájához.
A ,Borbála" Ifjúsági Népfőiskola és Segítőház ugyanakkor része kíván lenni annak a helyi (Pécsbányatelepi) programnak, amely az itteni bányák leépülése és megszüntetése miatt az elmúlt időszakban visszafejlesztett lakóterület szociális rehabilitációját célozza. (Megszűnt a területen található és több ezer embernek munkát adó András- és Széchenyi-akna, jelenleg csak külszíni fejtés folyik itt. Korábban szó volt arról, hogy a lakóövezet is kisajátításra kerül a bányaművelés miatt, ennek következtében Pécsbányatelepen nem történt semmiféle fejlesztés, a meglevő intézmények - iskola, művelődési ház, orvosi rendelők - állapota egyre inkább romlott. Az itt lakók jelentős része bányászként ment nyugdíjba, jövedelmük alacsony. A területen található lakóépületek többsége a század 10-es, 20-as éveiben épült földszintes sorház.
Az intézmény settlement-szerű működtetését azért tartjuk fontosnak, mert úgy érezzük, hogy az itt jelentkező szociális problémák kezelése akkor lehet hatékonyabb, ha a problémakezelés folyamatában részt vesznek maguk az érintettek is és a velük együtt kialakított önsegítő csoportok képezhetik azt a támogatórendszert (hátteret), ami alapvetően szükséges a professzionális szociális és közösségfejlesztési munkához is.
A Pécsbányatelepen kialakítandó Ifjúsági Népfőiskola és Segítőház szorosan kapcsolódik az ott létrehozandó más szociális és kulturális intézmények tevékenységéhez. Egyrészt itt alakítja ki Cigány Középiskoláját a Gandhi Alapítvány, másrészt a szomszédos épületben hozza létre mozgássérült gyerekek részére Rehabilitációs Központját a pécsi Kerek Világ Alapítvány.
Az intézmény szerves folytatása lesz az Ifjúságért Egyesület eddig tevékenységének.
Az Ifjúsági Népfőiskola és Segítőház tevékenysége az alábbi részekből tevődik össze.
1.Bentlakásos Ifjúsági Népfőiskola
Célja:-szakmai képzési programok szervezése munkanélküli, szakmával nem rendelkező 16-25 éves fiatalok részére,
- napi 4 órában munka biztosítása a hallgatók részére,
- önállóságra nevelés, a társadalmi problémák iránti érzékenység fejlesztése
A Népfőiskola kurzusai 2 hónapig tartanak. A szakmai képzés programjának a kimunkálása a Baranya Megyei Munkaügyi Központtal közösen történik.
A hallgatók hétfőtől péntekig napi 5 órában tanulnak (8-13 óra között) és 4 órában munkát végeznek (14-18 óra között).
A munkavégzés több helyen történik. Ezek:
a) az intézményhez tartozó és elsősorban olcsó lakossági szolgáltatásokat biztosító műhelyekben (mosoda, varroda, barkácsműhelyek)
b) szociális munka végzése a lakóterületen (öregek és betegek gondozása, gyermekfelügyelet, gyógyszerkiváltás és háztartási munkák elvégzése idős és beteg embereknél)
c) részvétel a lakóterület közhasznú építkezésein: piactér és a játszótér felújítása, később részvétel a heti piacok és kisebb ,bolhapiacok" szervezésében
d) az intézmény saját kertészetében végzendő munka
e) termelőegységeknél végzendő munka.
Ahol a hallgatók pénzt kapnak a munkájukért (termelőegységeknél) azt a népfőiskolának fizetik be. A saját kertészet létrehozásának célja, hogy a különböző zöldségfélék megtermelésével csökkenjenek a hallgatók ellátásával járó kiadások.
A Népfőiskola hallgatói tandíjat, részvételi díjat nem fizetnek, viszont a munkavégzés mindenki számára kötelező.
A képzés óraszáma egy kurzus (2 hónap) esetében: 200 óra.
(A képzések szakmai alapozó képzések, feladatuk a további szakmatanulás megalapozása és az egyéni képességekre, lehetőségekre építő további életstratégia megtervezésének elősegítése.)
Egy-egy kurzus létszáma 20 fő.
A Népfőiskola tevékenységét 2 főállású tanár szervezi, a szakmai tárgyakat külső óraadók oktatják.
2. Egy önkéntes munkára épült Segítő Szolgálat létrehozásával, annak keretei között az előzőekben részletezett közösségi munkákon túl információs szolgáltatás munkahelyekről, képzési, átképzési lehetőségekről, szociális információk, a lakóterület kezdő, semmiféle háttérrel nem rendelkező fiatal kisvállalkozóinak segítése jogi, pénzügyi tanácsadással, a szervezéshez alapvetően szükséges kommunikációs infrastruktúrával.
3. Az intézményben egy 15 főt befogadó Ifjúsági Lakóközösség kialakítása, amely elsősorban volt állami gondozott fiataloknak nyújtana max. 2 évre szálláslehetőséget.
(Ez a program kapcsolódik az 1992 júliusában átadott első Ifjúsági Lakóközöséghez, itt elsősorban lányanyák kaptak lakáslehetőséget, ugyancsak 2 évre. îgy az Egyesület ,START-LAKÁS" akciója - ezzel az újabb lehetőséggel - tovább szélesedik. Ennek a programnak a lényege, hogy a lakáslehetőség biztosításával a bajba jutott fiatalok életesélyeit kívánjuk javítani. A lakás mellett segíteni szeretnénk képzésüket, közösségi kapcsolataik kialakítását, munkához jutásukat. Erre a Pécsbányatelepen kialakítandó intézményben optimális lehetőség nyílik.)

Az Ifjúságért Egyesület a Pécs M. Város önkormányzata Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága 5/1992. (VII. 7.) sz. határozata alapján megkapta a Pécs, Debreczeni Márton u. 27. sz. alatti jelenleg használaton kívüli iskolaépületet és a hozzá tartozó ingatlant. Az Egyesület mint bérlő használhatja a fenti épületet és ingatlant a fentebb részletezett szakmai program megvalósítására.
Az Ifjúsági Népfőiskola és Segítőház létrehozásának alapvető feltétele az épület átalakítása és felújítása.
Az előzetes egyeztetések alapján az átalakítást követően az épület funkcionálisan az alábbiak szerint tagolódna:
Az épület berendezésének költségei: 1,0 millió Ft
Költségek összesen: 8,7 millió Ft

Költségek részletezése:
földszint:2 db 20 fő részére alkalmas tanterem kialakítása,
3 db kisebb többfunkciós helyiség kialakítása,
a jelenlegi folyosó társalgóvá alakítása.
Szükséges munkák: új falak felhúzása, gépészeti (víz, villamos, gáz) munkák elvégzése.
emelet:kollégiumi szobák kialakítása a jelenlegi nagytermek megosztásával,
a szükséges szociális helyiségek (WC-k, fürdők kialakítása + kisebb melegítőkonyha. Étkezések nem ebben az épületben, hanem az új általános iskola menzáján történnek, reggeli, ebéd, vacsora)
tetőtér:4 kisebb garzonlakás kialakítása 25-30 nm/lakás, ami nem foglalja magában a WC-t és a fürdőszobát. Ezek - közös használatra + külön, de ebben a térben kerülnek kialakításra.
berendezés: (csak az első két szintre vonatkozik, az IfjúságiLakóközösség lakói a pécsi GYIVI életkezdési segélyéből rendezik be ideiglenes otthonaikat)
tantermek felszerelése: székek, asztalok, oktatási segédeszközök, könyvek
,Nyitott ajtó" Segítőszolgálat: telefon, számítógépek, fax, fénymásoló, egyszerűbb irodai bútorok
Népfőiskolai Kollégium: ágyak, asztalok, székek, szekrények
Ezeken kívül: kerti szerszámok, alapvető háztartási gépek:porszívók, kávé és teafőző, hűtőszekrény.
Az épülethez tartozó terület, valamint a műhelyek elhelyezését szolgáló épület rendbetételét a népfőiskolai hallgatók és az Ifjúságért Egyesület tagjai végzik el.
A ,Borbála" Ifjúsági Népfőiskola és Segítőház fenntartása a felújítás után, várhatóan 1993. május 1-től jelentkező költség.
Ebből a célból hozza létre az Ifjúságért Egyesület - 1992 szeptemberében - a Baranya Megyei Ifjúsági Jóléti Alapítványt. Az Alapítvány tartja fent a továbbiakban az intézményt.
Pörös BélaKözösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár