Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Szóla Rádió Debrecen
Szerző:
Halász János, Koppányi István, Vincze Béla
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Helyi nyilvánosság
Év:
1993
Szám:
2
Oldalszám:
15. p.
Települések:
Debrecen
Tárgyszavak:
közösségi rádiózás, Debrecen, helyi nyilvánosság, helyi média, rádió


radiodeb.txt

Szóla Rádió ¦
Debrecen

1992 októberében Henri Breakenburg magyarországi látogatása igazán nem volt haszontalan.
A közösségi rádiózással foglalkozó holland szociológus debreceni előadása után fogalmazódott meg 3 helyi egyesület képviselőjében a debreceni közösségi rádió indításának gondolata.
Elképzeléseinket, gondolkodásunkat segítette a budapesti hasonló kezdeményezés.
A MÁS-MOZAIK Kulturális Egyesület, a Pódium Műhely Egyesület és a Szép Klub Kulturális Egyesület képviselői több műhelybeszélgetést folytatott a témáról. Jelenleg egy a rádiót is működtető alapítvány létrehozásán munkálkodunk. Ezzel párhuzamosan elkészült a SZÓLA Rádió egy lehetséges szerkezeti felépítésének terve. Tartalmi elképzeléseinkben a széles hallgatóságnak szóló műsorok szerepelnek, de a gazdasági, politikai hírek helyett a civil szféra, az egyesületek, öntevékeny szerveződések információira számítunk majd, s amellett, hogy ezek segítségével tájékoztatjuk a hallgatókat, közvetlenül a civil szervezek közötti információáramlás csatornáját is szeretnénk az éterben kiépíteni.
Természetesen már az induláskor szeretnénk a rádiót széles civil bázisra alapozni. Ennek érdekében egy Alapító Tanácsadó Testület létrehozását is kezdeményezzük.
Következő érdemi találkozónkra május 5-én kerül sor.
A SZÓLA Rádió elkövetkező létállapotairól e hasábokon szeretnénk folyamatosan beszámolni.

Halász János, Koppányi István,
Vincze BélaKözösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár