Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Teremtsen testvérvárosi kapcsolatot
Folyóirat:
Parola
Év:
1991
Szám:
1
Oldalszám:
13. p.
Intézmények:
Városok és Testvérvárosok Szövetsége
Tárgyszavak:
testvérváros, Városok és Testvérvárosok Szövetsége, tagtoborzás


Parol99

Teremtsen testvérvárosi kapcsolatot!

Idézet a :Városok és Testvérvárosok Világszövetsége (Franciaország) főtitkárának (Hubert Lesire Ogrel) leveléiből:

"Szövetségünkre jellemző, hogy privilegizálja az alapoknál végzett, városokhoz közeli munkát, szemben a nagy rendezvényekkel. Elsősorban animátorok kívánunk lenni. Ezért meg kell határozni azokat a területeket, ahol tapasztalatokkal rendelkezünk, és amelyek a leginkább érdeklik az Önök országának városait. - a városok-községek irányítása területén: városok-községek menedzselése, a szolgáltatások megszervezése, várostervezés, racionális vízgazdálkodás, szanálások, tömegközlekedés, és bármi, ami általában a környezet helyi politikáját illeti. Végezetül: a helyi pénzügyek.
- gazdasági és szociális téren: a helyi fejlesztés ügyei.
- a város közösségi élete terén: a hátrányos helyzetűek beilleszkedése, a bűnözés megelőzése, a kisgyermekekkel való foglalkozás, a fiatalok szociális és gazdasági beilleszkedése, bevándorlókkal kapcsolatos politika, harc a szegénység ellen. Folyamatban van egy munkánk a nők szerepéről és felelősségéről a városban.
- végül pedig, általános téren, foglalkozunk a helyi autonómiával és a közeli demokráciával (például, nemrégiben volt egy ülésszakunk kb. 50 szlovák várossal erről a témáról). Nyilvánvalóan nem lehetséges, hogy a magyar városokkal mindezeken a témákon dolgozzunk. Éppen ezért két vagy három prioritást kell meghatároznunk. Véleményem szerint mostantól kezdve három irányban haladhatunk előre.
t. Segítségnyújtás a helyi fejlesztéssel kapcsolatos műveleteknek.
2 Testvérkapcsolatok: van egy listánk olyan nyugati városokról (főleg német, francia, és olasz városok is), amelyek elvileg beleegyezésüket adták ahhoz, hogy magyar városokkal kapcsolatba lépjenek. Ha ez utóbbiaktól ilyen kérést kapunk, egy bemutatkozó dosszié kíséretében, akkor lehetőségünk lesz megkérdezni a nyugati városokat, óhajtják-e konkretizálni javaslatukat.
Jelzem, hogy lehet szubvenciókat szerezni a közvetítésünkkel a brüsszeli EK-tól, az EK tagországok városai és magyar városok közötti testvérkapcsolatok keretében végzett tevékenységekre. Természetesen a lakossági cserék is lehetségesek csökkentett költségekkel (elszállásolás családoknál). Ez is egy módja a kölcsönös megismerkedés elmélyítésének.
3. Új tagok felvétele: Szövetségünk minden területi közösség jelentkezését elfogadja, a néhány száz fős városoktól kezdve egészen a nagy metropoliszokig (így pl. Róma Madrid, Lisszabon is tag), de felveszünk megyéket, tartományokat, régiókat is (pl. Olaszország csaknem összes tartománya és régiója tagunk). Ami a tagdíj összegét illeti, a kelet-európai városokkal kapcsolatban egy sajátos rendszert fogadtunk el. 1991-re: lakosonként 0,04 francia frank (0.12 helyett). Vannak továbbá olyan határértékek, amelyeket eltöröltünk. Így egy 20.000 lakosú magyar városnak 1991-ben 800 frankot kell fizetnie plusz 100 frank előfizetési díj .a folyóiratra, azaz összesen 900 francia frankot (kb.180 dollár)."
A tagdíjakat forintban is be lehet fizetni, ennek módját jelentkezés esetén közöljük. '
Jelentkezési lapot és felvilágosítást a Közösségfejlesztők Egyesületétől lehet kémi (lásd Szerkesztőség címe).


Közösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár