Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Iváncsa Önkormányzatának középtávú programja: Részletek 1991-1994
Folyóirat:
Parola
Év:
1991
Szám:
1
Oldalszám:
15. p.
Települések:
Iváncsa
Tárgyszavak:
településfejlesztés, településrendezés, vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés, foglalkoztatás
Annotáció:
Iváncsa településfejlesztésének középtávú programját vázolja fel, melyben különös hangsúlyt fektet az épített és természeti környezet védelmére, a hatékony költség és energiagazdálkodásra, a helyi iparosok foglalkoztatására.


Pa14


Iváncsa önkormányzatának középtávú programja
(részletek) 1991 - 1994

Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme

Községünk azon települések közé tartozik, ahol a tanácsrendszer fennállása alatt sikerült kiépíteni a lakossági ellátást biztosító intézményhálózatot, az alapközműveket.
Középtávú programunkban biztonsággal arra vállalkozhatunk, hogy a településfejlesztést a mai kor követelményei szerint folytatjuk.

Ennek érdekében:

1. Részletes területrendezési terveket készítettünk, amelyek meghatározzák a fejlesztés fő irányát, a konkrét tennivalókat:
2. Épületeink állagmegóvására - szakemberek bevonásával- nagyobb figyelmet fordítunk. A felújítások tervezése során keressük azokat a megoldásokat, amelyek a meglevő épületek többfunkciós használatát is eredményezhetik.

Ilyen feladatként jelentkezik:

- az óvoda és klubkönyvtár, valamint az iskola épületeinek magastetővel való megvédése a beázások ellen;
- az így létrejövő tetőterek kihasználhatóságának vizsgálata.

3. A hatékony és költségtakarékos energiagazdálkodás elengedhetetlen feladata az önkormányzati intézmények gázenergiával való ellátása. A végrehajtást a tervidőszak első évében tervbe kell vennünk.
4. Közútjaink, gyalogjárdáink helyreállítása, szilárd burkolattal történő folyamatos eltátása a tervidőszak egyik legfontosabb teendője. Ezt a munkát össze kell kapcsolni a csapadékvíz elvezető árkok kiépítésével.

5. Közterületeink fenntartása, a település tisztaságának biztosítása sürgős döntéseket igényel:

- tervbe kell venni a jelenlegi szemétlerakótelep felszámolását,
- korszerű, környezetkímélő megoldások alkalmazásával biztosítani kell a szilárd és folyékony hulladék tárolását és kezelését,
- több közmunkással vagy alkalmazottal rendszeresen tisztítjuk; karbantartjuk közterületeinket
- szigorúbban eljárunk a közterületeket, a környezetet szennyezőkkel, rongálókkal szemben,
- indokolt egy községi dögkút létrehozása, üzemeltetése.
6. Folyamatosan javítjuk a közvilágítást, az elavult berendezések cseréjével.
7. Szakmai tanácsadással, ajánlott tervekkel igyekszünk befolyásolni az építészeti kultúrát, a korszerű épületkivitelezést, egyszóval községképét.
8. Megvizsgáljuk kapcsolódási lehetőségünket a világkiállítással kapcsolatos fejlesztésekbe.

Vállalkozások, munkahelyteremtés, foglalkoztatás

1. Vállalkozásbarát környezet létrehozásával ösztönözzük a tenni akarókat. Ennek érdekében:

- településrendezési tervünkben kijelöljük az ipari, a mezőgazdasági és a kereskedelmi tevékenységre alkalmas területeket;
- együttműködési megállapodás alapján támogatjuk a helyi ipartestület tevékenységét;
- a helyi iparosokat, vállalkozókat előnyben részesítjük a különböző munkákra történő megbízásoknál.
2. Tervezett beruházásainknál Lehetőséget teremtünk munka- vállalásra.
3. Folyamatosan együttműködünk a Munkaügyi Szolgáltató Irodával, segítjük a munkahelykeresést, - vállalást.
4. Az elfogadott és a jövőben kiadásra kerülő törvények alapján megvizsgáljuk vagyonunkat, és vállalkozásban való részvételi lehetőségeinket (telkek, épületek bérbe adása, a biotermelésbe való csatlakozás, piacfenntartás stb.).Közösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár