Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Pécsbányatelep élni akar
Szerző:
Konkoly Thege Aladár
Folyóirat:
Parola
Év:
1994
Szám:
2
Oldalszám:
14. p.
Intézmények:
Ifjúsági Egyesület
Települések:
Pécsbányatelep
Tárgyszavak:
városi közösségi munka


pecsbtlp.txt

Széleskörű programmal, új tervvel jelentkezett az ifjúsági egyesület

Pécsbányatelep élni akar

,A szenet onnan kell kibányászni, ahol van!" - jelmondattal a Mecseki Bányatröszt annakidején tervbe vette Pécsbányatelep úgyszólván teljes felszámolását. Esetleg mutatóba maradt volna néhány ház. A szénvagyon jelentős mennyisége a kórház és a telep alatt van, a kiterjedt mező bőven megéri a felszín épületeinek megszüntetését. Végeredményben több ház lakója fér el egyetlen panelben is. Akkor ez nem volt probléma, még kevésbé bármi egyéni érdek.
Első intézkedésként a terv fenyegetésében megszűnt minden beruházás, fejlesztés a föld felszínén. A telepen az utakat legfeljebb kátyuzták, a házakat toldották, foltozták.
Tulajdonképpen a halottak mentették meg a telepet a legyalulástól, mert a temető felszámolása több szempontból a legnehezebb feladatot adta. Az exhumálások, az egész temető áttelepítése más helyre nemcsak anyagi, technikai feladat, de érzelmi, kegyeleti probléma a régi bányászsírokkal szemben, többet jelentett, mint azok a százmilliók, amelybe az emberek kártalanítása, áttelepítése került volna. A temető problémájába nem mertek belenyúlni, és aki időt nyer, életet nyer: Pécsbányatelep megúszta. Felszíni fejtés kezdődött, amely eleget tud tenni a Hőerőmű pécsi igényeinek.
Évek teltek el. Pécsbányatelepen a lakók ostromállapotban érezhették magukat. A front első vonala belemart a telepközpont közeléig, az egyetlen ABC-szerű boltját áthelyezték. Az iskola két régi épülete vakablakokkal lassan romosodik. Az ún. biztonsági övezet határán a házak falait a bányarobbantások remegtetik. A bánya vezetősége lassanként átváltott városi lakásra, a megmaradt lakók közt sok a nyugdíjas, egy részük cigány, akik számára még alkalmasnak látszik az erdőszéli telep.
A telepen, ha nem is állóvízben, de lelassult folyású, sekélyesedő, iszaposodó talajon egy idő óta új létesítmények jelentkeztek.
A Kerek Világ Alapítvány a Béke-parkban alakított rehabilitációs központot. Ennél is jelentősebbek az ,Ifjúságért Egyesület" tervei.
Megvalósult egy 10 lakásos ház a telep délnyugati részén, amely otthont adott kiscsaládoknak, leányanyáknak gyermekeikkel. A társasház létrehozásával nevükhöz méltóan ijfú lelkesedésük nem aludt el. Az Ifjúsági Egyesület új tervvel, szélesebbkörű programmal jelentkezett. Cél Pécsbányatelep fejlesztése. Felmérték a legfontosabb gyakorlati közösségi problémákat: közbiztonság, közutak, telefon, tisztaság, szeméttárolás, -elhordás, vízellátás, állattartás, szennyvíz, csatornázás; bolti ellátás, húsbolt; egészségügy vonalán esetleg gyógyszertár; lakás-komfort kérdése - villany, gáz, játszóterek, külön képviselő.
Fontos, súlyos kérdés a telepre jellemző ős-gesztenyés sorsa. Az elvileg védett terület állapota és pusztulásának megakadályozása. E kérdés a régi telepieknek éppúgy szívügye, mint az újonnan jötteknek. A határos mecseki erdőrészek rendje, tisztaságával együtt környezet- és természetvédelmi kérdés. Döntő szempont minden tervezésnél a bánya. A kőszénbánya jelenlegi külfejtési iránya, terjedelme és a várható hatása. Biztosíték kell a bányavállalat részéről, hogy nyugodt és legalább középtávú fejlesztés, tervezés jöhessen létre.
A felsoroltakon kívül az Ijfúságért Egyesület kisebb lakótelep részleget, a továbbiakban a népi kollégiumokhoz hasonló oktatási intézményt és ehhez később kollégiumot kíván szervezni és megvalósítani a telep délnyugati részén.
Az Ifjúságért Egyesület részéről összehívott beszélgetésen megjelentek örömmel hallottak a telep jövőjét biztató tervekről, hasznos közérdekű kezdeményezésekről. Őszintén kifejtették a gyakorlati megvalósítás, a folyamatos fenntartás, a magán-ház tulajdonosok, a köz részéről felmerülő nehézségeket, jellegzetes helyi problémákat. Igényelték, hogy a részletes tervezés a telep közössége, a lakógyűlés elé kerüljön. Ezt a szervezők megígérték, így remény van arra, hogy a Pécsbányatelep számára fontos kezdeményezés még ebben a hónapban megteszi az első lépéseket a gyakorlati megvalósulás felé.

Konkoly Thege AladárKözösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár