Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Elvi nyilatkozat
Folyóirat:
Parola
Év:
1990
Szám:
1
Oldalszám:
12. p.
Nevek:
Tatabányai Szociális Unió
Települések:
Tatabánya
Tárgyszavak:
városi nyilvánosság, városi polgáriasodás
Annotáció:
Hogyan lehet egy nyilvános fórummal összehangolni és képviselni Tatabánya polgárainak és közösségeinek érdekeit.


Parol44


ELVI NYILATKOZAT

A Tatabányai Szociális Unió (továbbiakban: TASZU) önkormányzatú társadalmi szervezet.
A TASZU nyilvános fórumként működik: a tatabányai polgárok és közösségek érdekeit kívánja összehangolni és képviselni.

A TASZU fontosnak tartja:
I. A városi nyilvánosság megteremtését, hogy a lakosság megfelelő időben és széleskörűen kapjon tájékoztatást a hivatalos szervek egymás közötti tevékenységéről, döntéseiről, polgárok közösségeinek, társadalmi szervezeteinek működéséről.
A TASZU feladatának tekinti, hogy ezen információk a köztudatba épülhessenek, valamint hogy a közvélemény befolyásolhassa a döntéshozó szervek működését.
II. A városi önkormányzat lehetővé tételét és kiszélesítését, a közvetlen demokrácia megjelenítését a város nagy fontosságú ügyeiben. A TASZU társadalomszervező erőként működik, szervezeti határain kívül is segíti a közösségi szerveződéseket.
A TASZU társszervezetein kívül más szervezetekkel is akciószövetséget köt. Kezdeményez és társul.
A TASZU tatabányai és szociális. Tatabányai, azaz helyi érdekeltségű. Nem célja országos politikai ügyekben állást foglalni, de országos szinten is hallatni kívánja véleményét az önkormányzatok kérdéskörében. Feladata egy városi önkormányzati modell szervezetének kidolgozása, jogi, államigazgatási, pénzügyi szakértők bevonásával. Szociális, mert társadalmi rétegeket, közösségeket képvisel, előtérbe helyezve az esélyegyenlőtlenségek által sújtottak érdekeit. Mindezeket megpróbálja egy egységes helyi társadalompolitikában, szociálpolitikában érvényesíteni.
A TASZU feladatának tekinti, hogy más szervezetekkel együttműködve kialakítson egy olyan várospolitikát, amely garantálja a tatabányai polgárok szociális biztonságát, jó közérzetét.

Tatabányai Szociális Unio
Ügyvivő Testülete
Tatabánya, Réti út 36.II.207.


Közösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár