Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Információs és Fejlesztő Egyesület
Folyóirat:
Parola
Év:
1992
Szám:
3
Oldalszám:
15. p.
Nevek:
Berki Éva, Lénárd Zoltán
Intézmények:
Tizenéves Tanácsadó, Információs és Fejlesztő Egyesület (Budaörs, Lévai u. 34/2., 2040, T:173-3594)
Települések:
Budaörs
Tárgyszavak:
self-help, önsegítés, segítés, ifjúsági segítés


infoegy.txt


Információs
és Fejlesztő
Egyesület

A Tizenéves Tanácsadó 1987 óta folyamatosan működik Budaörsön. Alapítói és jelenlegi tagjai nagyobb részt tizen-huszonévesek. A SELF-HELP, ÖNSEGÍTÉS-SEGÍTÉS alapelveivel, személyes érzékenységgel vállalták a társak, a serdülő kor nehéz problémáit. Önállóan alakították ki szellemi, technikai feltételeiket, egyesületük önfenntartó. Hivatalosan bejegyzett szervezet és ALAPÍTVÁNY csatlakozik mellé.
Jelenlegi profil:
1. Budaörsön naponta nyitvatartó segítő szolgálatot működtetünk, mely elsősorban fiataloknak információval, és élethelyzet-nehézségeinél fogva folyamatos támasszal, otthonszerű közösségekkel ad lehetőséget a saját minta megtalálásra. Telefon-levél és személyes segítésre alakítottuk ki a lehetőségeinket.
2. Súlyos szociális feszültségkezelésre berendezett profiljaink a naponta működtetett ingyenes étkezés, ruha és otthontalan fiataloknak átmeneti szállás (10-30 fő napi ellátására alkalmas).
3. Speciális szakmai profil programjainkat a fiatalok problémaszükséglete szerint alkottuk meg. A dramatikus játékok személyiséget erősítő csoportja, a drogosok intenzív önsegítő-segítő közössége, a GARÁZS otthonközössége, a kreatív kör feszültséglevezető, önkifejező alkalmai egyben természetes segítő, fejlesztő helyzeteket teremtenek.
4. Vállalkozással hirdetett csoportos fejlesztő tréningjeink bármilyen rétegből érkezett fiatal számára nyújtanak humán készségeket, mellyel a környezetét hatékonyan tudja változtatni. GORDON fiatalok eredményességi programját, autogén tréninget, akupresszúrát-reflexológiát, önismeretet, kommunikációt, probléma és konfliktuskezelést tanítunk rövid, intenzív, kiscsoportos változatokban.
5. Egyéni szociális területen megindult vállalkozásaink, különleges projektjeink, az otthontalan emberek-fiatalok segítésére indultak. Országos körben folyó kísérleteink hajléktalanok letelepítésére, sajátos fejlesztésükre irányulnak.
A szolgálatot működtetők
Az állandó szerepeket betöltők (10-15 fő) egyetemisták, egészségügyet végzettek, pszichológus, pszichopedagógus, gyógypedagógus, szociális munkás területen tanulnak, dolgoznak, szereztek képesítést.
Közös szakértelem, hogy több év óta folyamatosan tanulunk Angliából, Amerikából érkezett trénerektől humán módszereket az önfejlesztéshez, feszültségkezeléshez, szociális munkához, az embertársak lelki segítéséhez.
EMBERTÁRS kezelésünk alapelvei a kölcsönös elfogadás, a segítés, a másik másságának megértése, a tolerancia, az őszinteség, az érzések kinyilvánítása, szeretet, egyensúlyos kapcsolat, belső energiák feltárása, megmozdítása, önbecsülés, humán problémakezelés.
A szolgálatot igénybe vevők
Tizen-huszonéves fiatalok, de sem korhatárt, sem településhatárt erőszakoltan nem tartunk. Információt kérők, közösséget, emberi kapcsolatot keresők, súlyos problémával küszködők, másságukban beilleszkedésük gátoltságában elszigeteltek.
A tanácsadóban hetente kb. 50-100 fiatal fordul meg. A szállásunkon él folyamatosan 10-15 fő. Évente több ezer serdülővel kerülünk segítő kapcsolatba.
Tizenéves Tanácsadó, Információs és Fejlesztő Egyesület, TIN-TA 2040 Budaörs Lévai u. 34/2.
Tel: 173-3594 H-P: 16-20 óráig
Képviselők: Berki Éva, Lénárd ZoltánKözösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár