Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Újra dolgozom program Baranya megyében
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Követő program segédanyaga
Év:
1999
Szám:
1
Oldalszám:
15.
Intézmények:
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Települések:
Pécs, Mohács
Tárgyszavak:
újra dolgozom, munkanélküliek segítése
Megjegyzés:
Partneri segítség a tartós munkanélkülieknek


vissza a tartalomhoz
ÚJRA DOLGOZOM PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN PARTNERI SEGÍTSÉG A TARTÓS MUNKANÉLKÜLIEKNEK

A Dél-Dunántúl Regionális Forrásközpont megismerve a már harmadik éve sikeresen működő kecskeméti programot, annak tapasztalatait és sikereit kidolgozta az “Újra Dolgozom” Program megvalósítási tervét Pécs-Mohács és vonzáskörzetük működési területtel. A Forrásközpont az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt pályázatot a régióban elnyerte...
A program konkrét célja: olyan speciális munkaerő-piaci szolgáltatás meghonosítása Baranya megyében, amely szemléletében eltér az eddigi szolgáltatásoktól, aktív módszereket alkalmaz a munkanélküliek felkutatásában, szolgáltatásaiba beépíti a szociális munka eszköztárát, személyre szabott, komplex szolgáltatást biztosít a leghátrányosabb helyzetű munkanélküliek számára, a foglalkoztatásban érintett klienseket bevonja saját élethelyzetük megváltoztatásába, közösen dolgoznak ki egyéni stratégiákat a megoldásokra, személyes kapcsolatokon keresztül kutatja az adekvát foglalkoztatási lehetőségeket. A program főleg az alábbi csoportokat célozza meg: tartós munkanélküliek, roma származásúak, hajléktalanok, szakképzetlenek, alacsony iskolázottságúak, megváltozott munkaképességűek, pályakezdő munkanélküliek. Az Újra Dolgozom Program komplex módszereket alkalmaz a segítés folyamatában. A segítők nem várják, hanem felkutatják a klienseket személyes kapcsolat kialakítására és bizalmuk elnyerésére törekedve. Bővebb információkat szereznek a munkanélküliek szociális, családi és egyéb körülményeiről. Ezekből az információkból, személyes interjúkból következtetve keresik a motivációs lehetőségeket, megismerik a kliens teljesítőképességét, képezhetőségét, a személyiségéből adódó egyéb lehetőségeket. Mindez azért fontos, hogy a lehető legmegfelelőbb munkalehetőséget kínálhassák a munkanélkülieknek a mielőbbi sikerélmény megélése érdekében. Ehhez szükséges az is, hogy a segítők ismerjék valamennyi munkakör legapróbb részleteit is, hogy ajánlásaikból a választás a legkisebb kockázattal járjon. A munkába helyezést követően nem szűnik meg a felelősségünk. Az utógondozói programban további segítségre lehet igény vagy szükség a munkahely megtartása érdekében: munkahelyi konfliktusok, elbizonytalanodás kezelése, kezdeti sikertelenségek feloldása, teljesítőképesség korlátainak leküzdése stb.
Az Újra Dolgozom Program első fázisa a segítők kiválasztása. Ez egy igen fontos része a programnak, hisz rajtuk áll vagy bukik a megvalósítás. Egy olyan csapat összeállítása a cél, akik képesek együtt dolgozva, egymást segítve hatékonyan dolgozni.
A programmal kapcsolatban bővebb információt a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpontban lehet kérni.
Pécs, Szent István tér 17.
Tel./fax: (72/ 33-041)


Közösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár