Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Vas Megyei Közösségszolgálat
Szerző:
Pósfay Péter
Folyóirat:
Parola
Év:
1993
Szám:
5
Oldalszám:
8
Települések:
Győrvár, Vasvár, Szombathely
Tárgyszavak:
közösségszolgálat, Vas megye
Annotáció:
A Vas Megyei Közösségszolgálat tevékenységének bemutatása.


Parol102

Vas Megyei Közösségszolgálat

Szakszervezeti és tanácsi művelődési otthonokban, a szombathelyi városi művelődési osztályon és a Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban dolgoztam népművelőként.
A civil társadalom hiánya, a kistelepülések kulturális ellátottságának lehetetlenségei vezettek a felismeréshez: sem külső erő, sem központi pénz és akarat nem elég ahhoz, hogy viszonyaink, életfeltételeink alapvetően megváltozzanak.
A meglévő környezeti feltételek megismerésével és célszerű hasznosításával, a mindenhol megtalálható helyi bölcsesség .sorompóba állításával", belülről változtatható meg bármi is a településeken. Ehhez azonban önálló, polgári gondolkodás és felelősség, biztonságot (is) nyújtó civil társadalmi környezet szükségeltetik. Ezért fogadtam örömmel a Közösségszolgálat Alapítvány létrejöttét, s magam megtisztelő szolgálatnak tartom a területi közösségszolgálat megszervezésének lehetőségét Vas megyében is.
A Vas Megyei Közösségszolgálat elsődleges feladatának a civil társadalom önszerveződésének segítését tartom. A polgárok civil közösségeinek életrehívásához, a helyi társadalom megszervezéséhez szükséges tapasztalatok átadását, tanácsadó szakértők munkájának koordinálását jelenti ez elsősorban.

Mindezek érdekében:
- Baráti körök, egyesületek, társaságok, a polgári önkormányzás hagyományos formáinak felkutatását, működési tapasztalataik összegyűjtését, átadását tervezem.
- Más megyék, régiók, valamint a külföldi település és közösségfejlesztés gyakorlatának megismerésére, egy-egy hasznosítható eljárás adaptálására tapasztalatcserék, képzési lehetőségek szervezését tartom szükségesnek.
- Kisebb térségek együttműködését, közös problémamegoldását segítő formák szervezésével a térségi kapcsolatok javítását, az egykori körzeti szemlélettel elrontott települések közti természetes együttműködések visszaállítását tekintem kiemelt feladatomnak.
- Segíteni kívánom a helyi nyilvánosságok orgánumainak létrehozásában; működtetésében szükséges alapvető információk cseréjét. A működő helyi (egyesületi, önkormányzati) lapok, televíziók, rádiók számára folyamatos tapasztalatcsere-, ill. együttműködési fórum megteremtését tervezem. I
- A Közösségi Adattárra épülő közösségi információs rendszer megszervezése, működtetése, ebből az adatok rendszeres szolgáltatása talán legfontosabb teendőink egyike lesz. Pályázatok figyelése, ajánlása, közös pályázatok megírására való ösztönzés, a pályázatok szakszerű elkészítésének segítése állandó munkakapcsolatot teremt majd az ezzel élni akaró közösségekkel, önkormányzatokkal.
- Fontosnak tartom, hogy Vas megyében is kiépüljön egy regionális szakértői kollégium.
A Közösségszolgálat legfontosabb távlatos teendői mellett szólnom kell azokról a feladatokról, melyeket egy már korábban megkezdett munka folytatásaként 1994. januárjától a területi Közösségszolgálat gondoz.

Ilyenek:
- a Vasi Hírlevél című önkormányzati és közösségi tájékoztató szerkesztése és megjelentetése a szombathelyi MMIK-val együttműködve,
- a kistérségi együttműködés segitése a VETÖSZ (Vas megyei Elmaradt Térségi Önkormányzatok Szövetsége) körzetében a vasvári Regionális Innovációs Tanácsadó Irodával való együttműködés keretében,
- a "közösségfelmérés" kísérlet megindítása Sorkikápolna községben a helyi önkormányzattal,
- a Győrvári Faluház közösségi működtetésének bevezetése a helyi önkormányzattal és a Faluház Baráti Körrel,
- a helyi televízió működésével kapcsolatos felmérés, tapasztalatösszegzés Kőszegdoroszlón a Környezetvédelmi és Közművelődési Egyesülettel közösen.
Részben a területi szakértői kör bővítésére, részben a közösségfejlesztői munkában elmélyülni szándékozók továbbképzésére folytatjuk a megyei közösségszervezői tanfolyamot, mely második évfolyamát kezdi januártól.
A felsorolt konkrét feladatok elvégzésében és a hosszabb távú működés során is számíthatunk az MMIK, a RECINNOV, az MTA-RKK Szombathelyi, Csoportja munkatársainak és a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola oktatóinak segítő együttműködésére. Gazdag tervekkel, jó partnerekkel, s vélhetően sokak örömére kezdhet hát egy eleddig hagyomány nélküli munkát a Vas Megyei Közösségszolgálat.Közösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár