Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Kedves Olvasó
Szerző:
Vercseg Ilona
Sorozatcím:
Parola
Folyóirat:
Parola
Év:
2008
Szám:
4
Oldalszám:
3
Tárgyszavak:
előszó


Kedves Olvasó!

Az idei Közösségkonferenciánk témája a Közösségi munkahelyteremtés volt. Ebben és a következő lapszámunkban (2009/1.) az elhangzott előadások szerkesztett változatát közöljük. Azért osztjuk kétfelé a teljes anyagot, mert az előadások terjedelme meghaladja egy lapszámunkét. Az előadók zöme a most divatos PowerPoint programban mutatta be mondanivalóját, s ezt egészítette ki saját szavaival, akkor születő gondolataival. Mindebből született a megoldás: leírjuk és megszerkesztjük az elhangzott előadásokat, alátámasztva a PPT-ben bemutatott tényekkel és szempontokkal. Így a beszéd fordulatosságát és ízeit is megőrizve az adatok közlésében is pontosak lehetünk. Az élőbeszédnek mások a törvényszerűségei, mint az írottnak, de a szerkesztett élőbeszéd az előadások, beszédek, interjúk írásos közlésének bevett módszere. Felkérjük a kedves Olvasót, hogy képzelje magát a résztvevők körébe és kísérje figyelemmel a közösségi munkahelyteremtés mai gyakorlatának példáit!
Dolores Grigorova és Georgi Georgiev, Kárpáti Csaba, Tóth Ágnes és Vercseg Ilona előadásainak szerkesztett változatát a következő lapszámunkban közöljük!
S gondolunk azokra is, akik nem különösebben érdeklődnek a közösségi munkahelyteremtés iránt! Jó szívvel ajánljuk figyelmükbe e lapszámunkban először publikáló két szerzőnket. Somhegyi Tamásnak a közösségi zenélésről adott híradása még csak nem is hiánypótló munka, hanem e tárgyban egyenesen az első. Zsótér Mári pedig fiatal anyaként vált érintetté egy közösségi ügyben, s most bepillantani enged munkájába, hogy az örökbefogadott játszóterek esetéből okulva szakmai feladatainkat tovább gondolhassuk.

Jó olvasást kívánok! A szerkesztő.


Közösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár