Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Az önkéntes szervezetek és a média
Szerző:
Péterfi Ferenc
Ország:
Magyarország
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2000
Kiadó:
Terjedelem:
4
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
média, önkéntesség
Állomány:
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
D 262


Az önkéntes szervezetek és a média
(Vázlat)


I. Három fontos kérdést kell végiggondolnunk ahhoz, hogy szervezeteink és a média kapcsolatát tudatosan alakítsuk: - hogyan használjuk, hogyan jelenítsük meg szervezeteinket a létező médiumokban;
- hogyan teremtsünk, alapítsunk saját magunk, a szervezeteink számára tömegkommunikációs csatornákat, médiumokat.

II. A gondolatmenet vázlata
1. A nyilvánosság, a helyi nyilvánosság szerepe a helyi társadalom, a civil szektor életében: - a közhatalom ellenőrzése,
- a demokrácia szélesítése, közvetlen bekapcsolódás lehetősége a polgárok és közösségeik számára a társadalom életébe.

2. A központi kommunikációs eszközök problémái
- számukra a helyi ügy perifériális, "az érintettek köre nem elég széles"

"ami nem elég szenzációs, nem milliókat érint, az partikuláris"

ennek alapján a témák, az információk egyoldalú szelekciója "egységesítő" hatás, - A politika uralja, a harmadik szektor nem fér helyhiány miatt sem a kereteibe.

3. Az önkéntes szektor jellemzői a médiával való kapcsolatában:
- a küldetését, az üzeneteit nem elég világosan fogalmazza meg (lényeges-lényegtelen keveredése),
- nem tartja eléggé fontosnak önmaga megjelenítését, - nincs szakértelme és energiája erre a területre, (A nonprofit szervezetek kommunikációját vizsgálva, a KSH az 1998-as adatok elemzésénél megállapította /47-49.old./, hogy a szervezetek 26%-nak nincs semmilyen kommunikációs eszköze, az eszközzel rendelkezők 73%-nak van telefonja, 22%-nak fénymásolója, 24%-nak számítógépe. 46%-nak csak 1 eszköze van, ez többnyire telefon.)

III. Lehetséges következtetések gondolatmenete:
1. Képes-e az önkéntes szektor felismerni, hogy a hatékonyságát kockáztatja ez a helyzet?
- felkészül, energiát, megfelelő figyelmet szentel erre a területre, (tevékenységének szélesítése, források - támogatások megszerzése függhet ettől),
- egyes szervezetek, koalíciók, a szektor egy-egy csoportja maga is létrehozza a maga orgánumait, - nem csak a hír az adekvát műfaj; más formában és műfajban (pl. egy-egy folyamat, projekt bemutatásával, riport vagy portré formájában) is keresni kellene az önkéntes szervezeteknek a megjelenés lehetőségét.

2. A központi tömegkommunikációs orgánumok képesek-e „leadni” a saját arisztokratizmusukból?


Javasolt irodalom:
J. Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása (Gondolat 1978)
Péterfi Ferenc: Helyben, nyilvánosan
Gondolatok a helyi társadalom - helyi nyilvánosság kapcsolatáról
(OKK Lemezújság 1989 Bp., ill. kézirat)
A közösségi rádiózásról (Parola füzetek 1992 Bp.)
Szabadon
A szabad, közösségi rádiózás lehetőségei Magyarországon
(Szerk. Péterfi Ferenc Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete Bp. 1999.)
Nonprofit szervezetek Magyarországon 1998 (KSH Bp. 2000.)

Péterfi Ferenc


Dokumentumok