Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Újbuda 60+ Szomszédsági Önkéntes Hálózat
Szerző:
Sorozatcím:
Parola
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2011
Szám:
1.
Oldalszám:
14
A cikkben lévő
Single copy template must have a unique master template name, and the file name must end in '.nt*'.
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
Újbuda 60+ program, önkéntes hálózat
Megjegyzés:
Annotáció:

Az Újbuda 60+ program
Újbuda Önkormányzata a kerületben élő idősek életminőségének javítására létrehozta az Újbuda 60+ programot, melynek keretében a közösségi aktivitás megerősítésével a Közösségfejlesztők Egyesületét bízta meg. A közösségfejlesztők kezdeményezésére a kerület három városrészében (Albertfalván, Lágymányoson és Gazdagréten) Szomszédsági Önkéntes Hálózat alakul.
A Szomszédsági Önkéntes Hálózat megalakulását készítette elő az a sok interjú (városrészenként 50–60), amelyet egyetemisták készítettek helyben lakó idős emberekkel annak érdekében, hogy megismerjék a környéket, az itt élő idősek életét, és rátaláljanak a lehetséges szomszédsági önkéntesekre.

Szomszédsági önkéntesek
A szomszédsági önkéntes elnevezés sokak fülében még idegenül csenghet, pedig könnyen lefordítható: olyan emberekről van szó, akik a szűkebb lakóközösségükért, az ott élőkért önkéntesen tevékenykednek.
A szűkebb lakókörnyezet egy városrésznél kisebb egységet (szomszédságot) jelent, amely lehet egy egész lakótelep, de lehet egy-egy utcatömb, háztömb is. Az önkéntes tevékenyég célja pedig a környéken élő (esetünkben az idős) emberek életének jobbítása, közösségeik megerősítése.

Ki válhat szomszédsági önkéntessé?
Szomszédsági önkéntes bárki lehet, ha
– személyes tulajdonságai képessé teszik rá,
– vállalja ezt a szolgálatot,
– a helyi közösség elfogadja.

Milyen ember a szomszédsági önkéntes?
Ahhoz, hogy valakiből szomszédsági önkéntes váljon, nincs szükség különleges képességekre, ritka tulajdonságokra: elég, hogy szívesen fordul társai felé, érdekli a lakókörnyezete, és nyitott a másokkal való együttműködésre.

Ha az alábbi tulajdonságok között talál olyat, amely illik Önre, akár Önből is lehet szomszédsági önkéntes!
– Megtalálja az emberekkel a hangot.
– Gyakran szól másoknak, hogy jöjjenek, ha találkozó, program van.
– Van ideje és türelme elbeszélgetni az emberekkel. Szívesen meghallgat másokat.
Gyakran biztat, lelkesít, vigasztal másokat.

Mit csinál a szomszédsági önkéntes?
Amilyen sokféle ember lehet szomszédsági önkéntes, olyan sokféle lehet a tevékenység is, amit végeznek. Lesz olyan, aki közös érdeklődés mentén szervez egy közösséget, lesz, aki információival segíti a környékén élőket, s olyan is, aki összefogja és segíti az azonos ügyben tenni akarókat.Példák egy szomszédsági önkéntes jellegzetes tevékenységeire:
– Információt ad, friss híreket közvetít a közösséget érdeklő ügyekben.
– Tanácsokat ad más idős embereknek.
– Csoportoknak, kluboknak segíti a létrejöttét.
Segíti az embereket abban, hogy képviseljék közös érdekeiket és véleményüket.
– Meg lehet őt keresni különböző ötletekkel, s ezek megvalósításához segít összefogást, támogatókat, érdeklődőket és segítőket találni.
Ha kisebb-nagyobb helyi problémával megkeresik, segít abban, hogy közös megoldás szülessen, esetleg abban, hogy az ügy nyilvánosságot kapjon.

Példák egy szomszédsági önkéntes jellegzetes tevékenységeire:
– Információt ad, friss híreket közvetít a közösséget érdeklő ügyekben.
– Tanácsokat ad más idős embereknek.
– Csoportoknak, kluboknak segíti a létrejöttét.
Segíti az embereket abban, hogy képviseljék közös érdekeiket és véleményüket.
– Meg lehet őt keresni különböző ötletekkel, s ezek megvalósításához segít összefogást, támogatókat, érdeklődőket és segítőket találni.
Ha kisebb-nagyobb helyi problémával megkeresik, segít abban, hogy közös megoldás szülessen, esetleg abban, hogy az ügy nyilvánosságot kapjon.
Milyen támogatást kap munkájához a szomszédsági önkéntes?
A szomszédsági önkéntesek olyan helyi civilek, akik munkájukat önkéntes alapon, önállóan, de nem magukra hagyva végzik. A Közösségfejlesztők Egyesülete vállalta, hogy a szomszédsági önkénteseket képzések keretében készíti fel a vállalt feladatukra, s tevékenységükhöz a továbbiakban is biztosítja a szakmai hátteret. Újbuda Önkormányzata is kapcsolatot tart velük, s biztosítja számukra a szükséges információkat. A legnagyobb támogatást azonban a szomszédsági önkéntesek egymástól kaphatják, azáltal, hogy hálózatba szerveződve sosem maradnak magukra: megoszthatják egymással sikereiket és gondjaikat, ötleteket adhatnak egymásnak, segíthetik egymás munkáját, közös tevékenységeket szervezhetnek, s nem utolsósorban meríthetnek egymás lelkesedéséből, energiájából.

Szomszédsági Önkéntes Hálózat
A szomszédsági önkéntesek kerületi szinten is kapcsolatban vannak egymással, rendszeresen (havonta) találkoznak. Ezek a találkozások a kapcsolattartáson és információcserén túl a továbbképzést is szolgálják.

A szomszédsági önkéntes vállalja, hogy
– szerepvállalása nyilvánosságot kapjon, vagyis az emberek tudjanak róla,
– részt vesz a felkészítő képzésen,
– kapcsolatot tart a többi szomszédsági önkéntessel.

A szomszédsági önkéntes nyilvános tisztséget visel a közösségben. Erre a tisztségre személyisége, felkészültsége, önkéntes vállalása és a helyi közösség elfogadása hatalmazza fel.
A Szomszédsági Önkéntes Hálózatot támogató közösségfejlesztők:
Albertfalva: Péterfi Ferenc (peterfi@kka.hu) és Tarnai Mária (tarnaimari@hotmail.com)
Lágymányos: Benedek Gabriella (gabriellabenedek@digitaldream.hu)
Gazdagrét: Gyenes Zsuzsa (gyezsu@freemail.hu
A Közösségfejlesztők Egyesülete telefonszáma: 225-6011

Parola archívum