Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
VI. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért
SZÓ-VÁLTÁS
Szerző:
Sorozatcím:
Parola
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2009
Szám:
2
Oldalszám:
1
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
nyári egyetem, közösségi részvétel fejlesztés, társdadalmi nyilvánosság
Megjegyzés:
Annotáció:

VI. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért

SZÓ-VÁLTÁS

Társadalmi nyilvánosság – közbeszéd – párbeszéd

Szóba tudunk-e elegyedni egymással? Vannak-e üzeneteink a közösségek szá­mára, és vannak-e a társadalmi-gazdasági helyzetre vonatkozóan? Érdekel-e bennünket a többiek véleménye?
2009. július 22–26 között idén hatodszor rendezzük meg a NYÁRI EGYETEMet, Kunbábonyban. A szokásos családias helyszínre a sokszínű és sokféle szakértelemmel rendelkező résztvevők számára most egy kicsit súlyo­sabb, de mégis harsány témacsokrot ajánlunk az idén.
Beszélgetéseink és műhelyeink fókuszában a nyilvánosság áll, annak a kö­zösségeket érintő mindenféle formája, színterei és csatornái: az a keret, amely­ben a vélemények mérlegelése és egyeztetése történik meg, kialakul a vita és a párbeszéd.
Számba kívánjuk venni, hogy vannak-e a találkozásokra, az egyezke­désre, a véleménycserére igazi közösségi fórumaink, megfelelő nyilvános tereink?
Fontos számunkra a hozzáférés és a részvétel a nyilvánosság működésé­ben: a társadalmi ellenőrzés – a hatalom kontrollálása. A széleskörű kommuni­káció kiemelkedő jelentőségű a közbeszéd és a közbizalom alakulá­sában, a helyi közélet fejlődésében.
Foglalkozni kívánunk a médiával, különösen annak közösségi formáival, a helyi és a tágabb célcsoportokat elérő sajtóval és a közösségi hálózatok ki­épülé­sére különösen alkalmas eszközzel: az internettel.
Közös ügyünk, hogy a (helyi) társadalom szereplői szóba álljanak egy­más­sal, beszélgessenek közös ügyeikről, mert csak így fogalmazódhat meg a közös nyelv, a megértés, s talán – remélhetőleg – az egyetértés is!
Várunk Kunbábonyba, a Civil Kollégium bentlakásos képzési központ­jába és annak hatalmas zöld parkjába minden érdeklődőt, családjával, bará­taival, kollegáival!
További információk a jelentkezési lapon találhatók, valamint:
a www.kka.hu honlapon (előzetes felhívás, előző nyári egyetemek programjai, előadásai, fotók), s elérhetőek vagyunk az alábbi e-mailcímen: kunbabonyinye@gmail.com (szállás, ellátás, előzetes kérdésekkel, témaajánlatokkal, egyéb felajánlásokkal)

Telefonok: 06-1/225-6011, 06-1/225-6013

Jelentkezünk a részletekkel!
Üdvözlettel a szervezők:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Civil Kollégium Alapítvány
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
Felső-kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete
SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
Parola archívum