Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Állampolgári Részvétel Hete 2009
Szerző:
Varga Máté
Sorozatcím:
Parola
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2010
Szám:
1
Oldalszám:
21
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
ÁRH, állampolgári részvétel hete
Megjegyzés:
Annotáció:

2009. szeptember 21–27.

A HANGSÚLY A RÉSZ – A TÉT AZ EGÉSZ!
TEdd, hisz teHETED!
Az esemény fővédnöke Hankiss Elemér volt

Nemzetközi főszervező és koordinátor:
Central and Eastern European Citizens Network (www.ceecn.net)
Hazai főszervezők:
Civil Kollégium Alapítvány
Közösségfejlesztők Egyesülete
Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület
Országos Esélyegyenlőségi Hálózat

Eredmények, beszámolók, képek a www.arh.blogol.hu oldalon
Programok, háttér információk a www.arh.kozossegfejlesztes.hu oldalon

Szeptember 21-e és 27-e között ismét több száz civil szervezet, összesen 215 helyi, kistérségi, megyei eseményen hívta fel a figyelmet az állampolgári részvétel és a helyi cselekvés fontosságára!

Idén először az ÁRH minden napján egy neves közéleti személyiség is elmondta véleményét az állampolgári cselekvés és a civil részvétel tartalmáról, jelentőségéről.Hankiss Elemér


Rutkai Bori


Lányi András


Sebő Ferenc


Kristin Faurest


Varnus Xavér


Ferge Zsuzsa

Az interjúk megtekinthetők a www.arh.kozossegfejlesztes.hu oldalon!

A program 2009-ben is két szálon futott: egy országos, szúrópróba jellegű felmérésből, valamint helyi és országos eseményekből állt.

ÁRH felmérés:
2009-ben ismét a társadalmi tőke vonatkozásában kívántunk rávilágítani az állampolgári részvétel hazai állapotára.
Ez alkalommal is utcákon, vasútállomásokon, parkokban, iskolákban, de különféle közösségi rendezvényeken gyűjtötték a megyékben közreműködő önkénteseink városokban és falvakban az összesen 4700 kitöltött kérdőívet. Az eredmények hamarosan megtekinthetők az ÁRH oldalán.

Az ÁRH eseményeiről:Nyitóesemény, szeptember 21.

KEVESEBB LESZ AZ ORSZÁG CIVILEK NÉLKÜL!

Délelőtt lezajlott az ÁRH nyitórendezvénye, a több civil szervezet által a kiszámíthatóbb és kevésbé gyilkos pályázati és elszámolási rendszerért hirdetett demonstráció. A civil szervezetek követeléseiket és tárgyalási szándékaikat eljuttatták négy érintett állami intézmény (SzMM, NFGM, NFÜ, ESZA Nonprofit Kft) vezetőinek. A rendezvény megkezdése előtt Lebovits Gábor, az ESZA Kft. ügyvezető igazgatója a demonstrálók képviselőitől átvette a petíciót, s szóbeli ígéretet tett arra, hogy még a héten tárgyalóasztalhoz hívja az érintett szerveket és a civil szervezetek képviselőit.

Délután a Parlamentben az azonnali kérdések és válaszok órájában Gulyás József országgyűlési képviselő kérdést intéz a kormányhoz a civil pályázati támogatások rendszerében tapasztalható anomáliákkal kapcsolatban.Záróesemény, szeptember 27.

LÁSS GYEREKET ÉLŐBEN – Világpresszó az iskolai demokráciáról

Megtelt a Ferenc téri pavilon vasárnap az ARH záró világpresszón: gyerekek és felnőttek ültek le a kikészített, csomagolópapírral leterített asztalok köré, majd elkezdődtek az ismerkedő beszélgetések, a kéksapkás asztalfők értőn, óvatosan hozakodtak elő kérdéseikkel. Annyit láttuk, jó ez, kell a beszélgetés. Az is kiderült, hogy lennének közös témáink a gyerekekkel demokrácia-ügyben is, és azt is láttuk, hogy érdemes lenne ezt jól kigyakorolnunk. A meghívott Rögtönzések Színháza minden bemondott témát felcsípett, összesűrített, kifordított és felmutatott (zenére!), így a résztvevők, a tériek és az akció láttán megálló arra járók is megláthatták magukat egyik-másik rögtönzött jelenetben. Valaki ráismerhetett saját véleménye egyoldalúságára, nevethetett a nyilvánvaló túlzásokon, szörnyülködhetett a szelíd erőszakon, megsajnálhatta az „elnyomókat” is, és hazavihetett magával néhány újfajta, karcos gondolatot az őszre.
Néhány reflexió a helyi szervezőktől, résztvevőktől:
Zala

„E nemzetközi kezdeményezés legfontosabb üzenete a társadalmi szerepvállalás. Célja egy olyan össztársadalmi rendezvény megszervezése volt, ahol mindenki esélyt kapott, hogy szervezőjévé váljon az eseményeknek. Ennek megvalósulása programjainkon keresztül manifesztálódott.”
Budapest, Józsefváros

„A helyi lakosok igényt tartanak, hogy részesei, megalkotói lehessenek a környezetükben zajló eseményeknek, és bátorítást kapjanak az együttműködésre más társadalmi csoportok tagjaitól, ami hosszútávon egy jól működő tanulási folyamat elindulását eredményezné és a multikulturalizmus szülte feszültségeket oldaná (legalább is a VIII. kerületben).”
Vác

„A mai napnak a fő üzenete az, hogy az állampolgárság az egy sokkal fontosabb és komplexebb dolog, mint egy személyi igazolvány vagy egy útlevél. Ahhoz, hogy ők aktív tagjai legyenek a közösségnek, és hogy a saját környezetüket olyanná tudják alakítani, ami számukra is elfogadható és ehhez ne várjanak a felnőttekre, ehhez ők is sok mindent tudnak tenni. Arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen eszközök vannak a kezükben ahhoz, hogy egy olyan világot alakítsanak ki, ami nekik elfogadható.”
Rákoscsaba

„Másképpen kötődünk szűkebb hazánkhoz, ha ismerjük történetét, értékeit, természeti szépségét. Ha otthonunknak érezzük a helyet, ahol élünk, jobban szeretjük, jobban vigyázunk rá. Elgondolkodásra késztettek a látottak. Remélhetőleg jobban tudatosodik bennünk a felismerés, hogy felelősséggel tartozunk unokáinknak értékeink megőrzéséért.”


Piliscsaba
„Mitől változik meg a világ körülöttünk? Egy nagyon meglepő válasz született. Na, jó elárulom: Tőlünk. Persze ez így kevés. A kiinduló pont a belső változás, az egyén tudati átalakulása. Egy alkalommal arra kerestük a választ, hogy hogyan lehetne elindítani valami változást Piliscsabán, és eközben alaposan beleástunk „kisfalunk” szétzilált társadalmi életének sajátosságaiba. Igen, ez az este már kezdett hasonlítani arra, igaz csak távolról, amit szerettünk volna: beszélgetés, közös gondolkodás, ötletek felmerülése.
Mi „csak” figyelmet akarunk és egyértelmű tetteket, de nem csak a megfelelő hatóságok, szervek, hanem minden érintett részéről: nélkülünk - biciklisek, gyalogosok, civilek – nélkül nem fog valódi változás bekövetkezni ezen a területen sem.”
Szekszárd

„A kerekasztal-beszélgetés lehetőséget teremtett az ifjúság és a város képviselő-testülete közötti párbeszédre. A főiskola fennállása óta ez volt az első alkalom, hogy a képviselő-testület „házhoz ment”, és szóba állt a hallgatókkal! A végén mindkét oldal hangot adott elégedettségének, jó érzésének, és a párbeszéd folytatási igényének.”
Debrecen

„Saját felelősségünknek kell tekinteni azt, hogy a minket érintő ügyek intézésében, helyi szintű döntések hozatalában részt vegyünk. Ennek viszont alapvető feltétele az információ megszerzése és annak továbbadása. A műhelybeszélgetés résztvevői éppen ezért megállapodtak abban, hogy az ÁRH kampányának lezárását követően is szerveznek hasonló fórumokat.”
Csongrád megye
„A jövőműhely keretében a készülő városi IVS látványterveit és térképeit tettük közszemlére, és erről beszélgettünk az utca emberével. Közösen terveztünk, véleményeztünk.”
„Egy közös beszélgetés keretében feltártuk, miért lenne jó mindenkinek, ha részt vesz, bekapcsolódik a település életébe, hozzáteszi véleményét a település vezetésének elgondolásaihoz. Nagyon sok jó ötlet született, sok fontos észrevétel, megállapítás hangzott el. Az ÁRH heti rendezvény egy hosszabb ifjúsági közösségfejlesztési tevékenység alapkövét rakta le.”
Telkibánya

„Pozitív tapasztalataink arra ösztönöztek, hogy újra rendezzük meg az ÁRH-t jövőre is, hiszen, amit a neve lényege fémjelez – RÉSZVÉTEL –, azt addig kell tanulnunk, amíg szokássá nem válik, s ez az állomás még eléggé messze áll közösségi gyakorlatunktól.”Eredmények címszavakban:
215 esemény és kérdőíves akció valósult meg a Hét során összesen Magyarország minden megyéjében!
– Idén először az ÁRH minden napján egy neves közéleti személyiség is elmondta véleményét az állampolgári cselekvés és a civil részvétel tartalmáról, jelentőségéről.
– Az ÁRH 2009. fókuszai (az esélyegyenlőség, a fiatalság és a helyi önkormányzatok erőteljesebb bevonása, „megmozdítása”) mentén széleskörű, szektorok közötti együttműködések alakultak, események tucatjai szerveződtek azért, hogy e témák mentén hosszú távú pozitív változások történjenek.
Országos felmérés készült az állampolgári részvétel hazai állapotáról.
– A média kiállt az állampolgári részvétel fejlesztése mellett, reflexiók tucatjai jelentek meg az országos vezető hírcsatornákon és a megyei, illetve helyi orgánumokban egyaránt.
Hosszú távú összefogás alakult nagyszámú civil szervezet között azért, hogy a hazai támogatási rendszer emberközpontúan, partneri viszonyra alapozva működhessenek a jövőben.

Köszönet érte minden szervezkedőnek, résztvevőnek, segítőnek!
Varga Máté
Parola archívum