Közösségfejlesztés

Események
XI. Nyári Egyetem - A BENNÜNK ÉLŐ HATALOM
Kezdete:
07/23/2014
Vége:
07/27/2014
Helyszín:
Kunszentmiklós - Kunbábomy, Civil Kollégium Közösségi Háza, ,
Jelentkezés:
, Lásd a jelentkezési lapot
Részvételi díj:
10.000 Ft/4 nap (szerda délutántól, vasárnap reggelig): az ár magában foglalja a szakmai programokon való részvétel díját, a szakmai anyagokat, valamint a sátorhelyet fürdési lehetőséggel.
Rendező:
Közösségfejlesztók Egyesülete, Civil Kollégium Alypítvány
Állomány:
Nyári Egyetem
Program:
XI. NYÁRI EGYETEM a közösségi részvétel fejlesztéséért 2014

A BENNÜNK ÉLŐ HATALOM

Jelentkezési lap

jellap_nye2014.doc

Program


:nye_program_2014_f.pdf

2014. július 23. szerda
A XXI. SZÁZAD HATALMI TÉNYEZŐI

Hatalom – erőforrás, tudás, képviselet, felelősség, felhatalmazás, megosztás

Hatalom – visszaélés, uralkodás, elnyomás, kirekesztés

Mit nevezünk hatalomnak és mit hiszünk róla? Létezik-e igazán? Mit találunk, ha közelebb megyünk hozzá? Hogyan ragadhatjuk meg, mit jelent ilyen vonatkozásban az energia, az élelmiszer, a víz, a pénz, az információ, a legitimáció, a szervezettség?

A köznyelvből és a történelem órákon megtanultuk, hogy a tudás hatalom, a föld, a munkaeszköz tulajdonlása hatalom, a társadalmi tőke hatalom. De vajon érvényesek –e még ezek a „tudások” a XXI. században? Melyek azok a látható, vagy láthatatlan tényezők, melyek valódi hatalmat jelentenek emberek, országok és kormányok fölött? Tudjuk-e azt, hogy mik a mai világ, hatalmi tényezőinek valódi mozgatórugói? S vajon adekvát válaszokat jelentenek-e a mozgalmak, különböző kezdeményezések?

2014. július 24. csütörtök

ÖNRENDELEKZÉS, ERŐFORRÁSOKHOZ VALÓ VISZONY

Közösségi részvétel – kinek fontos?

Milyen érvek és tettek szólnak mellette és ellene? A közösségi munkában cél feltárni és megerősíteni a helyi közösségekben és a közösség egyes tagjaiban rejlő tudásokat, tapasztalatokat, képességeket – egyszóval erőforrásokat annak érdekében, hogy tudatosan éljék meg saját egyéni és közösségi életüket, előrelépjenek a felelősségvállalás, a közös gondolkozás, tervezés és cselekvés, a hatalommal való kommunikáció, együttműködés, adott esetben konfliktus felvállalása útján. De az út sem nem rövid, se nem egyértelmű. Milyen eszközeink vannak erre? Hogyan csökkenti a kiszolgáltatottságot, az egyén függését a hatalomtól a közösség szervezettsége? Milyen eszközeink lehetnek az erőforrások megtartására, visszaszerzésére, befolyásolására? Vajon milyen értelmezésben beszélhetnek közösségekről a hatalmon lévők?

Témáink:

Élelmiszer-önrendelkezés: elvek és gyakorlatok. Élelmiszer falun és városon. Családdal, céggel, vagy közösen – közösségi vállalkozások esélyei az élelmiszerpiacon. Mire valók a közösségi keretek, stb.
Peremhelyzetben – Mire hat a közösségi beavatkozás, s mire nem? Hogyan lehet(ne) helyzetbe hozni a mélyszegénységben élőket?
Városmegújítás – Valódi részvétel, vagy bokréta az IVS-kalapon? Városmegújítási „hatástanulmányok” élőben;
A felelősség új dimenziói. „A globális és a lokális, a multinacionális és az egyén, a város és a vidék felelősségének és érdekeinek közösségi alapú megközelítése az energiapolitikán keresztül a fenntarthatóság fókuszában”. Szakdolgozati témabemutató, Süveg Tiborné (ELTE-TáTK, KCMA, 2014)
Pénzről másképp! - például: közösségi alapítványokon, vagy épp pénzpótló rendszereken keresztül
í

2014. július 25. péntek

A TUDÁS HATALOM

Mi az, ami arányos hozzánk?
Amit kérünk, azt nem kapjuk - de amink van, vajon elég-e a változáshoz? (eszköz, pénz, tudás, hozzáértés, szervezeti kapacitás, stb.). Honnan jön a tudás? Hatni tudó állapotba emel-e a tanulás? Mit nevezünk kulturális bevésődésnek és hogyan érhetők tetten ezek a mindennapokban? Mit jelent és miért fontos az egyéni és közösségi kapacitásfejlesztés, a közösségi tanulás?

Témáink:

Közösségi tanulás a közösségfejlesztés folyamatában. Szakdolgozati témabemutató. Molnár Aranka.(ELTE-TáTK, KCMA, 2013)
Kulturális hatalom. Családi és társadalmi szocializáció, egymás mellett élő generációk: x, y, z;
Fiatalok a pályán: bemutatkozik a FIATAL FEJLESZTŐK MŰHELYE;
Norvég Piknik – beszélgetés az NCTA körül kialakult helyzetről a nyári egyetemen is jelen lévő, NCTA makro projektet bonyolító szervezetek képviselőinek részvételével, majd kötetlen beszélgetés a projektek szakmai terveiről, előrehaladásáról, az előttük álló kihívásokról.

2014. július 26. szombat

A SZAKEMBER FELELŐSSÉGE, A KÖZÖSSÉG HATALMA

Dilemmák és felvetések napja, azaz beszélgessünk mindennapi szakmai kihívásainkról közösen, együtt:

Mire jók az egyes közösségi beavatkozások? Közösségfejlesztés, közösségi munka, közösségszervezés – erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek. Hatások és ellenhatások: panelbeszélgetés a szakmai dilemmák és a gyakorlati tapasztalatok mentén

Hogyan tovább, közösségfejlesztés?A Közösségfejlesztők Egyesülete 2014-ben negyedszázados lett. Ebből az alkalomból kötetet állítunk össze, melyben igyekszünk számba venni az Egyesület eddigi 25 évét, s szeretnénk előretekinteni a jövőbe is. A nyári egyetemen a következő 25 évre vonatkozó elképzelésekről, dilemmákról beszélgetünk.

A nyári egyetemet végigkísérő program ajánlatok eddig:

- Fórum színházi felkészülés és előadás a hatalom természetéről (FFM és a jelenlévő érdeklődők)

- Adacs- Bábony Szövetkezet: kert-bemutató és beszélgetés a szövetkezeti létről, a közös gazdálkodásról

- Részvétel a távolból: Annak érdekében, hogy a Nyári Egyetem eseményeit azok is követni tudják, akik valamilyen okból nem tudnak eljönni Kunbábonyba, a Közösség Kapcsolat Alapítvány segítségével ismét élő közvetítést adunk a nyári egyetem legfontosabb eseményeiről. A felvételek megtekinthetők itt: adattar.net/nye.

A nyári egyetemre a programmal együtt terjesztett jelentkezési lap elektronikus visszaküldésével lehet jelentkezni. Az árakkal és egyéb technikai részletekkel kapcsolatos tudnivalók a jelentkezési lapon találhatók.

Események
Közösségfejlesztés