Közösségfejlesztés

Események
X, Nyári Egyetem - Miből lesz az állampolgár?
Kezdete:
07/24/2013
Vége:
07/28/2013
Helyszín:
Civil Kollégium, Kunbábony, ,
Jelentkezés:
07/17/2013,
Részvételi díj:
Rendező:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Állomány:
Nyári Egyetem
Program:
Jelentkezési lap:
jellap_nye2013.doc

Miből lesz az állampolgár?
Cselekvés – tanulás – felelősség


X. NYÁRI EGYETEM a közösségi részvétel fejlesztéséért 2013.


A Közösségfejlesztők Egyesülete és szakmai partnerszervezetei az idén tizedik alkalommal rendezik meg Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért c. szakmai programjukat. 2013-ban, a polgárok európai évében témánk az egyéni állampolgári tanulás, felelősségvállalás és részvétel, valamint az állam/önkormányzat és az állampolgár viszonya.

Július 24. szerda

Miből és hogyan lesz az állampolgár? Motivációk, minták, szerepek és feladatok

Mi jellemzi az aktív, felelős, szerepeit tudatosan alkalmazó állampolgárt? Mi motiválja az állampolgár közéleti szerepvállalását? Mivel lehet elősegíteni az állampolgári aktivitást, milyen szerepe lehet ebben magatartásmintáknak, ügyeknek, saját tapasztalatnak, tanulásnak, illetve magának az államnak?
Az első délutánon vendégeink segítségével szélesebb perspektívában tekintjük át a Nyári Egyetem további napjain koncentráltan megjelenő témákat.

15.30 – 18.00 óra

A Nyári Egyetem nyitó előadása: Peták Péter, közösségfejlesztő

Vitaindító előadás: Kopiás Attila, önkéntes aktivista

Reflexiók és gondolatok a vitaindító után - Kerekasztal beszélgetés: Gergely Attila szociológus, Vercseg Ilona közösségfejlesztő, Udvarhelyi Éva Tessza társadalomkutató, Farkas Zsuzsa szociálpolitikus, Aradi Fanni a pécsi KiHa aktivistája. A beszélgetés moderátora: Peták PéterJúlius 25. csütörtök

A jövő nemzedék, avagy állampolgári tanulás iskolán belül és kívül

Hogyan jelenik meg a NAT-ban és az iskolákban az állampolgári oktatás-nevelés, kompetencia-fejlesztés? Hol tartunk az érettségi előtti közösségi szolgálat terén?
Fiataljaink (elsősorban a középiskolások) milyen motivációk és minták alapján vesznek részt önkéntes, ill. állampolgári tevékenységekben? Milyen tanulási folyamatokon mennek keresztül? Hogyan és milyen kommunikációs csatornákat használnak? Milyen segítséget kapnak/milyen korlátokat kell legyőzniük?
Vendégeink iskolán belül és iskolán kívül, íróasztalok és iskolapadok mögött ülve, illetve terepen mozogva a problémakör különböző aspektusaival és felületeivel találkoznak. A sokféle tudásból szeretnénk összegyúrni egy a gyakorlatban jól hasznosítható szakmai ajánlást.

9.15-9.35 Vitaindító előadás: Jakab György, oktatáskutató (OFI) – Állampolgári nevelés a közoktatásban - elméletben és gyakorlatban

9.35-11.00 Reflexiók és gondolatok a vitaindító után – Panelbeszélgetés: Jakab György (OFI), Galambos Attila, tanár (pécsi ZÖFI), Aradi Hanga (KiHa, Pécs), Peták Timót (KiHa, Pécs), Lipka Boglárka (LEO Egyesület), Várgedő Lajos (elnök, LEO Egyesület), Herpai Kornél (KiHa, Bp.) A beszélgetés moderátora: Sélley Andrea és Kovács Edit

11.20-12.50 Diák- és ifjúsági önkormányzatok – Az állampolgári tanulás első lépcsőfoka Panelbeszélgetés: Monostori Éva, közösségfejlesztő (Élet-tér Egyesület), Kárpáti Árpád (Tetthely), valamint diákönkormányzatokban és ifjúsági önkormányzatokban dolgozó fiatalok. A beszélgetés moderátora: Mészáros Zsuzsa

12.45-15.00 óra között: Ebéd, szieszta

15.00-15.20 Vitaindító előadás: Bodó Márton, szakértő (OFI) - Közösségi szolgálat

15.20-16.30 Reflexiók és gondolatok a vitaindító után – Elvárások, remények, félelmek és motivációk a közösségi szolgálat kapcsán – Panelbeszélgetés: Bodó Márton (OFI), Knyihár Éva (Baranya Megyei Önkéntes Centrum), Lipka Boglárka (LEO), Korsós Borbála (LEO), Peták Mátyás (KiHa), Juhász Péter (KiHa) A beszélgetés moderátora: Kovács Edit és Sélley Andrea

17.00-19.00 Műhely 1: Motivációk, tartalmak, bevonás a közösségi szolgálatban. Műhelyvezető:
Balogh Flóra

Műhely 2: A fiatalok önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek, kompetenciáinak
fejlesztése. Módszerek. Műhelyvezető: Knyihár Éva

19.00 – vacsora, esti lazulás és spotán közösségi akciók
Július 26. péntek

Állam és polgára

Állam, közösség, önkormányzás, állampolgári lét, állampolgári fellépés. Milyen viszonyra törekszik az állam, illetve a helyi önkormányzat saját polgáraival? Milyen mozgástere van az állampolgárnak? Mi az a minimum feltételrendszer, melyre állampolgári létünk megéléséhez szükségünk van? Mi lenne az ideális állapot, s ehhez képest hol tartunk ma?
Előadóink különböző szakmai és ideológiai perspektívákból közelítik ezeket a kérdéseket, nézeteik ütköztetése izgalmas beszélgetést ígér.
9.15-10.40 Állam és polgára – törekvések, trendek és perspektívák. Vitaindító előadások:

Lányi András, filozófus (ELTE TáTK): Alattvalók, választópolgárok, megélhetési civilek
Fülöp Sándor, környzetjogász: Civilek és polgárok a rendszerváltás utáni
Magyarországon
Egedy Gergely, történész (tanszékvezető egy. docens, Közszolgálati Egyetem): A civil
társadalom az angol konzervatív gondolkodásban
Beke Márton (Közművelődési főosztály-vezető, EMMI)

11.00-13.00 Reflexiók és gondolatok a vitaindítók után – Kerekasztalbeszélgetés az előadók és hallgatóság részvételével. A beszélgetés moderátora: Péterfi Ferenc és Lányi András


13.00-15.00 óra között: Ebéd, szieszta

15.00-16.30 Önkormányzat, állampolgári részvétel, helyi demokrácia. Kerekasztal beszélgetés polgármesterek részvételével: Dicső László (Alsómocsolád), Sivák János (Gönc), Sztolyka Zoltán (Rozsály) A beszélgetés moderátora: Lányi András és Péterfi Ferenc

17.00-18.30 Kirekesztett állampolgár – Panelbeszélgetés: Farkas Zsuzsa, szociálpolitikus (Egri SZETA), az egri Béketelepi Egyesület képviselője, Dósa Mariann (A Város Mindenkié), Kardos László (A Város Mindenkié). A beszélgetés moderátora: Peták Péter
18.30 – vacsora, esti lazulás és spotán közösségi akciók

20.00-tól Neked dolgozik a tábor – Csapatvállalkozás Témagazda: Katonáné Kovács Judit
A társadalmi, gazdasági változások eredményeként a mezőgazdaságra épülő termékpálya, az agribiznisz kiszélesedett. Teret nyert a társadalmi és természeti hatásokat szem előtt tartó többfunkciós mezőgazdaság, és a kreatív szektor is szerepet kap a vidék gazdaságának formálásában. A vidéki vállalkozások eredményességét növelheti, ha ezekre a szerteágazó tudást igénylő változásokra együtt, csapatvállalkozás formájában keresnek válaszokat, közös célként a jól-lét megteremtését tűzve ki célul.

Az esti beszélgetés egy rövid bevezetés után „Miért vállalkozzunk csapatban?” , arra keresi a választ a résztvevők segítségével, hogyan lehetne elindulni ezen az úton.
Július 27. szombat

Felnőttkori (állampolgári) tanulás, felnőttkori szocializáció

Életünk során, felnőttként is, sokféle tanulási helyzetbe kerülünk. Szervezett, formális képzések mellett spontán cselekvések, közösségi alkalmak is hatnak ránk, változásokat hoznak életünkben, szemléletünkben. A nap során ezekről a szervezett és véletlenszerű helyzetekről beszélgetünk, számba vesszük, hogy milyen módszerekkel és tartalmakkal segíthetjük elő a felnőttek állampolgári tanulási folyamatait.

9.00-9.45 Előadás - Vercseg Ilona: Társadalmi tanulás – közösségi tanulás A társadalmi és a közösségi tanulás szellemi tradíciója és gyakorlata; a tapasztalás és a gyakorlat dialektikájából születő tudás.

10.15-12.30 Tanulókörök. E tanulási módszer alkalmazásával célunk az, hogy a Nyári Egyetem résztvevői megtapasztaljanak egy Magyarországon még ritkán alkalmazott módszert, amely kiválóan elősegíti a vita, a párbeszéd, az érdekek ütköztetésének, a kompromisszumos megoldások keresésének lehetőségeit, a tudatos állampolgárrá válás folyamatát.

Tanulókör 1: A tanulókör szerepe az állampolgárrá válás folyamatában (Vezeti:
Mészáros Zsuzsa
Tanulókör 2: Második esély, iskolarendszeren belüli hiányok, ezek pótlásának
lehetősége a szocializáció folyamatában (Vezeti: Kovács Edit)
Tanulókör 3: Városmegújító programok által kínált lehetőségek a városrészi lakosság
állampolgárrá válásának szolgálatában (Vezeti: Péterfi Ferenc)
Tanulókör 4: A settlement szerepe az állampolgárrá válás folyamatában (Vezeti:
Giczey Péter)

12.30-14.30 óra között: Ebéd, szieszta

14.30-18.00: 10 ÉVES A NYÁRI EGYETEM!!!

Szombat délután magunkat ünnepeljük. Meglepetésprogrammal várjuk a tábor résztvevőit.

18.00–19.00 Táborzárás

19.00 – vacsora, utolsó esti lazulás és spotán közösségi akciók

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!!!


További információk és jelentkezési lap: http://kunbabonyinye.blogspot.hu/
Kapcsolat: Farkas Gabriella, farkasgabi@kkapcsolat.hu
Részletes információk: http://kunbabonyinye.blogspot.hu
Kapcsolat: Farkas Gabriella farkasgabi@kkapcsolat.hu

jellap_nye2013.doc

Események
Közösségfejlesztés