Közösségfejlesztés

Események
2012. évi KÖZÖSSÉG konferencia az Alapítók emlékére
Kezdete:
11/29/2012 10:00 AM
Vége:
11/30/2012 01:00 PM
Helyszín:
Budapest, Corvin tér 8., 1011, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti lektorátus
Jelentkezés:
11/12/2012, A jelentkezési lapot a kofe@kkapcsolat.hu e-mailcímre kell elküldeni
Részvételi díj:
Rendező:
MMIKL, KÖFE, CKA, SZKRF
Állomány:
Közösség Konferencia
Program:
Felhívás

a 2012. évi KÖZÖSSÉG konferencián való részvételre!

A Közösségfejlesztők Egyesülete, együttműködésben a Civil Kollégium Alapítvánnyal, a Magyar Művelődési Intézettel és a SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesülettel, ezennel bejelenti, hogy az

Alapítók emlékére

rendezendő éves Közösség konferenciát 2012. november 29-30-án tartja a Budapest, I. Corvin tér 8. földszinti Stúdiójában.


A konferencia címe és témája:


A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS MEGÚJULÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

Hazánkban az elmúlt évtizedekben erőteljes dekulturálódási folyamatok zajlanak, s talán soha ekkora szükség nem volt még arra, hogy a közösségi művelődés, a közösségi tanulás és felnőttképzés, a művészeti és művelődési mozgalmak és a közösségfejlesztés új mozgásteret nyerjen.

A konferenciát rendező szerveknek meggyőződése, hogy a helyi közösségeknek és közösségi csoportoknak nagy szerepük van a teljes emberi életet magába foglaló közösségi lét kialakításában: a helyi kultúra elsajátításában, megőrzésében és fejlesztésében, az e folyamatot szabályozó értékek és normák kialakításában, és mindezeknek a közjóra irányuló gyakorlattá szervezésében. Ezek híján a társadalmi funkcionalitás (és a fogyasztói kultúra!) uralkodik, s a szolidaritást a társadalom által működtetett intézmények pótolják. Amikor értékválságról, morális válságról, bizalmi válságról, a kultúra válságáról és ki tudja még milyen válságokról beszélünk – beleértve a gazdasági és pénzügyi válságot is! -, fel kell ismernünk, hogy közösségi és demokratikus szocializáció (egész életen át tartó tanulás!) és gyakorlat nélkül e válságok nem kezelhetőek megfelelően.

A szétesett és atomizált helyi közösségek megújulása a legtöbb helyzetben igényli a felkészült szakmai beavatkozást, mert a közösség önerőből nem tudja megoldani ezt a feladatot.

Konferenciánkon számba szeretnénk venni a megújulás érdekében mozgósítható legfőbb értékeinket és törekvéseinket.

A kultúra, a közösség és a civil társadalom perspektívájának bemutatásában, a közösségi művelődés tartalmainak végiggondolásában lesznek segítségünkre e témák szakértői, annak érdekében, hogy távlatot adjanak gyakorlati törekvéseinknek és segítsenek kialakítani ismét egy közös nyelvet.

A szakmaköziség és az intézmények közötti érdemi együttműködés, a közösségi hálózatépítés, a közösségi művelődési mozgalmak és a közösségi művelődési szakemberek integrációs tevékenysége, az e szándékokat megvalósító programok, s a mindezeket szakmailag támogató országos módszertani központ megújuló tevékenysége helyezi ezután napjaink valóságába alapelveinket: közösség és részvétel, közösségi művelődés és tanulás.

A konferencia november 29-én, csütörtökön kezdődik 11 órakor. Az érkezőket 10-11-ig fogadjuk és regisztráljuk. A konferencia 30-án, pénteken 12 órakor fejeződik be.

Részvételi díj a konferencián nincs, erőforrásaikat (előadók és teremhasználat) a rendező szervek biztosítják, s támogatás híján a résztvevők hozzájárulását is kérik a konferencia megrendezhetőségéhez – maguknak kell gondoskodniuk szállásukról, étkezésükről és útiköltségükről.

Jelentkezési lapra, a regisztráláson túl, azért van szükség, hogy a Corvin téri büfét fel tudjuk készíteni a résztvevők megfelelő kiszolgálására.

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot 2012. november 12-ig küldje vissza a Közösségfejlesztők Egyesületének: kofe@kkapcsolat.hu
A jelentkezés lejárta után a résztvevőknek megküldjük a részletes programot!

A találkozás és együtt gondolkodás reményében hívjuk és várjuk tagtársainkat, a megyei műhelyek tagjait, a „Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat” munkatársait, a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület tagszervezeteit és tagjait, a közösségi-civil média és a társszakmák képviselőit és az érdeklődőket!

Giczey Péter
SZÖVETSÉG
ügyvezető-alelnök

Vercseg Ilona
KÖFE tiszteletbeli elnök
Péterfi Ferenc
a KÖFE
elnöke

Závogyán Magdolna
MMI főigazgató
Varga Máté
a CKA
elnöke
                                                                                  

Ui.: Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a Közösségfejlesztők Egyesülete a konferencia után, 30-án, pénteken 14 órától tisztújító Közgyűlést tart, melynek fontos napirendje az egyesület alapító okiratának az új civil törvény rendelkezéseinek értelmében történő módosítása is. Az érintettek erről külön meghívót kaptak, de szeretettel várjuk potenciális tagtársainkat is!

Események
Közösségfejlesztés