Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
XII. sz. melléklet - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÖSZTÖNDÍJASOK
A nyertesek neve
Az ösztöndíj
A pályázat tárgya
havi összege
(Ft)
időtartam
(hónap)
Babits Antal (*)
18.000
dologi kiad.
Teológiai alapfogalmak háromhasábos szótára
B. Barabás Györgyi
6.000
18
Mo-i zsidó folklór és népélet -forrásfeltárás és áttekintés
Balipap Ferenc
6.000
12
Szociál- és művelődéspol. történeti viszonya Mo-on 1945-ig
Balog Katalin
6.000
18
Pszichoanalízis és filozófia
Balogh Júlia
8.000
24
Az erdélyi magyarság életének vizsgálata 1918 előtt és után
Balázs Károly
5. 000
24
Az első magyar teljes újszövetségi szómutató elkészítése
Bilecz Endre
8.000
12
A mai magyar társad.önszerveződési kísérleteinek elemzése
Biró Dávid
5.000
12
Férfi és nő a mai magyar társadalomban
Borenich Péter
6.000
24
50.000
dologi kiad.
Törvénysértések emberi sorsok tükrében
Boronkai Iván
5.000
18
II. Piusz pápa önéletrajzi művének teljes kritikai szövegkiadása
Brezovszky László
6.000
24
A családot megbontó erők működése a társad, perifériális csoportjaiban
Buzinkay Géza
7.000
12
Monográfia: A magyar sajtó társadalom- és kultúrtörténete 1867-1918 között
Csapody Tamás
7.000
12
18.000
dologi kiad.
Katonai szolgálatmegtagadás, civil szolgálat dokumentumkötet
Csicskó Mária
8.000
24
A politika és közélet egykori szereplőinek visszatekintése 1945-63 között
Czövek Judit
50.000
dologi kiad.
Józsa falu gyermekmondóka anyagának feldolgozása
Dancs József
5.000
12
AZ 1930-40-es évek demokratikus parasztmozgalmai
Dobos Ilona
5.000
12
36.000
dologi kiad.
Magyar történeti mondakatalógus, magyar zsidó folklór
Férge Gábor (*)
8.000
12
Görög-, magyar-, latin-, angol-,német müszótár
Fóti Péter
5.000
12
A felsőszintű érdekegyeztetés reformja
G. Nagyné Dr. Maczó Ágnes
8.000
12
Szociográfia "VB titkár voltam" címmel
Gazsó Ferenc
40.000
dologi kiad.
Szociografikus riportkönyv
Gergely György
8.000
12
150.000
dologi kiad.
Pszichológiai, pszichoanalitikai kísérlet
Halda Aliz
7.000
24
A személyiség fejlődése erős kohéziójú közösségekben
Hann Endre
8.000
18
Társadalmi kommunikációs rendszer működési zavarai -szóbeszédek, rémhírek
Heit Gábor
5.000
24
25.000
dologi kiad.
Kulturális egyesületek szerepe a helyi társadalomfejlődésben
Hetesi Erzsébet
7.000
12
Munkatáborok az azovi és a donyeci hátságon - emlékirat
Hoppál Mihály
100.000
dologi kiad.
Egy falu kommunikációs rendszere - kutatások elvégzése
Hudi József
6.000
12
A nemesi község szervezete a 18-19. században
Juhász Erika
7.000
18
Polgári reformok kérdései a kiegyezés utáni konzervatív polgári gondolkodásban
Kocziszky Éva
6.000
18
A görög antikvitás aktualitása, Kerényi Károly és az ókortud.
Kovács Péter
5.000
24
Az 1526 előtti urbáriumok szövegkiadása
Luft Ulrich (*)
5.000
18
Az óegyiptomi Ünnepnaptár kialakulása
Majdán Béla
6.000
24
50.000
dologi kiad.
Balassagyarmati izr.közösség története
Magyar Gábor
5.000
12
A magyar stilisztika története
Nagy István
5.000
12
A polgári átalakulás problémája a 19. sz. 50-60-as éveiben
Nagy Péter Tibor
5.000
12
Angol és francia orientációjú társaságok és folyóiratok története Mo-on
Őry Csaba
8.000
24
A magyar szociálpolitika története a kezdetektől 1948-ig
Pártay Tivadar
7.000
12
180.000
dologi kiad.
A Független Kisgazdapárt őszinte története
Pethö László
6.000
24
100.000
dologi kiad.
A falusi környezetet felváltó családok életmódváltozásai
Prepuk Anikó
7.000
24
Ortodox és neológ zsidók Budapesten dualizmus korában
Rácz József
7.000
18
Deviáns viselkedésformák és spontán csoportosulások a fiatalok körében
Rejtő Gábor
8.000
12
Az 1968-as gazdasági reform visszarendeződése
Révész Sándor
5.000
12
A Horváth Árpád Népi Kollégium története és életvilága
Sándor László
6.000
18
50.000
dologi kiad.
A robotlajstromok történeti
stat.szempontú vizsgálata
Sík Endre
5.000
18
A humán értelmiség második gazdasága
Sugár István
5.000
24
13.000
dologi kiad.
Az egri vár számadásai és leltárai 1548-95 között
Szabó Lívia
8.000
24
"Nyugaton dolgozó magyar exportmunkások", szociográfia
Szabó T. Attila
8.000
12
50.000
dologi kiad.
A magyar tudományos irodalom és szaknyelv kialakulása Erdélyben
Szabó Zoltán (*)
7.000
12
A magyar filozófia "felnőtté válásának" kora
Szenes Sándor
8.000
15
Négy elkezdett könyv befejezése
Szerdahelyi Edit
7.000
12
Szociálisan traumatizált páciensek pszichoterápiás ellátásának kérdései
Tardy Lajos
6.000
24
Reneszánszkori külföldi tollforgatók beszámolóinak feldolgozása
Török Katalin (*)
6.000
12
Nemesi életmód és értékrend a 17-18. században
Tüskés Gábor (*)
6.000
12
27.000
dologi kiad.
Laikus szervezeti formák a 17-18. században
Valuch Tibor
7.500
24
A polgári radikalizmus helyzete Mo-on a két vh. között
Varga István
7.000
18
A statisztikai hipotézisvizsg. logikai szerkezete és alkalm.
Vargha András
6.000
18
A legfontosabb moderátor változók hatásának elemzése
Váczy Péter (*)
8.000
12
72.000
dologi kiad.
A magyar koronázási jelvények ötvöstechn., műv.tört. és történelmi szempontból
Veres Sándor
5.000
24
70.000
dologi kiad.
A családot megbontó erők működése a társ.perifériás csop-ban
Vidra Szabó Ferenc
5.000
24
25.000
dologi kiad.
Kulturális egyesületek szerepe a helyi társad, fejlődésében
Vörös Vince (*)
8.000
24
34.000
dologi kiad.
A paraszttársad, mozgalmai, pártküzdelmek
Zelei Miklós
40.000
dologi kiad.
Szociografikus riportkönyv
Zimonyi István
8.000
24
Magyarok és törökök az V-IX.sz. Kelet-Európában
A (*)-gal jelölt pályázók korábban már részesültek támogatásban.
Következő fejezet >>
Tartalom>>