Soros Alapítvány Évkönyv 2001
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Roma egészségügyi és rehabilitációs program

11 864 670 Ft

A program az elszegényedett térségek településein, telepszerű elkülönültségben (utca, sor, telep) élő roma népesség egészségügyi ellátásának, közegészségügyi helyzetének és lakókörnyezeti viszonyainak javítását célozta meg. Előnyben részesültek az olyan pályázati programok, amelyek nem az elkülönítést fenntartó és erősítő, hanem a roma és nem roma népesség együttműködését előmozdító elképzelések megvalósítására irányultak.
A Soros Alapítvány a program keretében olyan pályázatokat támogatott, amelyek:
1.Egy-egy kistérség településeinek összefogásával, megfelelő szakemberek, oktatási intézmények, munkaügyi központok, stb. bevonásával a térségben élő roma és nem roma fiatalok számára, képzettségüknek megfelelő, rendszeres alkalmazást biztosítottak a szociális és egészségügyi ellátás keretein belül, akár közhasznú foglalkoztatás formájában is. Előnyben részesültek azok a programok, amelyek a telepszerűen elkülönült roma népesség fiataljai közül választották ki a kiképzendő fialatokat.
2.Az elkülönültségben élő roma népességen belül olyan egészségügyi bázisokat hoztak létre, amelyek alkalmasak elsősegélynyújtásra, egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartásra, telepeken élő közegészségügyi, betegségmegelőző, illetve gyors betegség elhárító tevékenységre és gyógyító-megelőző felvilágosító munkára. Előnyben részesültek azok a programok, amelyek a különböző intézményeket, szervezeteket össszefogták, koordinálták az egészség-ügyi állomások létrehozásában, segítették, és szakmailag irányították az adott állomások tagjait, illetve a velük folyamatosan kapcsolatot tartó egészségügyi intézmények képviselőit és a roma közösségek keretein belül végezték gyógyító-megelőző-felvilágosító munkájukat. Előnyt élveztek azok, akik a bázisok létrehozásának programjában konkrétan jelölték meg azon személyeket, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek, ilyen irányú átképzési programon részt vettek, és a szociális-egészségügyi ellátási rendszeren belül dolgoznak, vagy megfelelő szakmai segítség mellett a fenti célok megvalósítására alkalmasak. Előnyben részesültek továbbá azok a pályázók, akik a létrehozandó bázisok roma munkatársait folyamatosan foglalkoztatták, illetve a telepszerű körülmények közötti tevékenységen túl bevonták őket az egészségügyi-szociális intézmények keretein belüli hasonló jellegű tevékenységbe.
3. A telepszerű elkülönültségen élők lakókörnyezeti viszonyainak javítására , tereprendezésére, higiénikus viszonyainak javítására, játszóterek kialakítására, folyamatos tereprendezésre és karbantartására lehetett pályázni. Előnyben részesültek az olyan közhasznú, vagy egyéb foglalkoztatásban megvalósuló infrastrukturális (utak, ivóvíz, csatorna) fejlesztési munkák, amelyek feloldották és kiegyenlítették az adott településen belüli infrastrukturális különbségeket, különös tekintettel a telepszerű elkülönülésből adódó hátrányokat.

40 pályázat érkezett amelyből 7 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Cegléd Város Humán Szolgáltató Központ, Cegléd
Roma családok számára elsősegélynyújtásra, orvosi-védőnői tanácsadásra, felvilágosító foglalkozások tartására alkalmas helyiség kialakítása
1 230 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Babócsa
Cigányok lakta lakóterületen játszótér, sétány, aszfaltozott közút építése közhasznú dolgozók bevonásával
544 400 Ft
Cigányok és Etnikai Kisebbségek Érdekeit Képviselő Egyesület, Hajdúszovát
Egészségügyi állomás létrehozása, működtetése betanított kisegítőkkel, cigánytelep környezeti viszonyainak javítása, játszóterek, illemhelyek
576 000 Ft
Községi Polgármesteri Hivatal, Jánoshida
A község belterületén az Árpád, Dankó, Csillag, Temető utcákban zúzott kő burkolatú utak építése
3 560 100 Ft
Olaszliszkai Cigány Érdekvédelmi Szervezet, Olaszliszka
Cigány gyerekek intézményi kereteken túli foglalkoztatása megfelelő eszközök biztosításával
2 132 750 Ft
Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Ózd
Roma védőnői-asszisztensi hálózat létrehozása
1 412 800 Ft
Szendrőládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Szendrölád
Egészségügyi prevenciós előadások és programok, a telepszerű elkülönülésben élő roma lakosok lakókörnyezeti viszonyainak javítása
2 408 620 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>